Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne zhodnotili slovenské nemocnice

24.03.2022

Najviac ocenili správanie a prístup lekárov a sestier

Oproti minulému roku si nemocnice v očiach našich poistencov mierne polepšili. Medzi najlepšie hodnotené za rok 2021 patrí aj Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica, Národný onkologický ústav Bratislava, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb či Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice. Najspokojnejší boli poistenci v Žilinskom a Košickom kraji, kritickejšie boli ženy. Pozitívne bol hodnotený prístup lekárov a personálu, negatívne najmä strava a ubytovanie. Vyplýva to z prieskumu spokojnosti hospitalizovaných pacientov, ktorý každoročne realizuje Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Poistenci VšZP ohodnotili 6 typov ústavných zdravotníckych zariadení známkami od 1 do 5. Tento rok dosiahli priemernú známku 1,56. Oproti vlaňajšku, kedy bolo hodnotenie na úrovni 1,59, nastalo mierne zlepšenie. Najlepšie dopadli špecializované ústavy srdcovo-cievnych chorôb so známkou 1,21 a špecializované ústavy - onkologické ústavy so známkou 1,31. Naopak, najhoršie ohodnotené boli štátne univerzitné a fakultné nemocnice.

V kategórii štátne univerzitné a fakultné nemocnice dostala najvyššiu známku od poistencov VšZP Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica. Tesne za ňou sa umiestnila Univerzitná nemocnica Martin a Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina. Medzi všeobecnými nemocnicami patrí prvá priečka MAMMACENTRUM SV. AGÁTY Banská Bystrica. Prvú trojku tvorí aj Železničné zdravotníctvo Košice a Nemocnica Svätého Michala v Bratislave.

Medzi špecializovanými zdravotníckymi zariadeniami sa najlepšie umiestnil Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch a Národný endokrinologický a diabetologický ústav Ľubochňa, n. o.

Na základe výsledkov hodnotenia špecializovaných ústavov srdcovo-cievnych chorôb sa všetky tri umiestnili na najvyššej priečke: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (1,17), Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice (1,19) a Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (1,28).

Zo špecializovaných onkologických ústavov je najlepšie hodnotený Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave (1,21), Národný onkologický ústav Bratislava (1,27) a Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach (1,34).

V kategórii ostatných zdravotníckych zariadení zaradených do prieskumu získalo najvyššie  hodnotenie poistencov ORL Humenné, Kardiocentrum Nitra a CINRE v Bratislave.

Najvyššiu spokojnosť vyjadrili v prieskume poistenci zo Žilinského a Košického kraja, naopak, najmenej spokojní boli poistenci z Nitrianskeho a Trnavského kraja. Svoj pobyt v niektorom z ústavných zariadení kritickejšie hodnotili ženy. Najviac sa do hodnotenia zapojili poistenci vo veku 26 až 40 rokov

Najnižšiu priemernú známku spokojnosti dostala strava a ubytovanie, najvyššiu celkové zlepšenie zdravotného stavu, nasledovalo správanie a prístup ošetrujúcich lekárov a sestier. Poistenci vyjadrili spokojnosť aj s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou.

Až 89,68 % účastníkov prieskumu by nemocnicu, v ktorej boli hospitalizovaní, odporučili svojim známym. V mobilnej aplikácií VšZP by informácie o svojej hospitalizácii privítalo 80,58 % respondentov, čo predstavuje výrazný medziročný nárast z úrovne 49,99 % v roku 2020.

„Osobné skúsenosti našich poistencov s nemocnicami sú pre nás dôležitým zdrojom informácií a spätnej väzby. Na základe ich názorov sa vieme neustále podieľať na zlepšovaní kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre všetkých poistencov,“ uviedol Richard Strapko, generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne. VšZP bude o výsledkoch prieskumu spokojnosti informovať zmluvných poskytovateľov s cieľom využiť ich na dosiahnutie pozitívnej zmeny v oblastiach, ktoré jej poistenci v ústavnej zdravotnej starostlivosti na základe prežitej skúsenosti vnímajú ako najslabšie.

Do prieskumu spokojnosti s ústavnou zdravotnou starostlivosťou sa zapojilo 6354 poistencov VšZP, ktorí boli v roku 2021 minimálne jeden deň hospitalizovaní v niektorom zo zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku s výnimkou detských ústavov, psychiatrických nemocníc a oddelení, stacionárov a väzenských nemocníc. Zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti bolo zaradené do vyhodnotenia prieskumu v prípade, že VšZP dostala ich hodnotenie aspoň od 10 poistencov. Prieskum bol realizovaný prostredníctvom elektronického dotazníka a poistenci VšZP boli kontaktovaní e-mailom.

Podrobnejšie informácie z prieskumu spokojnosti pacientov, vyhodnotenie indikátorov kvality za rok 2021, ako aj vyhodnotenie vlastných indikátorov kvality Všeobecnej zdravotnej poisťovne bude možné nájsť na internetovej stránke VšZP ako aj na klientskych miestach.

Najnovšie správy

 • VšZP a Slovenský olympijský a športový výbor spojili sily na podporu prevencie a športu

  18.07.2024

  Spolupráca pri organizovaní športových podujatí, podpora mladých talentov, workshopy a semináre pre športovcov i verejnosť, ale aj vzájomná výmena dát a kooperácia v oblasti výskumu. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) podpísali memorandum o spolupráci. Cieľom je užšia spolupráca v oblasti podpory prevencie a zdravého životného štýlu a tiež pri rozvoji slovenského športu.

  Čítajte viac

 • Riziko úrazu u detí počas letných mesiacov rastie

  15.07.2024

  Prázdniny, pekné počasie či experimentovanie sa pravidelne podpisujú pod každoročný vzrastajúci trend úrazovosti u detí počas leta. Ten eviduje aj Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, ktoré vysiela záchranárov k deťom tradične viac ako v iných mesiacoch v roku. Od júna do septembra 2023 uskutočnili záchranári 8 172 výjazdov k detským pacientom s rôznymi zdravotnými ťažkosťami.

  Čítajte viac

Všetky správy