Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Zdravotná starostlivosť

Čo všetko uhrádzame poistencom

V zmysle Zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia č. 577/2004, Z. z. našim poistencom hradíme všetky druhy zdravotnej starostlivosti – ústavnú zdravotnú starostlivosť, primárnu ambulantnú starostlivosť vrátane stomatológie, preventívne prehliadky a lekársku službu prvej pomoci, odbornú starostlivosť so všetkými náročnými vyšetreniami, dopravnú zdravotnú a leteckú záchrannú službu, kúpeľnú liečbu na predvolanie pre deti a dospelých a špecializovanú liečbu v zahraničí, ak takú neposkytujú slovenské zdravotnícke zariadenia. VšZP v zmysle zákona uhrádza svojim poistencom lieky, očkovacie látky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky.   

Finančne náročná liečba

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. uhrádza svojim poistencom aj liečbu mimoriadne nákladných ochorení, v odôvodnených prípadoch uhrádza aj unikátne zdravotné výkony alebo iné nákladné operácie. K finančne náročnej liečbe patria napríklad  transplantácie kostnej drene, obličiek, pečene, rohoviek, operácie srdca, zákroky vykonávané pomocou gama noža, liečba rádiojódom, náročné diagnostické vyšetrenia onkologických pacientov, biologická liečba atď.

Špeciálne programy

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. ako jediná poisťovňa plošne nakupuje strategické liečivá, napríklad koagulačné faktory pre hemofilikov, lieky na sclerosu multiplex, oftalmologiká a zabezpečuje tak bezpečnú a kontinuálnu starostlivosť o svojich poistencov. Plošne tiež nakupuje rastový hormón pre poistencov s poruchami rastu, čo sa týka prevažne detí.