Preskočiť na obsah

Zdravotná starostlivosť

Čo všetko uhrádzame poistencom

V zmysle Zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia č. 577/2004, Z. z. našim poistencom hradíme všetky druhy zdravotnej starostlivosti – ústavnú zdravotnú starostlivosť, primárnu ambulantnú starostlivosť vrátane stomatológie, preventívne prehliadky a lekársku službu prvej pomoci, odbornú starostlivosť so všetkými náročnými vyšetreniami, dopravnú zdravotnú a leteckú záchrannú službu, kúpeľnú liečbu na predvolanie pre deti a dospelých a špecializovanú liečbu v zahraničí, ak takú neposkytujú slovenské zdravotnícke zariadenia. VšZP v zmysle zákona uhrádza svojim poistencom lieky, očkovacie látky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky.  

Finančne náročná liečba

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. uhrádza svojim poistencom aj liečbu mimoriadne nákladných ochorení, v odôvodnených prípadoch uhrádza aj unikátne zdravotné výkony alebo iné nákladné operácie. Na liečbu mimoriadne nákladných ochorení a na unikátne zdravotné výkony a operácie, ktoré sú finančne, medicínsky i organizačne náročné, no pre poistencov nevyhnutné, vynakladá VšZP viac ako pol miliardy korún ročne. Patria sem transplantácie kostnej drene, obličiek, pečene, rohoviek, operácie srdca, zákroky vykonávané pomocou gama noža, liečba rádiojódom, náročné diagnostické vyšetrenie onkologických pacientov, atď. Pre nepočujúcich poistencov, prevažne deti, zabezpečuje nákup kochleárnych  implantátov.

Špeciálne programy

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. ako jediná poisťovňa plošne nakupuje strategické liečivá, napríklad koagulačné faktory pre hemofilikov a zabezpečuje tak bezpečnú a kontinuálnu starostlivosť o svojich poistencov. Plošne tiež nakupuje rastový hormón pre poistencov s poruchami rastu, čo sa týka prevažne detí. Na ich liečbu vynaloží ročne cca 3,32 mil €. Pacientom s ťažkými a chronickými dýchacími ochoreniami zakúpila poisťovňa ako prvá a jediná poisťovňa na Slovensku oxygenátory -- prístroje na domácu liečbu kyslíkom, vďaka ktorým nie sú postihnutí poistenci odkázaní na pravidelné dochádzanie do ambulancií a nie sú v bežnom živote vystavení rizikám.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.