Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Pre sluchovo znevýhodnených

Vo VšZP myslíme na všetkých a vo svojich pobočkách preto podávame pomocnú ruku osobám so sluchovým hendikepom. Ako najväčšej zdravotnej poisťovni na Slovensku nám záleží na tom, aby sme všetkým svojim poistencom zabezpečili rovnako kvalitný a komfortný servis. Už si aj ľudia so sluchovým postihnutím vybavia vo všetkých pobočkách VšZP svoje záležitosti jednoduchšie a rýchlejšie. Umožní im to služba Online tlmočník, vďaka ktorej sa budú môcť ľahko dorozumieť s pracovníkom poisťovne prostredníctvom prekladu hovoreného slova do posunkového jazyka.

Ako to funguje

Bezplatná služba Online tlmočník ponúka preklad hovoreného slova do posunkového jazyka, ktorý preferujú nepočujúci. Preklad do posunkovej reči sa deje v reálnom čase a tlmočník je pre klienta k dispozícii počas celej návštevy v pobočke VšZP.

Pomôžeme vám

S tlmočníkom sa poistenec spojí jednoducho online buď prostredníctvom tabletu, alebo môže využiť QR kódy na plagátoch, ktoré na službu v pobočke upozorňujú. Kódy ich nasmerujú na aplikáciu, prostredníctvom ktorej sa spoja s prekladateľom. V tablete sú nainštalované aplikácie (Deafcom a eScribeDroid), ktoré si podľa potreby klient spustí. Po spustení aplikácie bude k dispozícii na linke prekladateľ, ktorý preloží rozhovor medzi klientom a klientskym pracovníkom v posunkovej reči.

Tlmočníci sú k dispozícii každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 hodiny. Naši pracovníci sú na takýto spôsob komunikácie po absolvovaní odborného školenia dôkladne pripravení. Odbornú pomoc pre klientov so sluchovým hendikepom online zabezpečujú pracovníci z občianskeho združenia Centrum bezbariérovej komunikácie a česká spoločnosť Transkript online.                     

Odstraňujeme komunikačné bariéry

Na Slovensku má určitú poruchu sluchu asi 250 000 ľudí. K nepočujúcim alebo k nedoslýchavým sa zaraďuje 105 000 z nich a z toho viac ako 39-tisíc sú poistenci VšZP. Vďaka novej službe Online tlmočník môžu viesť v pobočkách VšZP plnohodnotný rozhovor, pýtať sa, bezprostredne reagovať na získané informácie a plne sa sústrediť na tému rozhovoru. Zamestnanci VšZP sú zároveň schopní efektívnejšie a rýchlejšie vybaviť ich potreby.

VšZP aj takto pomáha zrovnoprávniť všetkých svojich poistencov v prístupe k informáciám. Uvedomujeme si, že ľudia so sluchovým postihnutím majú problémy dorozumieť sa s okolitým svetom. Reagujeme preto na ich potrebu odlišných foriem komunikácie. Nová služba v pobočkách našej poisťovne rúca komunikačné bariéry aj pre túto skupinu ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Pozrite si reportáž TV JOJ k Online tlmočníkovi, vysielané 21. 1. 2024.