Preskočiť na obsah

Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

Vyhlásenie o prístupnosti

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla https://www.vszp.sk  v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://www.vszp.sk

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Pre video záznam neexistuje alternatívna informácia alebo zvuková stopa, ktorá obsahuje ekvivalentné informácie. [Kritérium úspešnosti 1.2.1 Samostatný zvukový a samostatný video záznam]
  • Na hlavnej stránke tlačidlo na prechod na iný slide je v anglickom jazyku. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • Informácia o cookies nie je uvedená ako prvá, keď človek prechádza web stránkou. Nesprávne poradie čítania obsahu v PDF dokumente. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
  • Účel vstupných polí, ktorý zhromažďuje informácie o používateľovi, nie je odvoditeľný z kódu. [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu]
  • Používanie farby, ako jediného vizuálneho prostriedku, na poskytovanie informácií. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb]
  • Niektorý text nemá dostatočný kontrast textu a pozadia. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
  • Pri zmene veľkosti textu na 200% dochádza k strate obsahu. [Kritérium úspešnosti 1.4.4 Zmena veľkosti textu]
  • Pri zmene veľkosti okna na šírku 320px dochádza k strate ponuky - Textová verzia, English, Mapa stránok. [Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu]
  • Nedostatočný kontrast netextových prvkov.[Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
  • Pri nastavení požadovaných vlastností dochádza k prekrytiu prvkov, prípadne k strate obsahu. [Kritérium úspešnosti 1.4.12 Rozloženie textu]
  • Používateľ nemá k dispozícii mechanizmus, ktorý mu umožňuje preskočiť bloky obsahu, ktoré sa opakovane objavujú na viacerých webových stránkach. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
  • Titulok stránky https://www.vszp.sk/en/how-become-our-insured-person/ neobsahuje primárnu zodpovednosť. [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov]
  • Účel niektorých odkazov nie je odvoditeľný zo samotného textu odkazu, ani z bezprostredného kontextu [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
  • Indikátor zamerania klávesnice nie je viditeľný. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie]
  • Jazyk stránky https://www.vszp.sk/en/how-become-our-insured-person/ je uvedený ako anglický, na stránke sa však objavuje aj slovenčina. [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky]
  • Jazyk stránky https://www.vszp.sk/en/how-become-our-insured-person/  je uvedený ako angličtina, časti stránky v slovenčine nie sú označené, že sú v slovenčine. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
  • Vo formulároch nie sú jasne označené chyby. [Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb]
  • Formulárové prvky nemajú menovky (label). [Kritérium úspešnosti 3.3.2 Menovky alebo pokyny]
  • Návrh na opravu chyby vo formulári nepopisuje, aká chyba bola urobená. [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby]
  • Validátor pre značkovací jazyk vykázal chyby. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
  • Pri niektorých prvkoch používateľského rozhrania nie je možné z kódu odvodiť ich názov a funkciu. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]
 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • Hypertextové odkazy nemajú plnovýznamovú funkciu. [§16 pís. f) vyhlášky č. 78/2020 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 11.11.2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla  s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 , bolo posúdené treťou stranou - Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Výstupom je audit prístupnosti webových stránok

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 11.11.2020.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@vszp.sk .
Správcom webového sídla je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Prevádzkovateľom webového sídla je spoločnosť InterWay, a.s.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.