Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Ochrana oznamovateľa v rámci informácií o VšZP

VšZP vytvára a podporuje firemnú kultúru, ktorá sa vyznačuje úprimnosťou a otvorenosťou, pričom všetci jej zamestnanci, osoby pracujúce na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ako aj osoby v postavení dodávateľa, či subdodávateľa, majú možnosť oznámiť protispoločenskú činnosť.

VšZP má vytvorený vnútorný systém podávania, preverovania a evidovania oznámení o protispoločenskej činnosti.

VšZP ubezpečuje oznamovateľov, že každý podnet preverí v súlade so zákonom a právami a právom chránenými záujmami oznamovateľov.

Oznámenia z externého prostredia je možné zasielať:

  • mailom na adresu oznamovatel@vszp.sk alebo
  • písomne s označením  "Neotvárať" na adresu Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. adresované ORRaC - k rukám riaditeľa odboru, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava.