Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Prieskum spokojnosti pacientov 2023

Chcete vedieť, ako hodnotili hospitalizovaní pacienti nemocnice za rok 2023? Pozrite si rebríček ústavných zdravotníckych zariadení, ktorý vznikol na základe dotazníka medzi našimi poistencami.

Legenda:
Spokojnosť pacientov: obrázok - najlepšia spokojnosť pacientov najlepšia obrázok - priemerná spokojnosť pacientov priemerná obrázok - najhoršia spokojnosť pacientov najhoršia

Informácie k hodnoteniu

Prieskum bol realizovaný za účelom zisťovania spokojnosti s poskytovaním ústavnej zdravotnej starostlivosti. Dotazníky boli distribuované elektronickou formou vybranej vzorke poistencov VšZP, ktorí boli v roku 2023 hospitalizovaní (v trvaní minimálne jednu noc a majú platný poistný vzťah). Z prieskumu boli vylúčené psychiatrické nemocnice, stacionáre a väzenské nemocnice. Ak bol počet respondentov pre danú nemocnicu nedostatočný, nemocnica bola z prieskumu vylúčená. Získané údaje z dotazníka sú anonymné a budú použité výhradne na účely prieskumu.

Dotazník pri všeobecnej hospitalizácii pozostával z 15 otázok, v prípade mamičiek hospitalizovaných z dôvodu pôrodu mal 22 otázok. Zaujímalo nás, či sú naši pacienti spokojní so starostlivosťou zo strany lekárov, sestier, kvalitou stravy, ubytovania a ich celková spokojnosť. Zisťovanie spokojnosti pacientov je dôležitou súčasťou hodnotenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Ďakujeme každému poistencovi, ktorý sa zapojil do tohto prieskumu.

Prieskum spokojnosti pacientov 2022
Prieskum spokojnosti pacientov 2021
Prieskum spokojnosti pacientov 2020
Prieskum spokojnosti pacientov 2019