Táto webová stránka používa cookies

Cookies pomáhajú zlepšovať služby, ktoré vám poskytujeme. Prečítajte si informácie o tom, ako ich používame a ako nastavením svojho prehliadača môžete cookies prípadne odmietnuť.

Zatvoriť

Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Bez týchto cookies nemôže webová stránka správne fungovať.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
JSESSIONID www.vszp.sk Identifikuje každú jedinečnú návštevnícku session (návštevu stránky)pomocou náhodnevygenerovaného kódu. session http
lng www.vszp.sk Určuje jazyk naposledy zobrazenej stránky. 30 dní http
_ga www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
_gat www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utmt www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utma www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
__utmb www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 30 minut http
__utmc www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
__utmz www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 6 měsíců http
__utmv www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
enableCookieCategory www.vszp.sk Ukladá informáciu aká kategória cookies je povolená. 1 rok http
cookies-gdpr-policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
GPS youtube.com GPS data for mobile users 30 minut http
PREF youtube.com Unique session Id to identify the client displaying a YouTube video 10 rokov http
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Remebers YouTube player settings and style 240 dní http
YSC youtube.com Unique session id for that visitor session http
cookies_policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
inquiry www.vszp.sk Identifikuje hlasovanie v ankete. ID číslo ankety je súčasťou názvu cookie. Až do vypršania platnosti nemôže návštevník opätovne zahlasovať. 24 hodín http
click_storage www.vszp.sk Cookie nastavovaná aplikáciou Mapa kliknutí. Identifikuje docid stránky a pozície kliknutí. session http
isUnsupportedView www.vszp.sk Aplikácia identifikuje podporované prehliadače, ak skript nastaví hodnotu na true, tak sa návštevníkovi zobrazí info obrazovka pre inštaláciu validného prehliadača. session http

Štatistické cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby porozumeli, ako návštevníci tieto webové stránky používajú. Umožňujú anonymne zbierať a spracovávať informácie pre štatistické analýzy.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
fr facebook.com Contains a unique browser and user ID, used for targeted advertising. 90 dní http
_fbp www.vszp.sk Facebook Pixel Code 70 minut http

Marketingové cookies sa používajú ako nástroj na sledovanie správania návštevníkov na webových stránkach. Zámerom týchto cookies je zobraziť reklamu, ktorá môže byť relevantná a zaujímavá pre konkrétneho používateľa, a tým hodnotnejšia pre vydavateľov a inzerentov tretích strán. Úlohou marketingových cookies je zvýšiť atraktívnosť reklamy pre návštevníkov webstránok.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
IDE doubleclick.net Used to make ads more attractive. 1 rok http
Akceptovať

Cookies su malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení (počítač, mobil a pod.) pri prezeraní webovej stránky. Webové stránky ich využívajú s cieľom zvýšiť efektívnosť zážitku používateľa z návštevy webstránok.

Platná legislatíva nám umožňuje ukladať cookies vo vašom zariadení len na prevádzkovanie tejto stránky (nutné cookies). Na ukladanie ostatných cookies (markteingových, štatistických) potrebujeme váš súhlas. Táto stránka používa rôzne druhy cookies. Na našich webových stránkach sú umiestnené aj cookies tretích strán (napr. Youtube, Facebook...).

Viac o cookies

Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Pridajte sa k nám

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Zánik poistného vzťahu

Skutočnosti zakladajúce zánik verejného zdravotného poistenia

 

  • Verejné zdravotné poistenie osôb s trvalým pobytom zaniká:

Vznikom zamestnania a zdravotného poistenia v cudzine (krajiny mimo členské štáty EÚ*)

Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, doklad o zdravotnom poistení v cudzine a doklad o zamestnaní v cudzine.

*zahŕňa členské štáty EÚ, EHP, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Vznikom zamestnania v inom členskom štáte EÚ

Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, doklad o zamestnaní v inom členskom štáte EÚ.
Ďalšie informácie nájdete v časti Prenosný dokument S1 a Nezaopatrení rodinní príslušníci

Vznikom SZČ v cudzine (krajiny mimo členské štáty EÚ)

Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, doklad o zdravotnom poistení v cudzine a doklad o vzniku SZČ v cudzine.

Vznikom SZČ v inom členskom štáte EÚ

Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, doklad o vykonávaní SZČ v inom členskom štáte EÚ.
Ďalšie informácie nájdete v časti Prenosný dokument S1 a Nezaopatrení rodinní príslušníci

Vznikom dlhodobého pobytu v cudzine (krajiny mimo členské štáty EÚ)

Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, doklad preukazujúci začiatok/trvanie dlhodobého, najmenej šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov trvajúceho, pobytu v cudzine.

Vznikom statusu Nezaopatrený rodinný príslušník osoby, ktorá podlieha právnym predpisom iného členského štátu EÚ

Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, doklad preukazujúci rodinnú väzbu na osobu, ktorá podlieha právnym predpisom iného členského štátu .
Ďalšie informácie nájdete v časti Nezaopatrení rodinní príslušníci

Presunom bydliska do iného členského štátu EÚ

Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, doklad preukazujúci bydlisko v inom členskom štáte EÚ, písomné prehlásenie o presune bydliska zo SR do konkrétneho štátu
Ďalšie informácie nájdete v časti Prenosný dokument S1

Zánikom trvalého pobytu na území SR

Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, doklad o ukončení trvalého pobytu na území SR, potvrdenie o odhlásení z trvalého pobytu z ohlasovne pobytu obecného úradu podľa miesta trvalého bydliska (v Bratislave z Policajného zboru SR), alebo potvrdenie o odovzdaní občianskeho preukazu z dôvodu ukončenia trvalého pobytu na území SR.

 

  • Verejné zdravotné poistenie osôb bez trvalého pobytu zaniká:

Zánikom zamestnania u cudzieho štátneho príslušníka

Tlačivá a doklady: identifikačná karta alebo samolepiaca nálepka v cestovnom pase, doklad o rozviazaní pracovného pomeru, odhláška poistenca.

Zánikom SZČO u cudzieho štátneho príslušníka

Tlačivá a doklady: identifikačná karta alebo samolepiaca páska v cestovnom pase, doklad o zániku SZČO, odhláška poistenca.

Zánikom udelenia azylu

Tlačivá a doklady: identifikačná karta alebo samolepiaca nálepka v cestovnom pase, odhláška poistenca, rozhodnutie o zániku azylu.

Zánikom štúdia zahraničného študenta

Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, doklad o ukončení štúdia, doklad z MŠ SR Domu zahraničných stykov o tom, kedy na základe medzinárodných zmlúv zaniká právo na zdravotné poistenie.
Zahraničný študent na účely tohto metodického pokynu je študent z 
iného členského štátu EÚ alebo zahraničný študent na škole v SR, na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná.

Zánikom umiestnenia maloletého cudzinca

Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, rozhodnutie o ukončení umiestnenia v zariadení, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu.
Povinnosti za maloletého poistenca má povinnosť oznámiť príslušné zariadenie, v ktorom je maloletý umiestnený na základe rozhodnutia súdu.

Zánikom zaistenia, väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody cudzinca

Tlačivá a doklady: odhláška poistenca, rozhodnutie o prepustení zaisteného cudzinca, rozhodnutie o prepustení z väzby, rozhodnutie o prepustení z výkonu trestu odňatia slobody.