Preskočiť na obsah

Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie platiteľa dividend

Vyplňovanie tlačiva – všeobecné zásady:

V zmysle § 20 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) je platiteľ dividend povinný písomne alebo elektronicky vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a preddavky na poistné do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy.

Vyhláška MZ SR č.130/2012 o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie upravuje spôsob a formu vykazovania preddavkov. Súčasťou príloh sú vzory pre všetky skupiny platiteľov poistného na vykázanie preddavkov na poistné ako aj vzor pre vykazovanie preddavkov na poistné v elektronickej podobe. Od januára 2013 upravuje vykazovanie preddavkov na poistné pre platiteľa, platiteľa dividend.

Vykazovanie preddavkov

Spôsob vykazovania:

Tlačivá sa predkladajú príslušnej pobočke VšZP v papierovej forme alebo v elektronickej forme. Elektronicky je možné podávať výkazy preddavkov cez elektronickú podateľňu, pokiaľ si užívatelia zriadia elektronické služby (uzatvoria s VšZP dohodu). Viac ...

 

Tlačivá sú k dispozícii na našich pobočkách a expozitúrach. Tlačivá a štruktúra elektronickej dávky sa nachádzajú nižšie v dokumentoch na stiahnutie.

 

Poskytnutie tlačiva cez Internet:

Tlačivo si môžete stiahnuť do svojho počítača, vyplniť a vytlačiť. Nakoniec tlačivo potvrďte Vašim podpisom. Takto vyplnené tlačivo pošlite poštou alebo prineste osobne do podateľne v príslušnej pobočke/expozitúre VšZP.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.