Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Preventívne prehliadky

Spolu s vami sa o vaše dieťatko bude starať aj lekár, ktorého si vyberiete. Dôverujte mu. Keďže bude vaše dieťatko pravidelne sledovať, môže včas odhaliť prípadné zdravotné problémy. Preventívne prehliadky pozostávajú z komplexného pediatrického vyšetrenia. Sú zamerané najmä na včasné zistenie vrodených vývinových chýb alebo dedičných ochorení, prevenciu vybraných infekčných ochorení (povinné očkovanie), prevenciu a včasnú diagnostiku metabolických ochorení, ochorení nervového, pohybového a uropoetického aparátu. Dôležitou súčasťou preventívnej zdravotnej starostlivosti o dieťa sú aj pravidelné povinné očkovania.

V prvom roku života by malo vaše dieťatko absolvovať tieto preventívne prehliadky:

1. preventívna prehliadka (bazálne vyšetrenie novorodenca)

Vykonáva sa v domácom prostredí do 48 hodín po prepustení novorodenca z nemocnice. Obsahuje komplexné pediatrické vyšetrenie vrátane celkovej anamnézy (rozhovor s rodičom o zdravotnom stave dieťaťa, o výskyte chorôb u súrodencov dieťaťa, v rodine matky, otca, o sociálnej situácii rodiny, a pod.), zhodnotenia správy od neonatológa, založenia zdravotnej dokumentácie. Pri vyšetrení sa posudzuje celkový stav dieťaťa, koža a svalový tonus. Hodnotí sa tvar a veľkosť veľkej fontanely (VF), švy, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia, auskultačný nález na srdci, stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetria sa novorodenecké refl exy. Podporí sa laktačný program, pri problémoch s dojčením lekár poskytne poradenstvo.

2. preventívna prehliadka

Vykonáva sa do 4. týždňa života. Obsahuje anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania (výška, váha, obvod hlavičky, obvod hrudníka), vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. U dieťatka sa sleduje tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia, tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny, fyzikálny nález na srdci a pľúcach, veľkosť pečene a stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov; symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí a zhodnotí sa celkový psychomotorický vývin.

3. preventívna prehliadka

Vykonáva sa v 5. až 7. týždni života. Obsah prehliadky je totožný s obsahom 2. preventívnej prehliadky.

4. preventívna prehliadka

Vykonáva sa v 8. až 10. týždni života. Zahŕňa anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. U dieťaťa sa vyšetrí tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach, veľkosť pečene a stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Sleduje sa psychomotorický vývin. Zhodnotia sa jazvy po očkovaní proti TBC, skontroluje sa stav bedrových kĺbov dieťaťa. Podporí sa laktačný program. Laboratórne vyšetrenia: ultrasonografi cké vyšetrenie bedrových kĺbov u dojčiat.

5. preventívna prehliadka

Vykonáva sa v 3. až 4. mesiaci života. Obsahuje anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Zhodnotí sa tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Zhodnotí sa psychomotorický vývin. Podporí sa laktačný program. Očkovanie: 1. dávka základného očkovania DTaP (záškrt, tetanus a čierny kašeľ), VHB (vírusová hepatitída B), HIB (Hemofi lus infl uenzae B), IPV (detská obrna) a očkovanie proti pneumokokovým invazívnym infekciám. Súčasťou očkovania je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní očkovacej látky.

6. preventívna prehliadka

Vykonáva sa v 5. až 6. mesiaci života. Obsahuje rovnaké vyšetrenie ako 5. preventívna prehliadka, navyše sa orientačne vyšetrí sluch a reakcie očí. Laboratórne vyšetrenia: základné patologické súčasti moču a močový sediment. Očkovanie: podáva sa 2. dávka základného očkovania DTaP, VHB , HIB, IPV a očkovania proti pneumokokovým invazívnym infekciám.

7. preventívna prehliadka

Vykonáva sa v 7. až 8. mesiaci života. Obsahuje anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina, stav prerezávania zúbkov, tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, pohyblivosť. Zhodnotí sa celkový psychomotorický vývin dieťatka. Orientačne sa vyšetrí sluch a zraková ostrosť. Podporí sa laktačný program.

8. preventívna prehliadka

Vykonáva sa v 9. až 10. mesiaci života. Obsah prehliadky je zhodný s obsahom 7. preventívnej prehliadky.

9. preventívna prehliadka

Vykonáva sa v 11. až 12. mesiaci života. Obsah prehliadky je zhodný s obsahom 7. preventívnej prehliadky. Očkovanie: 3. dávka základného očkovania DTaP, VHB , HIB, IVP a očkovania proti pneumokokovým invazívnym infekciám. Súčasťou očkovania je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní očkovacej látky.