Táto webová stránka používa cookies

Cookies pomáhajú zlepšovať služby, ktoré vám poskytujeme. Prečítajte si informácie o tom, ako ich používame a ako nastavením svojho prehliadača môžete cookies prípadne odmietnuť.

Zatvoriť

Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Bez týchto cookies nemôže webová stránka správne fungovať.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
JSESSIONID www.vszp.sk Identifikuje každú jedinečnú návštevnícku session (návštevu stránky)pomocou náhodnevygenerovaného kódu. session http
lng www.vszp.sk Určuje jazyk naposledy zobrazenej stránky. 30 dní http
_ga www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
_gat www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utmt www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utma www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
__utmb www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 30 minut http
__utmc www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
__utmz www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 6 měsíců http
__utmv www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
enableCookieCategory www.vszp.sk Ukladá informáciu aká kategória cookies je povolená. 1 rok http
cookies-gdpr-policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
GPS youtube.com GPS data for mobile users 30 minut http
PREF youtube.com Unique session Id to identify the client displaying a YouTube video 10 rokov http
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Remebers YouTube player settings and style 240 dní http
YSC youtube.com Unique session id for that visitor session http
cookies_policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
inquiry www.vszp.sk Identifikuje hlasovanie v ankete. ID číslo ankety je súčasťou názvu cookie. Až do vypršania platnosti nemôže návštevník opätovne zahlasovať. 24 hodín http
click_storage www.vszp.sk Cookie nastavovaná aplikáciou Mapa kliknutí. Identifikuje docid stránky a pozície kliknutí. session http
isUnsupportedView www.vszp.sk Aplikácia identifikuje podporované prehliadače, ak skript nastaví hodnotu na true, tak sa návštevníkovi zobrazí info obrazovka pre inštaláciu validného prehliadača. session http

Štatistické cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby porozumeli, ako návštevníci tieto webové stránky používajú. Umožňujú anonymne zbierať a spracovávať informácie pre štatistické analýzy.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
fr facebook.com Contains a unique browser and user ID, used for targeted advertising. 90 dní http
_fbp www.vszp.sk Facebook Pixel Code 70 minut http

Marketingové cookies sa používajú ako nástroj na sledovanie správania návštevníkov na webových stránkach. Zámerom týchto cookies je zobraziť reklamu, ktorá môže byť relevantná a zaujímavá pre konkrétneho používateľa, a tým hodnotnejšia pre vydavateľov a inzerentov tretích strán. Úlohou marketingových cookies je zvýšiť atraktívnosť reklamy pre návštevníkov webstránok.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
IDE doubleclick.net Used to make ads more attractive. 1 rok http
Akceptovať

Cookies su malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení (počítač, mobil a pod.) pri prezeraní webovej stránky. Webové stránky ich využívajú s cieľom zvýšiť efektívnosť zážitku používateľa z návštevy webstránok.

Platná legislatíva nám umožňuje ukladať cookies vo vašom zariadení len na prevádzkovanie tejto stránky (nutné cookies). Na ukladanie ostatných cookies (markteingových, štatistických) potrebujeme váš súhlas. Táto stránka používa rôzne druhy cookies. Na našich webových stránkach sú umiestnené aj cookies tretích strán (napr. Youtube, Facebook...).

Viac o cookies

Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Informácie k nedoplatkom

Ako predísť nedoplatkom na zdravotnom poistení?

 1. Sledovať stav svojich platieb platiteľov poistného aj cez mobilnú aplikáciu VšZP.
 1. Komunikovať so zdravotnou poisťovňou jedným zo spôsobov:
 • elektronicky cez ePobočku na www.epobocka.com
 • cez kontaktný formulár dostupný na našom webe
 • poštovou formou alebo prostredníctvom portálu slovensko.sk
 • telefonicky zavolaním na naše call centrum
 • osobne na ktorejkoľvek pobočke VšZP

Aké sú riziká v prípade dlhu na zdravotnom poistení?

Dlh sa môže navýšiť o úroky z omeškania, poplatok za vydanie výkazu nedoplatkov alebo trovy exekúcie. Narásť môže aj o pokutu udelenú Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za nesplnenie si povinnosti odvádzať preddavky riadne a včas.

Informácie o dlžníkoch sú zverejňované a zdieľané napríklad s bankovými inštitúciami. Zverejnenie môže sťažiť prístup k úverom, dotáciám, prostriedkom z eurofondov.

Fyzickým osobám je poskytovaná úhrada len neodkladnej zdravotnej starostlivosti, okrem zákonom stanovených výnimiek. To znamená, že napríklad lieky na lekársky predpis si poistenec hradí sám. Rovnako je to aj v prípade kúpeľnej liečby.

Kde si môžem skontrolovať platby na poistné?

TIP 1:  Mobilná aplikácia
Je vám k dispozícii kedykoľvek a ako živnostník alebo samoplatiteľ máte vždy po ruke:

 • prístup k vašim platbám,
 • informácie o stave platieb,
 • možnosť platenia priamo v aplikácii.

 TIP 2: Využite ePobočku
Vďaka ePobočke môžete sledovať:

 • kto za vás platí poistné,
 • stav platieb,
 • ich prehľady za vami zvolené obdobie. 

TIP 3: Spýtajte sa na pobočke
Naši pracovníci vám radi odborne poradia na ktorejkoľvek pobočke a zároveň:

 • poskytnú informácie ako predchádzať vzniku nedoplatkov,
 • overia vaše záväzky,
 • skontrolujú aktuálnosť všetkých kontaktných údajov.

Týmito jednoduchými krokmi je možné predísť nepríjemnostiam, ako je vymáhanie dlhu.

Čo robiť, ak vznikol dlh?

Komunikovať s nami a zvoliť si spôsob oslovenia, či už návštevou pobočky, zavolaním na call centrum alebo napísaním e-mailu. V komunikácií môžu byť vysvetlené možnosti riešenia dlhu, objasní sa aj príčina jeho vzniku.

Preberať zásielky, ktorými vás oboznamujeme o neuhradených záväzkoch ďalších krokoch v prípade ich nesplnenia. V týchto prípadoch môže nastať aj vystavenie výkazu nedoplatkov, vymáhanie formou exekúcie a navýšenie dlžnej sumy aj o trovy z exekúcie.

Aktualizovať kontaktné údaje a údaje preukazujúce platiteľov poistného, ako aj uskutočnené platby. Tieto informácie sú dôležité pre identifikáciu platieb, ako je napríklad správnosť čísla účtu alebo variabilného symbolu.

Máte možnosť požiadať o povolenie splátok dlhu. Viac informácií o splátkovom kalendári.

Ako predchádzať exekučnému konaniu?

Pred samotným začatím exekučného konania vás informujeme o nedoplatku zaslaním výzvy na úhradu nedoplatku alebo výkazom nedoplatkov. Môžete dostať aj poslednú výzvu na úhradu nedoplatku, ako upozornenie pred začatím exekučného konania. Preberajte zásielky a komunikujte s nami  po ich doručení.

Čo robiť po začatí exekučného konania?

 • Spojiť sa exekútorom, ktorý voči vám začal konanie.
 • Overiť si u nás prípadné iné dlhy alebo obdobia, v ktorých nevieme, kto za vás platil poistné.
 • Aktualizovať si kontaktné údaje.

Akým spôsobom je možné uhradiť dlh?

 • V mobilnej aplikácií VšZP.
 • Na účet súdneho exekútora, kde je potrebné pri platbe použiť identifikačné údaje z  „Upovedomenia o začatí exekúcie“. Ak vám upovedomenie nebolo doručené, je potrebné kontaktovať príslušný exekútorský úrad.
 • Priamo na účet VšZP alebo osobne na vybraných pobočkách. Úhradou dlhu priamo na účet poisťovne alebo na pobočke sa nezbavujete povinnosti uhradiť trovy exekúcie. Tieto je potrebné uhradiť na účet exekútora.

Dôležité je uviesť správny variabilný symbol (VS). V prípade uhrádzania nedoplatku na poistnom alebo sankcie, je potrebné ako VS použiť číslo uvedené na príslušnom výkaze nedoplatkov alebo platobnom výmere.

 1. Ak ste medzičasom svoj dlh uhradili, ale neuviedli ste správne identifikačné údaje platby, je potrebné doložiť doklady preukazujúce úhradu dlhu.
 2. Ak máte záujem o postupné splácanie vášho dlhu  v prípade, že sa už začalo exekučné konanie, je potrebné sa obrátiť priamo na súdneho exekútora.

Čo sa stane pri podaní žiadosti o splátkový kalendár u exekútora?

 1. Ak boli splnené zákonné podmienky pre povolenie splátok vymáhaného dlhu, exekútor vydá upovedomenie o odklade exekúcie.
 2. Ak neboli splnené zákonné podmienky pre povolenie splátok vymáhaného dlhu, exekútor nás požiada  o súhlas s postupným splácaním.
 3. Ak bude z našej strany udelený súhlas s postupným splácaním, exekútor vám umožní uhrádzať dlh v splátkach a vydá upovedomenie o odklade exekúcie.
 4. Exekútor zasiela prijaté úhrady pomerne znížené o časť vymáhaných trov exekúcie  na účet VšZP.
 5. Pokiaľ nám oznámite dohodnuté splácanie vymáhaného dlhu a  splátky budete včas uhrádzať, vznikne vám nárok na plnú zdravotnú starostlivosť.

Čo robiť, aby bola exekúcia ukončená?

Pokiaľ bude vymáhaný dlh uhradený priamo nám, je potrebné kontaktovať exekútora za účelom vysporiadania trov súvisiacich s exekúciou. V opačnom prípade bude exekúcia pokračovať.

Zablokovaný účet môže byť odblokovaný až vtedy, keď budú uhradené aj trovy exekučného konania.

Čo sa stane, ak bola exekúcia ukončená ako neúspešná?

 1. Ukončením neúspešnej exekúcie zo zákona dlh nezaniká.
 2. Ak nedôjde k uzatvoreniu splátkového kalendára a dlh bude vyšší ako 100 eur, pristúpime k zverejneniu v zozname dlžníkov, ktorý je verejne dostupný.
 3. Neuzatvorením splátkového kalendára na dlh vyšší ako 100 eur, nebude mať fyzická osoba nárok na plnú zdravotnú starostlivosť.
 4. Zdravotná poisťovňa môže opätovne pristúpiť k opakovanej exekúcii.

Čo robiť, ak ste zdedili dlh?

V prípade úmrtia platiteľa poistného prihlasujeme svoje pohľadávky do dedičského konania. Dedičia osoby, voči ktorej evidujeme pohľadávku by nás mali kontaktovať.