Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Zverejnenie nižšej ceny

30.06.2024

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. týmto zverejňuje poskytovateľmi predložené návrhy nižšej ceny za poskytovanie zdravotnej starostlivosti k 30.06.2024.

p. č.

Druh poskytovanej zdrav. starostlivosti

Typ prístroja

Typ ceny

Návrh nižšej ceny v €

1

Prístroj na asistované vykašliavanie

AV

cena za 1 deň

3,90 € s DPH

p. č.

Typ starostlivosti

Odbornosť/ ambulancia

Typ ceny

výkon

návrh nižšej ceny v  €

Navrhovaná spádová oblasť/  okres

1

800

649

cena za jednotlivé prevozy

 

5 %

Topoľčany, Zlaté Moravce

2

800

649

výška zmluvného rozsahu

 

5 %

Topoľčany, Zlaté Moravce

V súlade s ustanoveniami § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je každý zmluvný partner VšZP oprávnený do 30 dní odo dňa uverejnenia nižšej ceny podať návrh zdravotnej poisťovni na novú výšku úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorá je nižšia ako nižšia cena. Zmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu podať návrh na príslušnej krajskej pobočke VšZP do 31.07.2024 podľa miesta výkonu poskytovania zdravotnej starostlivosti.