Zverejnenie nižšej ceny

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. týmto zverejňuje poskytovateľmi predložené návrhy nižšej ceny za poskytovanie zdravotnej starostlivosti k 31.12.2018.

p.č. Typ zdravotnej starostlivosti Odbornosť/ ambulancia Typ ceny výkon č. návrh nižšej ceny v  € Navrhovaná spádová oblasť/  okres
1 400 062 cena za výkon 7220b 250 € SR
2 400 062 cena za výkon 7220c 800 € SR
3 400 062 cena za výkon 7237a 25 € SR
4 400 062 cena za výkon 7237c 1 000 € SR
5 400 062 cena za výkon 9954 1 000 € SR
6 400 062 cena za výkon 9954a 90 € SR
7 400 062 cena za výkon 9955 1 200 € SR
8 400 062 cena za výkon 9955a 30 € SR
9 400 062 cena za výkon 9955b 90 € SR
10 400 062 cena za výkon 9970 600 € SR
11 400 062 cena za výkon 9970a 90 € SR
12 420 023 cena za bod   0,0030 € Michalovce a Humenné
13 421 023 cena za bod   0,0035 € Michalovce a Humenné

Forma poskytovania zdravotnej starostlivosti

V súlade s ustanoveniami § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je každý zmluvný partner VšZP oprávnený do 30 dní odo dňa uverejnenia nižšej ceny podať návrh zdravotnej poisťovni na novú výšku úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorá je nižšia ako nižšia cena. Zmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu podať návrh na príslušnej krajskej pobočke VšZP do 31.01.2019 podľa miesta výkonu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Pri akceptovaní podaného návrhu v tejto lehote rozhoduje dátum podania na pošte alebo dátum odovzdania návrhu v podateľni príslušnej krajskej pobočke VšZP. Predložený návrh musí obsahovať bližšiu špecifikáciu podmienok, ktorými je podmienená navrhovaná nižšia úhrada za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, najmä:

  • zmena zmluvného rozsahu,
  • rozšírenie územia pôsobnosti,
  • zlepšenie kvality poskytovaných služieb,
  • zmena sortimentu výkonov,
  • iné.
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.