Zverejnenie nižšej ceny

01.07.2020

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. týmto zverejňuje poskytovateľmi predložené návrhy nižšej ceny za poskytovanie zdravotnej starostlivosti k 31.12.2020.

p.č. Typ starostlivosti Odbornosť/ ambulancia Typ ceny výkon návrh nižšej ceny v  € Navrhovaná spádová oblasť/  okres
1 222 oftalmológia cena za výkon 1395 347 BA kraj
2 222 oftalmológia cena za výkon 8700 288 BA kraj
3 222 oftalmológia cena za výkon 8710 1 856 BA kraj
4 222 oftalmológia cena za výkon 8711 153 BA kraj
5 222 oftalmológia cena za výkon 8714 234 BA kraj
6 222 oftalmológia cena za výkon 8715 366 BA kraj
7 222 oftalmológia cena za výkon 8718 347 BA kraj
8 222 oftalmológia cena za výkon 8719 347 BA kraj
9 222 oftalmológia cena za výkon 8720 347 BA kraj
10 222 oftalmológia cena za výkon 8728 708 BA kraj
11 222 oftalmológia cena za výkon 8729 708 BA kraj
12 222 oftalmológia cena za výkon 9603 195 BA kraj
13 222 oftalmológia cena za výkon 9608 148 BA kraj
14 222 oftalmológia cena za výkon 9613 148 BA kraj
15 222 oftalmológia cena za výkon 8750K 347 BA kraj
16 222 oftalmológia cena za výkon 1390 356 PO kraj
17 222 oftalmológia cena za výkon 1391 356 PO kraj
18 222 oftalmológia cena za výkon 1392 347 PO kraj
19 222 oftalmológia cena za výkon 1393 319 PO kraj
20 222 oftalmológia cena za výkon 1394 319 PO kraj
21 222 oftalmológia cena za výkon 1395 347 PO kraj
22 222 oftalmológia cena za výkon 8700 356 PO kraj
23 222 oftalmológia cena za výkon 8701 246 PO kraj
24 222 oftalmológia cena za výkon 8703 81 PO kraj
25 222 oftalmológia cena za výkon 8704 312 PO kraj
26 222 oftalmológia cena za výkon 8705 310 PO kraj
27 222 oftalmológia cena za výkon 8707 204 PO kraj
28 222 oftalmológia cena za výkon 8708 218 PO kraj
29 222 oftalmológia cena za výkon 8709 218 PO kraj
30 222 oftalmológia cena za výkon 8711 154 PO kraj
31 222 oftalmológia cena za výkon 8714 237 PO kraj
32 222 oftalmológia cena za výkon 8715 492 PO kraj
33 222 oftalmológia cena za výkon 8716 240 PO kraj
34 222 oftalmológia cena za výkon 8717 297 PO kraj
35 222 oftalmológia cena za výkon 8718 347 PO kraj
36 222 oftalmológia cena za výkon 8719 347 PO kraj
37 222 oftalmológia cena za výkon 8720 1 227 PO kraj
38 222 oftalmológia cena za výkon 8721 269 PO kraj
39 222 oftalmológia cena za výkon 8722 322 PO kraj
40 222 oftalmológia cena za výkon 8723 319 PO kraj
41 222 oftalmológia cena za výkon 8724 121 PO kraj
42 222 oftalmológia cena za výkon 9609 137 PO kraj
43 222 oftalmológia cena za výkon 1393A 173 PO kraj
44 222 oftalmológia cena za výkon 8706A 333 PO kraj
45 222 oftalmológia cena za výkon 8706B 244 PO kraj
46 222 oftalmológia cena za výkon 8706C 206 PO kraj
47 222 oftalmológia cena za výkon 8710 1 980 PO kraj
48 222 oftalmológia cena za výkon 8750K 469 PO kraj
49 222 oftalmológia cena za výkon 9210 315 PO kraj
50 222 oftalmológia cena za výkon 9608 160 PO kraj
51 222 oftalmológia cena za výkon 9603 213 PO kraj
52 222 oftalmológia cena za výkon 8728 720 PO kraj
53 222 oftalmológia cena za výkon 8729 720 PO kraj
54 222 oftalmológia cena za výkon všetky výkony 10 % nižšie  BA kraj

V súlade s ustanoveniami § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je každý zmluvný partner VšZP oprávnený do 30 dní odo dňa uverejnenia nižšej ceny podať návrh zdravotnej poisťovni na novú výšku úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorá je nižšia ako nižšia cena. Zmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu podať návrh na príslušnej krajskej pobočke VšZP do 31.1.2021 podľa miesta výkonu poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.