Zverejnenie nižšej ceny

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. týmto zverejňuje poskytovateľmi predložené návrhy nižšej ceny za poskytovanie zdravotnej starostlivosti k 30.6.2018.

p.č. Typ starostlivosti Odbornosť/ ambulancia Typ ceny výkon č. návrh nižšej ceny v € Navrhovaná spádová oblasť okres/kraj
1 421 023 cena za bod   0,0030 Michalovce a Humenné
2 421 023 cena za bod   0,0035 Michalovce a Humenné
3 421 023 cena za bod 5605a - MR chrbtice - hrudnej alebo lumbálnej 0,003104 Liptov a okolie
4 421 023 cena za bod 5613 - MR muskuloskeletárneho systému na špeciálnych MR prístrojoch určených cielene pre diagnostiku ochorení kĺbov 0,003104 Liptov a okolie
5 800 183 cena za km   1,85 Bratislava

Forma poskytovania zdravotnej starostlivosti

V súlade s ustanoveniami § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je každý zmluvný partner VšZP oprávnený do 30 dní odo dňa uverejnenia nižšej ceny podať návrh zdravotnej poisťovni na novú výšku úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorá je nižšia ako nižšia cena. Zmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu podať návrh na príslušnej krajskej pobočke VšZP do 31.7.2018 podľa miesta výkonu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Pri akceptovaní podaného návrhu v tejto lehote rozhoduje dátum podania na pošte alebo dátum odovzdania návrhu v podateľni príslušnej krajskej pobočke VšZP. Predložený návrh musí obsahovať bližšiu špecifikáciu podmienok, ktorými je podmienená navrhovaná nižšia úhrada za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, najmä:

  • zmena zmluvného rozsahu,
  • rozšírenie územia pôsobnosti,
  • zlepšenie kvality poskytovaných služieb,
  • zmena sortimentu výkonov,
  • iné.
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.