Preskočiť na obsah

Zverejnenie nižšej ceny

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. týmto zverejňuje poskytovateľmi predložené návrhy nižšej ceny za poskytovanie zdravotnej starostlivosti k 30.6.2021.

p.č. Typ starostlivosti Odbornosť/ ambulancia Typ ceny výkon návrh nižšej ceny v  € Navrhovaná spádová oblasť/  okres
1 222 010, 107, 038 cena za výkon 8501a   339,00 KE kraj
2 222 048, 010 cena za výkon 8502 410,00 KE kraj
3 222 010, 011, 013 cena za výkon 8506 486,00 KE kraj
4 222 010, 011, 013 cena za výkon 8507 389,00 KE kraj
5 222 010, 011, 013 cena za výkon 8509 298,00 KE kraj
6 222 010, 011, 013 cena za výkon 8510 334,00 KE kraj
7 222 010, 011, 013, 038 cena za výkon 8512 369,00 KE kraj
8 222 010, 011, 013 cena za výkon 8513 286,00 KE kraj
9 222 010, 011, 013 cena za výkon 8514 286,00 KE kraj
10 222 010, 011, 013 cena za výkon 8516 356,00 KE kraj
11 222 010, 011, 013 cena za výkon 8517 312,00 KE kraj
12 222 010, 011, 013 cena za výkon 8533 811,00 KE kraj
13 222 010, 011, 013, 108 cena za výkon 8534 802,00 KE kraj
14 222 010, 011, 013 cena za výkon 8535 802,00 KE kraj
15 222 010, 011, 013 cena za výkon 8536 811,00 KE kraj
16 222 010, 011, 013, 107, 108 cena za výkon 8537 307,00 KE kraj
17 222 010 cena za výkon 8538 321,00 KE kraj
18 222 010, 037, 068 cena za výkon 8539 343,00 KE kraj
19 222 010 cena za výkon 8540 329,00 KE kraj
20 222 010, 011, 013 cena za výkon 8542 434,00 KE kraj
21 222 010, 011, 013, 038, 108 cena za výkon 8548 294,00 KE kraj
22 222 010, 068 cena za výkon 8565 412,00 KE kraj
23 222 009, 010, 017 cena za výkon 8572 293,00 KE kraj
24 222 009, 012 cena za výkon 8631 369,00 KE kraj
25 222 012 cena za výkon 8900 321,00 KE kraj
26 222 012 cena za výkon 8902 218,00 KE kraj
27 222 010, 012, 107, 109 cena za výkon 8903 337,00 KE kraj
28 222 012 cena za výkon 8905 285,00 KE kraj
29 222 010, 012, 107, 109, 038 cena za výkon 8909 269,00 KE kraj
30 222 012, 109 cena za výkon 8910 190,00 KE kraj
31 222 012, 109 cena za výkon 8911 321,00 KE kraj
32 222 012 cena za výkon 8912 321,00 KE kraj
33 222 010, 012 cena za výkon 8914 321,00 KE kraj
34 222 010, 012, 107, 109 cena za výkon 8915 219,00 KE kraj
35 222 012 cena za výkon 8917 182,00 KE kraj
36 222 012 cena za výkon 8918 131,00 KE kraj
37 222 012 cena za výkon 8920 226,00 KE kraj
38 222 012 cena za výkon 8921 185,00 KE kraj
39 222 012, 109 cena za výkon 8926 253,00 KE kraj
40 222 012 cena za výkon 8927 312,00 KE kraj
41 222 010, 011, 012, 107, 108, 109, 038 cena za výkon 8929 194,00 KE kraj
42 222 048 cena za výkon všetky výkony  o 5% nižšie BA kraj

Vysvetlivky:        
222    jednodňová zdravotná starostlivosť    
009    gynekológia a pôrodníctvo    
010    chirurgia    
011     ortopédia    
012    urológia    
013    úrazová chirurgia    
038    plastická chirurgia    
048    gastroenterológia    
068    cievna chirurgia    
107    detská chirurgia    
108    pediatrická ortopédia    
109    pediatrická urológia

V súlade s ustanoveniami § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je každý zmluvný partner VšZP oprávnený do 30 dní odo dňa uverejnenia nižšej ceny podať návrh zdravotnej poisťovni na novú výšku úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorá je nižšia ako nižšia cena. Zmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu podať návrh na príslušnej krajskej pobočke VšZP do 31.7.2021 podľa miesta výkonu poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.