Zverejnenie nižšej ceny

01.07.2020

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. týmto zverejňuje poskytovateľmi predložené návrhy nižšej ceny za poskytovanie zdravotnej starostlivosti k 30.06.2020.

p.č. Typ starostlivosti Odbornosť/ ambulancia Typ ceny výkon návrh nižšej ceny v  € Navrhovaná spádová oblasť/  okres
1 222 048 cena za výkon 8502 400 Košice
2 222 048 cena za výkon 8586 189 Košice
3 222 048 cena za výkon 9104 350 Košice
4 222 048 cena za výkon 9105 330 Košice
5 222 048 cena za výkon 9106 330 Košice
6 420 023 cena za výkon 5480 1 090 Ružomberok a okolie
7 400 024 cena za výkon 5D87007 40 Trnavský kraj
p.č. Druh poskytovanej zdrav. starostlivosti Typ prístroja Typ ceny Návrh nižšej ceny v €
1 Prístroj na dlhodobú domácu oxygenoterapiu CPAP cena za 1 deň 0,74 € s DPH
2 Prístroj na liečbu sleep apnoe syndrómu BiPAP cena za 1 deň 2,90 € s DPH
3 Prístroj na neivnazívnu pľúcnu podpornú ventiláciu DDOT cena za 1 deň 1,54 € s DPH
4 Prístroj na podpornú a riadenú ventiláciu DUPV cena za 1 deň 20,82 € s DPH
5 Prístroj na asistované vykašliavanie AV cena za 1 deň 4,97 € s DPH

V súlade s ustanoveniami § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je každý zmluvný partner VšZP oprávnený do 30 dní odo dňa uverejnenia nižšej ceny podať návrh zdravotnej poisťovni na novú výšku úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorá je nižšia ako nižšia cena. Zmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu podať návrh na príslušnej krajskej pobočke VšZP do 31.7.2020 podľa miesta výkonu poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.