Preskočiť na obsah

Zverejnenie nižšej ceny

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. týmto zverejňuje poskytovateľmi predložené návrhy nižšej ceny za poskytovanie zdravotnej starostlivosti k 31.12.2021.

p.č. Typ starostlivosti Odbornosť/ ambulancia Typ ceny výkon  návrh nižšej ceny v  €  Navrhovaná spádová oblasť/  okres
1 222 015 cena za výkon 1390               356,00 BA kraj
2 222 015 cena za výkon 1391               356,00 BA kraj
3 222 015 cena za výkon 1392               347,00 BA kraj
4 222 015 cena za výkon 1393               320,00 BA kraj
5 222 015 cena za výkon 1394               320,00 BA kraj
6 222 015 cena za výkon 1395               347,00 BA kraj
7 222 015 cena za výkon 8701               246,00 BA kraj
8 222 015 cena za výkon 8703                 81,00 BA kraj
9 222 015 cena za výkon 8707               204,00 BA kraj
10 222 015 cena za výkon 8708               218,00 BA kraj
11 222 015 cena za výkon 8709               218,00 BA kraj
12 222 015 cena za výkon 8711               154,00 BA kraj
13 222 015 cena za výkon 8712               415,00 BA kraj
14 222 015 cena za výkon 8713               180,00 BA kraj
15 222 015 cena za výkon 8714               237,00 BA kraj
16 222 015 cena za výkon 8716               240,00 BA kraj
17 222 015 cena za výkon 8717               297,00 BA kraj
18 222 015 cena za výkon 8719               347,00 BA kraj
19 222 015 cena za výkon 8722               322,00 BA kraj
20 222 015 cena za výkon 8724               121,00 BA kraj
21 222 015 cena za výkon 8725               540,00 BA kraj
22 222 015 cena za výkon 8726               315,00 BA kraj
23 222 015 cena za výkon 8728               720,00 BA kraj
24 222 015 cena za výkon 8729               720,00 BA kraj
25 222 015 cena za výkon 8731               198,00 BA kraj
26 222 015 cena za výkon 8732               333,00 BA kraj
27 222 015 cena za výkon 8733               360,00 BA kraj
28 222 015 cena za výkon 8734               333,00 BA kraj
29 222 015 cena za výkon 8735               405,00 BA kraj
30 222 015 cena za výkon 9609               137,00 BA kraj
31 222 015 cena za výkon 1393A               173,00 BA kraj
32 222 015 cena za výkon 8706A               333,00 BA kraj
33 222 015 cena za výkon 8706B               244,00 BA kraj
34 222 015 cena za výkon 8706C               206,00 BA kraj
35 222 015 cena za výkon 8750K               469,00 BA kraj
36 222 010, 107, 038 cena za výkon 8501a                 339,00 KE kraj
37 222 048, 010 cena za výkon 8502               410,00 KE kraj
38 222 010, 011, 013 cena za výkon 8506               486,00 KE kraj
39 222 010, 011, 013 cena za výkon 8507               389,00 KE kraj
40 222 010, 011, 013 cena za výkon 8509               298,00 KE kraj
41 222 010, 011, 013 cena za výkon 8510               334,00 KE kraj
42 222 010, 011, 013, 038 cena za výkon 8512               369,00 KE kraj
43 222 010, 011, 013 cena za výkon 8513               286,00 KE kraj
44 222 010, 011, 013 cena za výkon 8514               286,00 KE kraj
45 222 010, 011, 013 cena za výkon 8516               356,00 KE kraj
46 222 010, 011, 013 cena za výkon 8517               312,00 KE kraj
47 222 010, 011, 013 cena za výkon 8533               811,00 KE kraj
48 222 010, 011, 013, 108 cena za výkon 8534               802,00 KE kraj
49 222 010, 011, 013 cena za výkon 8535               802,00 KE kraj
50 222 010, 011, 013 cena za výkon 8536               811,00 KE kraj
51 222 010, 011, 013, 107, 108 cena za výkon 8537               307,00 KE kraj
52 222 010 cena za výkon 8538               321,00 KE kraj
53 222 010, 037, 068 cena za výkon 8539               343,00 KE kraj
54 222 010 cena za výkon 8540               329,00 KE kraj
55 222 010, 011, 013 cena za výkon 8542               434,00 KE kraj
56 222 010, 011, 013, 038, 108 cena za výkon 8548               294,00 KE kraj
57 222 010, 068 cena za výkon 8565               412,00 KE kraj
58 222 009, 010, 017 cena za výkon 8572               293,00 KE kraj
59 222 009, 012 cena za výkon 8631               369,00 KE kraj
60 222 012 cena za výkon 8900               321,00 KE kraj
61 222 012 cena za výkon 8902               218,00 KE kraj
62 222 010, 012, 107, 109 cena za výkon 8903               337,00 KE kraj
63 222 012 cena za výkon 8905               285,00 KE kraj
64 222 010, 012, 107, 109, 038 cena za výkon 8909               269,00 KE kraj
65 222 012, 109 cena za výkon 8910               190,00 KE kraj
66 222 012, 109 cena za výkon 8911               321,00 KE kraj
67 222 012 cena za výkon 8912               321,00 KE kraj
68 222 010, 012 cena za výkon 8914               321,00 KE kraj
69 222 010, 012, 107, 109 cena za výkon 8915               219,00 KE kraj
70 222 012 cena za výkon 8917               182,00 KE kraj
71 222 012 cena za výkon 8918               131,00 KE kraj
72 222 012 cena za výkon 8920               226,00 KE kraj
73 222 012 cena za výkon 8921               185,00 KE kraj
74 222 012, 109 cena za výkon 8926               253,00 KE kraj
75 222 012 cena za výkon 8927               312,00 KE kraj
76 222 010, 011, 012, 107, 108, 109, 038 cena za výkon 8929               194,00 KE kraj
77 400 062 cena za výkon 7220b               250,00 SR
78 400 062 cena za výkon 7220c               800,00 SR
79 400 062 cena za výkon 7237a                 25,00 SR
80 400 062 cena za výkon 7237c            1 000,00 SR
81 400 062 cena za výkon 9954            1 000,00 SR
82 400 062 cena za výkon 9954a                 90,00 SR
83 400 062 cena za výkon 9955            1 200,00 SR
84 400 062 cena za výkon 9955a                 30,00 SR
85 400 062 cena za výkon 9955b                 90,00 SR
86 400 062 cena za výkon 9970               600,00 SR
87 400 062 cena za výkon 9970a                 90,00 SR
88 400 062 cena za výkon    o 10% nižšia  BA kraj

Vysvetlivky:

222 jednodňová zdravotná starostlivosť
400 spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
009 gynekológia a pôrodníctvo
010 chirurgia
011  ortopédia
012 urológia
013 úrazová chirurgia
015 oftalmológia
037 neurochirurgia
038 plastická chirurgia
048 gastroenterológia
062 lekárska genetika
068 cievna chirurgia
107 detská chirurgia
108 pediatrická ortopédia
109 pediatrická urológia

V súlade s ustanoveniami § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je každý zmluvný partner VšZP oprávnený do 30 dní odo dňa uverejnenia nižšej ceny podať návrh zdravotnej poisťovni na novú výšku úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorá je nižšia ako nižšia cena. Zmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu podať návrh na príslušnej krajskej pobočke VšZP do 31.01.2022 podľa miesta výkonu poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.