Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi nových MR pracovísk

Pre poskytovateľov v type zdravotnej starostlivosti MR platia kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

V prípade nových MR pracovísk VšZP posudzuje aj nasledovné kritériá:

Poradové číslo

Názov kritéria

1

Pracovisko spĺňa materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

2

Súčet všetkých pracovných úväzkov lekára rádiológa poskytujúceho zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je maximálne vo výške 1,2 lekárskeho miesta, pričom akceptovateľnou bude práca maximálne u dvoch rôznych PZS.

3

Minimálna technologická úroveň prístroja je 1,5T (sila magnetického poľa).

4

Minimálny ordinačný čas v dennej zmene je 8 hodín v pracovných dňoch.

5

Pracovisko nesmie prerušiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti po dobu dlhšiu ako 3 mesiace.

Vysvetlivky:
Ordinačný čas: čas poskytovania zdravotnej starostlivosti
Úväzok 1 lekárskeho miesta: predstavuje 40 hodín pracovného času týždenne