Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Elektronické podpisovanie zmlúv a dodatkov

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pristupuje k elektronickému podpisovaniu zmlúv a dodatkov. To znamená, že vlastnoručný podpis bude nahradený kvalifikovaným elektronickým podpisom. Vzhľadom na zmenu tohto procesu uvádzame návod pre podpísanie zmluvy alebo dodatku:

 1. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti dostane mailovú notifikáciu obsahujúcu link, ktorý ho presmeruje na podpisový portál. V podpisovom portáli je uložený návrh dodatku s novými zmluvnými podmienkami a možnosť elektronického podpísania dodatku. Do podpisového portálu je najjednoduchšie sa dostať priamo kliknutím na zaslaný link alebo skopírovaním linku do webového prehliadača. Pri kopírovaní je potrebné dať pozor na to, aby sa skopíroval len samotný link a nie text za alebo pred linkom (problém môže spôsobiť aj čiarka navyše).

  Príklad notifikácie:

  Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, dovoľujeme si Vám zaslať odkaz https://www.epobocka.com/podpispzs/podpis-zmluvy-pzs/cfb458b56-7a-41bb-61-69a0b9f53b60/, na návrh dodatku k zmluve, obsahom ktorého je úprava zmluvného vzťahu.
 2. Dodatok nehľadajte v ePobočke, nie je tam uložený, proces prebieha v podpisovom portáli. V ePobočke budú uložené až podpísané verzie dodatkov.
 3. Pred začatím procesu podpisovania, je potrebné vložiť eiD kartu do čítačky.
 4. Po kliknutí na link budete presmerovaní do podpisového portálu. Kliknutím na „oko“ sa zobrazí dokument s dodatkom. V prípade nesúhlasu je možné dodatok odmietnuť podpísať, v prípade súhlasu, kliknúť Odoslať na podpis.

  Podpisovací portál
 5. V procese podpisovania neodporúčame prehliadač zatvárať iným spôsobom ako pomocou tlačidiel Späť alebo Zrušiť. V prípade zatvorenia prehliadača iným spôsobom dôjde k zablokovaniu podpisovania minimálne na 1 hodinu, po tomto čase môžete proces podpisovania zopakovať.

  tlačidlo späť alebo zrušiť
 6. V prípade, ak je potrebné dodatok podpísať viacerými konateľmi, je potrebné dodatok podpisovať postupne, nie je to možné naraz. Preto pri podpisovaní konkrétneho dodatku jedným konateľom sa zablokuje vstup na podpis tohto dodatku pre ďalších užívateľov.
 7. Po kliknutí Odoslať na podpis prebieha najprv kontrola podpisovej aplikácie. Ak sa nenachádza v počítači je potrebné nainštalovať podpisovací softwér Disig Web Signer
  • Kliknúť na tlačidlo Stiahnuť Disig Web Signer
  • Po stiahnutí súboru aplikáciu nainštalovať kliknutím vľavo dole na Disig_Web_Signer
  • Pri inštalácii je potrebné, aby užívateľ mal administrátorský prístup
  • Po nainštalovaní kliknúť na Skontrolovať znova


   Stiahnutie Disig Web Signer

   Kontrola podpisovej aplikácie
 8. Po úspešnej inštalácií pokračovať v procese podpisovania a pre začatie procesu Podpísania dokumentu kliknúť na Podpísať
  Podpísanie dokumentu
 9. V prípade kliknutia tlačidla Zrušiť je užívateľ presmerovaný späť do podpisového portálu a môže sa k podpisovaniu neskôr vrátiť.
  V prípade kliknutia tlačidla Zrušiť je užívateľ presmerovaný späť do podpisového portálu
 10. Po kliknutí na Podpísať sa opätovne zobrazí text dodatku a je potrebné kliknúť na podpísať v časti obrazovky vpravo hore.
  Po kliknutí na Podpísať sa opätovne zobrazí text dodatku
 11. V nasledovnom okne sa vyberie úložisko certifikátu „OS Windows“. Ak na OP existuje platný podpisový certifikát, automaticky je zobrazený. Ak neexistuje, je potrebné v aplikácii eID klient skontrolovať, či existuje platný certifikát.

  výber úložiska certifikátu OS Windows
 12. V nasledovnom kroku sa zadá BOK a PIN a tým sa dokument podpíše.

  BOK a PIN
 13. Po úspešnom podpise je užívateľ presmerovaný späť na podpisový portál

  Po úspešnom podpise je užívateľ presmerovaný späť na podpisový portál
 14. Ak PZS má na podpis viac dodatkov, postup je rovnaký a v jednej transakcii sú podpísané všetky dodatky.
 15. Po podpísaní dodatkov nie je potrebné nič tlačiť, posielať poštou ani mailom. Po podpísaní dodatku poisťovňou bude podpísaný dodatok poskytovateľovi doručený mailom a takisto bude uložený v ePobočke.
  Ak z technických dôvodov poskytovateľ nemôže podpísať dodatok elektronicky, dodatok vytlačí a podpísaný vlastnoručným podpisom v jednom exemplári pošle na pobočku VšZP. Poisťovňa bude dodatok podpisovať vždy elektronicky.

  Ak z technických dôvodov poskytovateľ nemôže podpísať dodatok elektronicky, dodatok vytlačí a podpísaný vlastnoručným podpisom v jednom exemplári pošle na pobočku VšZP. Poisťovňa bude dodatok podpisovať vždy elektronicky.

Doplňujúce informácie:

 • eID karta
  • je slovenský občiansky preukaz s elektronickým čipom
  • pre cudzincov povolenie na pobyt s elektronickým čipom
  • existuje ešte alternatívny autentifikátor, ktorý sa vydáva pre cudzincov, ktorí sú štatutármi v SR
  Dôležité informácie
 • Aktivácia eID pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP)
  • možno o to požiadať pri vydaní OP, prípadne aj neskôr
  • aktivujú sa 3 bezpečnostné kódy: PUK, podpisový PIN a BOK
  • podpisový PIN a BOK možno zmeniť cez eID klient, PUK možno zmeniť len osobne na ľubovoľnom riaditeľstve PZ
 • eID klient - Overenie certifikátu
 • Právny rámec pre uvedený postup stanovuje nariadenie EP a rady EU 910/2014 o elektronickej identite a dôveryhodných službách – známy ako eIDAS
  • Podľa eIDAS kvalifikovaný elektronický podpis má právne účinky rovnocenné s vlastnoručným podpisom

   Autenticitu – dôkaz, že daná osoba dokument podpísala
   Integritu – zmena dokumentu po podpise sa dá veľmi ľahko zistiť
   Jedinečnosť podpisu – podpis tej istej osoby na rôzne dokumenty vloží inú skupinu znakov
 • Informácia o podpise
  • Vo Foxit klikneme na vizualizáciu podpisu

   Informácia o podpise
 • Overenie podpisu