Preskočiť na obsah

Ako poistiť dieťa

Ak má vaše dieťatko trvalý pobyt na území SR, musí byť v zmysle platnej legislatívy zdravotne poistené. Novorodenec je od narodenia poistencom zdravotnej poisťovne, v ktorej je alebo v čase jeho narodenia bola poistená jeho matka.

Dieťa narodené poistencovi v inom členskom štáte Európskej únie (dieťa bez trvalého pobytu na území SR) musí byť tiež zdravotne poistené. Pod poistencom v tom prípade rozumieme zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý je zdravotne poistený na území SR (podmienka poistenia sa týka všetkých zákonných zástupcov dieťaťa). V prípade, ak jeden zákonný zástupca nie je zdravotne poistený na území SR, je potrebné skúmať aj uplatniteľné právne predpisy takéhoto dieťaťa. Tieto prípady posudzuje VšZP individuálne preskúmaním všetkých skutočností.

Ak chcete, aby dieťatko s trvalým pobytom na území SR bolo poistencom VšZP a jeho matka je tiež poistencom VšZP, nemusíte podávať prihlášku poistenca. Prihlášku nám bude nahrádzať oznámenie o narodení dieťaťa príslušným matričným úradom. Pre takúto náhradu prihlášky platí, akoby ste ju  podali do VšZP  až na 60 deň od narodenia dieťaťa. Dieťatko je samozrejme aj v tomto prípade poistené od narodenia. Ak sa predsa rozhodnete podať prihlášku, lehota je do 60 dní od narodenia dieťatka.

Ak chcete poistiť dieťatko s trvalým pobytom na území SR vo VšZP, pričom jeho matka je poistencom inej zdravotnej poisťovne, môžete tak urobiť a podať prihlášku do VšZP v lehote do 60 dní od jeho narodenia. V prípade, že sa prihláška podá až po zákonom stanovenej lehote, dieťatko sa stane poistencom VšZP až od 1.januára nasledujúceho roka.

Ak je dieťatko narodené poistencovi v inom členskom štáte Európskej únie (bez trvalého pobytu na území SR),  je povinnosť vždy podať prihlášku do vybranej zdravotnej poisťovne do 60 dní od  narodenia dieťaťa.

Na prihlásenie dieťaťa ako nového poistenca potrebujete:

  • prihlášku poistenca (nájdete ju v ktorejkoľvek pobočke VšZP, prípadne na internetovej stránke)
  • rodný list
  • OP rodiča alebo zákonného zástupcu.

Vyplnenú a podpísanú prihlášku môžete poslať do ktorejkoľvek pobočky/expozitúry VšZP, alebo ju môžete priniesť osobne. Doklady potrebné na prihlásenie dieťaťa na zdravotné poistenie je možné predložiť aj prostredníctvom splnomocnenej osoby.

Zároveň je možné podať prihlášku aj online na internetovej stránke. V prípade podania takéhoto podania prihlášky je možný výber biodynamického alebo elektronického podpisu prihlášky. V takomto prípade prihlášku môže klient vyplniť a podpísať z pohodlia domova bez osobnej návštevy  VšZP. K prihláške poistenca je potrebné priložiť kópiu rodného listu.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.