Preskočiť na obsah

Ako poistiť dieťa

Ak má vaše dieťatko trvalý pobyt na území SR, musí byť v zmysle platnej legislatívy zdravotne poistené. Dieťatko narodené poistencovi v inom členskom štáte Európskej únie (bez trvalého pobytu na území SR) musí byť tiež v zmysle platnej legislatívy zdravotne poistené. Poistencom sa na tieto účely rozumie matka alebo otec dieťaťa, ktorý je zdravotne poistený na území SR.
Novorodenec je od narodenia poistencom zdravotnej poisťovne, v ktorej je alebo v čase jeho narodenia bola poistená jeho matka.

Ak chcete poistiť dieťatko s trvalým pobytom na území SR vo VšZP, pričom jeho matka je poistencom inej zdravotnej poisťovne, môžete tak urobiť a podať prihlášku do VšZP v lehote do 60 dní od jeho narodenia.

Ak chcete, aby dieťatko s trvalým pobytom na území SR bolo poistencom VšZP ako jeho matka, môžete rovnako podať prihlášku do VšZP v lehote do 60 dní od jeho narodenia. Ak prihlášku v lehote 60 dní od  narodenia dieťatka nepodáte do VšZP (ani do inej zdravotnej poisťovne), prihlášku nám bude nahrádzať oznámenie o narodení dieťaťa príslušným matričným úradom. Pre takúto náhradu prihlášky platí, akoby ste ju podali do VšZP až na 60 deň od narodenia dieťatka. Dieťatko je samozrejme aj v tomto prípade poistené od narodenia.

Ak je dieťatko narodené poistencovi v inom členskom štáte Európskej únie (bez trvalého pobytu na území SR),  treba ho do zdravotnej poisťovne prihlásiť do 60 dní od narodenia. Dovtedy je dieťatko poistené v tej istej poisťovni ako matka a zdravotná starostlivosť je hradená z jej poistenia.

Na prihlásenie dieťaťa ako nového poistenca potrebujete:

  • prihlášku poistenca (nájdete ju v ktorejkoľvek pobočke VšZP, prípadne na internetovej stránke)
  • rodný list
  • OP rodiča alebo zákonného zástupcu.

Vyplnenú a podpísanú prihlášku môžete poslať do ktorejkoľvek pobočky/expozitúry VšZP, alebo ju môžete priniesť osobne. Doklady potrebné na prihlásenie dieťaťa na zdravotné poistenie je možné predložiť aj prostredníctvom splnomocnenej osoby.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.