Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Späťvzatie prihlášky

Podali ste prihlášku do inej zdravotnej poisťovne, svoj prestup ste si rozmysleli a naďalej chcete byť poistencom VšZP?

Podmienkou na to, aby ste ostali vo VšZP a naďalej mohli využívať naše benefity, je späťvzatie prihlášky. 

Prihlášku z inej zdravotnej poisťovne môžete vziať späť aj bez udania dôvodu. Späťvzatie prihlášky musí byť zdravotnej poisťovni doručené najneskôr do 31. októbra príslušného kalendárneho roka.

Ak ste podali prihlášku do viacerých zdravotných poisťovní, do 31. októbra sa musíte rozhodnúť, ktorej zdravotnej poisťovni zveríte starostlivosť o svoje zdravie. Ďalšie podané prihlášky máte povinnosť vziať späť a doručiť späťvzatie prihlášky zdravotnej poisťovni do 31. októbra. 

Tlačivo, prosím, vyplňte, podpíšte a zašlite do zdravotnej poisťovne, v ktorej chcete podanú prihlášku stornovať. Požadované sú všetky údaje vo vzore tlačiva.

Ak nepodávate späťvzatie osobne na pracovisku zdravotnej poisťovne uvedenom v registri zdravotných poisťovní vedenom podľa osobitného predpisu, musí byť k nemu pripojená fotokópia identifikačného dokladu alebo späťvzatie prihlášky musí byť podpísané úradne osvedčeným podpisom.

Dokumenty na stiahnutie