Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Zdroje osobných údajov

V niektorých prípadoch nezískavame osobné údaje priamo od vás, ale na základe právnych predpisov, zmlúv alebo vašich súhlasov, nám môžu prichádzať vaše osobné údaje aj od iných subjektov.

Zdrojom týchto osobných údajov pre nás sú najmä:

 • Vaši zamestnávatelia,
 • Platitelia poistného
 • Ministerstvo vnútra SR, ktoré má v správe príslušné registre, najmä register obyvateľov,
 • Ostatné zdravotné poisťovne na Slovensku, ale aj v iných členských štátoch, prípadne styčné orgány iných členských štátov, pokiaľ ide o vecné dávky poskytované našim poistencom alebo poistencom z iných členských štátov na Slovensku,
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
 • Finančná správa SR,
 • Ministerstvo školstva SR,
 • Sociálna poisťovňa,
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 • Ministerstvo obrany SR,
 • Živnostenské úrady,
 • Zbor väzenskej a justičnej stráže,
 • Centrálna správa referenčných údajov (IS CSRÚ),
 • Register právnických osôb,
 • Obchodný vestník,
 • Samosprávne kraje,
 • Ministerstvo zdravotníctva SR,
 • Verejne dostupné registre, resp. dodávatelia, ktorí poskytujú údaje z verejných registrov (napr. https://www.cribis.sk/ochrana-osobnych-udajov/)
 • Orgány činné v trestnom konaní,
 • Súdy,
 • Iní prevádzkovatelia, ktorým udelíte súhlas, napr. organizátori behov, Červený kríž, Nadácia pre deti Slovenska,
 • Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,
 • Zákonní zástupcovia.