Preskočiť na obsah

Kritériá na uzatváranie zmlúv so zariadeniami sociálnej pomoci od 1. 1. 2022

Poradové číslo

Názov kritéria

Váha kritéria

v %

1

Personálne zabezpečenie

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobami, ktoré spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania a odbornú spôsobilosť podľa § 31 a nasl. zákona č. 578/2004 Z.z. a § 10a ods. 5 zákona č. 576/2004 Z.z.  Zodpovedná osoba a sestra je v zariadení zamestnaná minimálne na 0,5 úväzku. Zariadenie má uzatvorený pracovnoprávny vzťah minimálne s dvomi sestrami (vrátane zodpovednej osoby), ktoré spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou.

25

2

Materiálno-technické vybavenie

Materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti najmenej na úrovni predpísaného minimálneho materiálno-technického vybavenia sociálneho zariadenia podľa Prílohy č. 1 zákona č. 576/2004 Z.z.

25

3

Komplexnosť zdravotnej starostlivosti

Dostupnosť komplexnej zdravotnej starostlivosti – špecializovanej ambulantnej starostlivosti, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a ústavnej zdravotnej starostlivosti

50

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.