Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Zmeny v zdravotnom poistení od 01.01.2021

Vykazovanie preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa

Od 01.01.2021 je v zmysle § 20 ods. 1 povinnosťou zamestnávateľa  zasielať „Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa“ (mesačný výkaz) výlučne v elektronickej forme a to bez ohľadu na počet zamestnancov. Z uvedeného vyplýva, že mesačné výkazy zaslané po 01.01.2021 majú byť zaslané v elektronickej forme bez ohľadu na vykázané obdobie, t. j. mesačný výkaz napríklad  za obdobie 12/2020 zaslaný po 01.01.2021 má byť zaslaný v elektronickej forme. Bližšie informácie k vykazovaniu preddavkov

13. a 14. plat a odvod poistného na verejné zdravotné poistenie

Novelou  zákona č. 595/2003 Z. z.  bolo vypustené ustanovenie § 5 ods. 7, písm. n) a o) , v súvislosti s oslobodením 13. a 14. platu od dane z príjmov. Z uvedeného vyplýva, že od 1. januára 2021 už nebude poskytnutie 13. a 14. platu oslobodené od dane z príjmov. Tieto príjmy budú súčasťou   vymeriavacieho  základu na poistné na verejné zdravotné poistenie a budú sa z nich odvádzať preddavky na poistné. 

Pri vykazovaní preddavkov na poistné za obdobia január 2021 a neskôr je potrebné uvádzať vo výkaze preddavkov na poistné v položke 14 tela dávky „Suma plnenia oslobodená od platenia poistného“  hodnotu  0.