Preskočiť na obsah

Zmeny v zdravotnom poistení od 01.01.2021

Vykazovanie preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa

Od 01.01.2021 je v zmysle § 20 ods. 1 povinnosťou zamestnávateľa  zasielať „Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa“ (mesačný výkaz) výlučne v elektronickej forme a to bez ohľadu na počet zamestnancov. Z uvedeného vyplýva, že mesačné výkazy zaslané po 01.01.2021 majú byť zaslané v elektronickej forme bez ohľadu na vykázané obdobie, t. j. mesačný výkaz napríklad  za obdobie 12/2020 zaslaný po 01.01.2021 má byť zaslaný v elektronickej forme. Bližšie informácie k vykazovaniu preddavkov nájdete: https://www.vszp.sk/platitelia/tlaciva/vykaz-preddavkov-zamestnavatela/.

13. a 14. plat a odvod poistného na verejné zdravotné poistenie

Novelou  zákona č. 595/2003 Z. z.  bolo vypustené ustanovenie § 5 ods. 7, písm. n) a o) , v súvislosti s oslobodením 13. a 14. platu od dane z príjmov. Z uvedeného vyplýva, že od 1. januára 2021 už nebude poskytnutie 13. a 14. platu oslobodené od dane z príjmov. Tieto príjmy budú súčasťou   vymeriavacieho  základu na poistné na verejné zdravotné poistenie a budú sa z nich odvádzať preddavky na poistné. 

Pri vykazovaní preddavkov na poistné za obdobia január 2021 a neskôr je potrebné uvádzať vo výkaze preddavkov na poistné v položke 14 tela dávky „Suma plnenia oslobodená od platenia poistného“  hodnotu  0.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.