Táto webová stránka používa cookies

Cookies pomáhajú zlepšovať služby, ktoré vám poskytujeme. Prečítajte si informácie o tom, ako ich používame a ako nastavením svojho prehliadača môžete cookies prípadne odmietnuť.

Zatvoriť

Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Bez týchto cookies nemôže webová stránka správne fungovať.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
JSESSIONID www.vszp.sk Identifikuje každú jedinečnú návštevnícku session (návštevu stránky)pomocou náhodnevygenerovaného kódu. session http
lng www.vszp.sk Určuje jazyk naposledy zobrazenej stránky. 30 dní http
_ga www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
_gat www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utmt www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utma www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
__utmb www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 30 minut http
__utmc www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
__utmz www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 6 měsíců http
__utmv www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
enableCookieCategory www.vszp.sk Ukladá informáciu aká kategória cookies je povolená. 1 rok http
cookies-gdpr-policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
GPS youtube.com GPS data for mobile users 30 minut http
PREF youtube.com Unique session Id to identify the client displaying a YouTube video 10 rokov http
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Remebers YouTube player settings and style 240 dní http
YSC youtube.com Unique session id for that visitor session http
cookies_policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
inquiry www.vszp.sk Identifikuje hlasovanie v ankete. ID číslo ankety je súčasťou názvu cookie. Až do vypršania platnosti nemôže návštevník opätovne zahlasovať. 24 hodín http
click_storage www.vszp.sk Cookie nastavovaná aplikáciou Mapa kliknutí. Identifikuje docid stránky a pozície kliknutí. session http
isUnsupportedView www.vszp.sk Aplikácia identifikuje podporované prehliadače, ak skript nastaví hodnotu na true, tak sa návštevníkovi zobrazí info obrazovka pre inštaláciu validného prehliadača. session http

Štatistické cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby porozumeli, ako návštevníci tieto webové stránky používajú. Umožňujú anonymne zbierať a spracovávať informácie pre štatistické analýzy.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
fr facebook.com Contains a unique browser and user ID, used for targeted advertising. 90 dní http
_fbp www.vszp.sk Facebook Pixel Code 70 minut http

Marketingové cookies sa používajú ako nástroj na sledovanie správania návštevníkov na webových stránkach. Zámerom týchto cookies je zobraziť reklamu, ktorá môže byť relevantná a zaujímavá pre konkrétneho používateľa, a tým hodnotnejšia pre vydavateľov a inzerentov tretích strán. Úlohou marketingových cookies je zvýšiť atraktívnosť reklamy pre návštevníkov webstránok.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
IDE doubleclick.net Used to make ads more attractive. 1 rok http
Akceptovať

Cookies su malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení (počítač, mobil a pod.) pri prezeraní webovej stránky. Webové stránky ich využívajú s cieľom zvýšiť efektívnosť zážitku používateľa z návštevy webstránok.

Platná legislatíva nám umožňuje ukladať cookies vo vašom zariadení len na prevádzkovanie tejto stránky (nutné cookies). Na ukladanie ostatných cookies (markteingových, štatistických) potrebujeme váš súhlas. Táto stránka používa rôzne druhy cookies. Na našich webových stránkach sú umiestnené aj cookies tretích strán (napr. Youtube, Facebook...).

Viac o cookies

Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Pridajte sa k nám

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Samostatne zárobkovo činná osoba

Obsahová navigácia

Za samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) sa na účely zdravotného poistenia považujete:

 • ak ste dosiahli vek 18 rokov,
 • máte oprávnenie na výkon alebo prevádzkovanie zárobkovej činnosti,
 • alebo máte príjem z tejto činnosti (podnikáte).

Za SZČO sa považujete, aj keď:

 • vykonávate poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách, ste zapísaný do evidencie podľa osobitného predpisu a máte oprávnenie prevádzkovať živnosť,
 • máte oprávnenie na vykonávanie činnosti (napr. advokáti, lekári, veterinári, audítori, daňoví poradcovia, notári, znalci, tlmočníci, prekladatelia, sprostredkovatelia sporenia alebo poistenia a pod.),
 • ste spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti,
 • vykonávate činnosti, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním (napr. správcovia konkurzných podstát, sprostredkovatelia doplnkového dôchodkového sporenia a pod.),
 • vykonávate športovú činnosť zárobkovo, ale nie v pracovnom pomere,
 • vykonávate umeleckú činnosť alebo inú tvorivú činnosť (napr. podľa zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zapisovacích návrhoch alebo činnosti podľa autorského zákona),
 • vykonávate činnosť sprostredkovateľov.

Ako mám postupovať, ak ma registruje živnostenský úrad?

V prípade, že ste ako SZČO registrovaný na živnostenskom úrade a svoju oznamovaciu povinnosť si splníte cez Jednotné kontaktné miesto (JKM), oznámenie do zdravotnej poisťovne za vás urobí živnostenský úrad. Nemusíte nám nič oznamovať.

Pokiaľ podnikáte na základe iného ako živnostenského oprávnenia, máte povinnosť zdravotnej poisťovni túto zmenu oznámiť, napríklad:

Čo v prípade zmeny životnej situácie?

Ako SZČO máte povinnosť oznámiť nám aj situácie, pokiaľ sa stanete poberateľom: rodičovského príspevku a materského, ošetrovného alebo ste práceneschopný (PN) a to v prípade, ak túto zmenu zdravotnej poisťovni nenahlasuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“). Viac informácií k povinnostiam ako SZČO nájdete na www.vszp.sk v časti Platitelia.

Preddavky

SZČO je povinná vypočítať, platiť a odvádzať preddavky na poistné, pre ktoré platí:

 • splatnosť preddavku je do 8 dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca (napríklad za január je potrebné uhradiť preddavok do 8. februára),
 • číslo účtu, na ktorý budete platiť preddavky, nájdete uvedené pri pobočke, ku ktorej podľa trvalého bydliska patríte.

Výška preddavku sa môže zmeniť:

 • výsledkom ročného zúčtovania, kde máte uvedenú výšku preddavku na nadchádzajúci kalendárny rok,
 • ak máte aj iného platiteľa poistného, ktorým môže byť zamestnávateľ alebo štát.

Výšku preddavku teda ovplyvnia situácie, pokiaľ sa ako SZČO zároveň stanete:

 • zamestnancom,
 • dohodárom,
 • osobou poberajúcou nemocenské, ošetrovné alebo materské,
 • iným poistencom štátu.

Skutočnú výšku preddavku nájdete v mobilnej aplikácii VšZP v časti Poistné. Suma za aktuálne obdobie je v mobilnej aplikácii uvedená vždy k 4. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Pokiaľ tam suma po tomto dátume nie je uvedená, preddavky neplatíte.

Platenie

Preddavky môžete zaplatiť:

 • cez mobilnú aplikáciu VšZP, kde už sú vyplnené platobné údaje,
 • v ktorejkoľvek pobočke VšZP cez POS terminál,
 • bankovým prevodom (možnosť nastavenia trvalého príkazu),
 • poštovým peňažným poukazom.

Číslo účtu, na ktorý budete platiť preddavky, nájdete uvedené pri pobočke, ku ktorej podľa trvalého bydliska patríte.

Variabilný symbol:

 • uveďte rodné číslo (ak je 9-miestne, na konci doplníte nulu) alebo uveďte číslo platiteľa pridelené pobočkou VšZP,
 • pre úhradu nedoplatkov a sankcií uveďte číslo výkazu nedoplatkov alebo platobného výmeru uvedené v liste, ktorý sme vám zaslali.

Konštantný symbol:

 • 3558 - pri úhradách na poistnom a preddavkoch na poistné.

Špecifický symbol:

 • uveďte obdobie, za ktoré chcete preddavok uhradiť vo formáte RRRRMM (R je označenie roku a M je označenie mesiaca). Napríklad za január 2023 uveďte ŠS v tvare 202301.

Ak máte nastavený trvalý príkaz, nezabudnite si na začiatku každého roku upraviť výšku preddavku.

Výška mesačných platieb

Minimálny vymeriavací základ pre SZČO je stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy.

SZČO platí preddavok na poistné:

 • vo výške najmenej 14 % z minimálneho vymeriavacieho základu,
 • vo výške najmenej 7 % z minimálneho vymeriavacieho základu, ak je osobou so zdravotným postihnutím.

Na rok 2023 je stanovená minimálna výška preddavku:

 • 84,77 € pre osoby bez zdravotného postihnutia,
 • 42,38 € pre osoby so zdravotným postihnutím.

V roku 2022 bola minimálna výška preddavku:

 • 79,31 € pre osoby bez zdravotného postihnutia,
 • 39,65 € pre osoby so zdravotným postihnutím.

 

Platba len za určitý počet dní

Ak vám vznikol nárok na poberanie nemocenských dávok, ošetrovného alebo materského, za dni poberania týchto dávok neplatíte. Skutočnú výšku preddavku aj v tomto prípade, máte uvedenú v mobilnej aplikácii VšZP v časti Poistné vždy k 4. dňu nasledujúceho mesiaca.

Napríklad pokiaľ je čerpanie PN od 1. 1. 2023 do 10. 1. 2023, preddavky sa budú uhrádzať len za obdobie od 11. 1. 2023 do 31. 1. 2023 (21 dní). Výška preddavku sa vypočíta nasledovne:

Mesačný preddavok je 84,77 €/31 (január má 31 dní) x 21 dní  = 57,42 € na úhradu. Preddavok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Vymeriavací základ

Vymeriavacím základom samostatne zárobkovo činnej osoby je podiel základu dane z príjmov fyzických osôb (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov), dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné:

 • na povinné verejné zdravotné poistenie,
 • na povinné nemocenské poistenie,
 • na povinné dôchodkové poistenie a o
 • povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, a koeficientu 1,486.

Tabuľka vymeriavacích základov a preddavkov SZČO na rok 2023

Bez zdravotného postihnutia

PLATITEĽ  POISTNÉHO

Sadzba (%)

Minimálny vymeriavací základ

Maximálny vymeriavací základ

Minimálny preddavok

Maximálny preddavok

Samostatne zárobkovo činná osoba

14

605,50 eur

nie je určený

84,77 eur

nie je určený

Samostatne zárobkovo činná osoba v súbehu so zamestnaním, resp. s poistencom štátu

14

nie je určený

nie je určený

nie je určený

nie je určený

So zdravotným postihnutím

PLATITEĽ  POISTNÉHO

Sadzba (%)

Minimálny vymeriavací základ 

Maximálny vymeriavací základ

Minimálny preddavok

Maximálny preddavok

Samostatne zárobkovo činná osoba

7

605,50 eur

nie je určený

42,38 eur

nie je určený

Samostatne zárobkovo činná osoba v súbehu so zamestnaním resp. s poistencom štátu

7

nie je určený

nie je určený

nie je určený

nie je určený