Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Čistý ordinačný čas

V súvislosti s vyhodnotením kritérií na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi ŠAS priebežne aktualizujeme údaje týkajúce sa jednotlivých ambulancií ŠAS a GYN, a to prostredníctvom formulára, vo formáte *.pdf, ktorý nájdete v spodnej časti stránky.
Formulár je potrebné za každú ambulanciu ŠAS a GYN elektronicky vyplniť, vytlačiť a podpísaný doručiť na príslušnú krajskú pobočku v prípade, že sa jedná o novú zmluvnú ambulanciu alebo v prípade, že v už zmluvnej ambulancii nastali zmeny v skutočnostiach, ktoré sú obsahom formulára.

Pokyny pre vyplnenie formulára sú uvedené v komentároch k jednotlivým údajom. Každý vyplnený elektronický formulár je zároveň potrebné pomenovať 12-miestnym kódom ambulancie a zaslať na nasledovnú emailovú adresu príslušnej krajskej pobočky:

KP Bratislava: sas_vas_ba@vszp.sk
KP Trnava: sas_vas_tt@vszp.sk
KP Trenčín: sas_vas_tn@vszp.sk
KP Nitra: sas_vas_nr@vszp.sk
KP Banská Bystrica: sas_vas_bb@vszp.sk
KP Žilina: sas_vas_za@vszp.sk
KP Prešov: sas_vas_po@vszp.sk
KP Košice: sas_vas_ke@vszp.sk

Formulár musí byť vyplnený za každé miesto výkonu činnosti. Údaje týkajúce sa čistého ordinačného času musia byť v súlade s aktuálne platnými a samosprávnym krajom schválenými ordinačnými hodinami. V prípade, že ide o „združenú“ ambulanciu (pozri definíciu vo formulári), pre ktorú platia spoločné ordinačné hodiny, stačí vyplniť jeden formulár a na príslušnom mieste formulára uviesť kód „združenej“ ambulancie.
Vyplnený formulár a fotokópiu ordinačných hodín schválených samosprávnym krajom považujeme za kľúčové dokumenty k zmluvnému vzťahu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

V prípade nejasností si, prosím, prečítajte najčastejšie kladené otázky, prípadne kontaktujte zamestnancov odboru nákupu zdravotnej starostlivosti príslušnej krajskej pobočky.

Dokumenty na stiahnutie