Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Zoznam špeciálnych zdravotníckych materiálov (ďalej len "ŠZM")

Zoznam kategorizovaného ŠZM s maximálne stanovenou tzv. pripočítateľnou položkou (ďalej len „pripočítateľná položka“)

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“)  uhrádza poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti za ukončenú hospitalizáciu (hospitalizačný prípad) sumu, ktorej súčasťou je aj suma za použité ŠZM. Výška, za ktorú poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti ŠZM obstaral, neovplyvňuje výšku úhrady za hospitalizačný prípad. Stanovená pripočítateľná položka v tomto zozname neovplyvňuje úhradu za hospitalizačný prípad.

VšZP uhrádza poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za použitý ŠZM oprávnené obstarávacie náklady, maximálne však do výšky stanovenej pripočítateľnej položky v tomto zozname a to v prípade, že ŠZM bol použitý v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti alebo v rámci SVLZ pracoviska v čase, kedy poistenec nie je hospitalizovaný. V prípade, že obstarávacia cena je vyššia ako maximálna stanovená pripočítateľná položka VšZP, rozdiel znáša poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

Hore uvedeným nie je dotknutý prípadný doplatok pacienta, ktorý môže byť maximálne do výšky uvedenej v aktuálnom zozname kategorizovaného ŠZM, vydávanom Ministerstvom zdravotníctva SR.

Zoznam neobsahuje niektoré podskupiny, ktoré sú jednoznačne používané v rámci hospitalizácie a neovplyvňujú cenu za ukončenú hospitalizáciu. 

Zoznam nekategorizovaného ŠZM s maximálne stanovenou pripočítateľnou položkou 

VšZP uhrádza nekategorizovaný ŠZM do maximálnej výšky pripočítateľnej položky uvedenej v zozname. Nekategorizovaný ŠZM je poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti uhrádzaný v aktuálnom zazmluvnenom rozsahu, okrem ŠZM, ktorý sa stal kategorizovaným.

Prípadné pripomienky a otázky týkajúce sa aktualizovaného zoznamu ŠZM zasielajte prosím na adresu szm@vszp.sk.