Preskočiť na obsah

Dispenzárna starostlivosť

Dispenzárnu zdravotnú starostlivosť, ktorá sa poskytuje poistencom VšZP upravuje Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 127/2014 z 2. 5. 2014, ktorou sa ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vykonávajúcich dispenzarizáciu.

Podľa Metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 8/1/2005 pre zaraďovanie poistencov do dispenzárnej starostlivosti poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (lekár špecializovanej ambulantnej starostlivosti), s ktorými má VšZP uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nahlasujú zaradenie poistencov na tlačivách označených ako „Návrh zaradenia poistenca do dispenzárnej starostlivosti“ (Príloha č.3 k vyhláške č. 127/2014).

Metodické usmernenie ÚDZS č. 8/1/2005 je záväzné aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí komunikujú prostredníctvom e-pobočky VšZP.

V zmysle Metodického usmernenia ÚDZS č. 5/2015 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou (čl. 2, bod 5), poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spracováva a vykazuje zoznam poistencov navrhnutých na zaradenie do dispenzárnej starostlivosti elektronickou formou podľa dátového rozhrania pre typ dávky 799N.

VšZP od 1.1.2015 akceptuje len návrhy spĺňajúce hore uvedené kritériá. Zároveň upzorňujeme, že všetky návrhy, aj zaradené, s už neplatnými diagnózami k 31.12.2014 budú ukončené.

 

 

 

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.