Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Dispenzárna starostlivosť

Dispenzárnu zdravotnú starostlivosť, ktorá sa poskytuje poistencom VšZP upravuje Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 127/2014 z 2. 5. 2014, ktorou sa ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vykonávajúcich dispenzarizáciu.

Podľa Metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 8/1/2005 pre zaraďovanie poistencov do dispenzárnej starostlivosti poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (lekár špecializovanej ambulantnej starostlivosti), s ktorými má VšZP uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nahlasujú zaradenie poistencov na tlačivách označených ako „Návrh zaradenia poistenca do dispenzárnej starostlivosti“ (Príloha č.3 k vyhláške č. 127/2014).

Metodické usmernenie ÚDZS č. 8/1/2005 je záväzné aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí komunikujú prostredníctvom e-pobočky VšZP.

V zmysle Metodického usmernenia ÚDZS č. 5/2015 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou (čl. 2, bod 5), poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spracováva a vykazuje zoznam poistencov navrhnutých na zaradenie do dispenzárnej starostlivosti elektronickou formou podľa dátového rozhrania pre typ dávky 799N.

VšZP od 1.1.2015 akceptuje len návrhy spĺňajúce hore uvedené kritériá. Zároveň upozorňujeme, že všetky návrhy, aj zaradené, s už neplatnými diagnózami k 31.12.2014 budú ukončené.