Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Vykonávam činnosť zamestnanca/SZČO vo viacerých členských štátoch EÚ, EHP, Švajčiarsku

Ak vykonávate činnosť zamestnanca/SZČO vo viacerých členských štátoch EÚ, EHP, Švajčiarsku (ČŠ EÚ), musíte požiadať príslušnú inštitúciu sociálneho zabezpečenia v štáte Vášho bydliska o vydanie dokumentu PD A1.

Ak máte bydlisko na Slovensku a ste vo vyššie popísanej situácii, obráťte sa na Sociálnu poisťovňu. Táto inštitúcia si od Vás vyžiada potrebné doklady, na základe ktorých následne  predbežne určí, aké právne predpisy sa na Vás vzťahujú/budú vzťahovať.

Ak máte Vaše bydlisko v inom ČŠ EÚ, musíte sa so svojou požiadavkou obrátiť na príslušnú inštitúciu v štáte Vášho bydliska.

Ak Vám boli určené slovenské právne predpisy, znamená to, že v oblasti sociálneho zabezpečenia sa musíte riadiť slovenským právnym poriadkom. Navštívte svoju slovenskú zdravotnú poisťovňu a o tejto skutočnosti informujte jej zamestnancov. Zamestnanci zdravotnej poisťovne Vás budú o ďalších krokoch (právach a povinnostiach) informovať.

Ak Vám boli určené právne predpisy iného ČŠ EÚ, znamená to, že v oblasti sociálneho zabezpečenia sa musíte riadiť právnym poriadkom danej krajiny.

Ak ste poistencom slovenskej zdravotnej poisťovne, postupujte takto:

  • navštívte svoju slovenskú zdravotnú poisťovňu a o uvedenej skutočnosti informujte jej zamestnancov. Zamestnanci zdravotnej poisťovne Vás budú o ďalších krokoch (právach a povinnostiach) informovať.
  • informujte sa o vstupe do systému zdravotného poistenia v štáte, ktorého právne predpisy sa na Vás vzťahujú/budú vzťahovať, a to pre seba aj pre Vašich rodinných príslušníkov.

Majte na pamäti, že v krajinách EÚ nie sú pravidlá pre vstup do systému zdravotného poistenia rovnaké ako na Slovensku a neexistencia zdravotného poistenia v štáte, ktorého právne predpisy sa na Vás uplatňujú, nie je dôvodom na zotrvanie v systéme verejného zdravotného poistenia na Slovensku.

Situácia tzv. súbehu výkonu činností vo viacerých ČŠ EÚ sa týka najmä: vodičov MKD, stevardov aerolínií, vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na viacerých európskych  univerzitách, lekárov v pohraničí, samostatne zárobkovo činných osôb v rôznych odvetviach...

Ak neviete svoju situáciu sami identifikovať, neváhajte navštíviť alebo kontaktovať najbližšiu pobočku zdravotnej poisťovne alebo pobočku Sociálnej poisťovne.

Viac informácií nájdete na týchto stránkach:

https://www.socpoist.sk/navigacia/712-praca-v-zahranici

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/index_sk.htm