Preskočiť na obsah

Poistenie v zahraničí

Chystáš sa prázdninovať v zahraničí? Ak máš namierené do členského štátu EÚ, EHP (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) alebo do Švajčiarska, určite si vybav náš európsky preukaz zdravotného poistenia, máš ho zadarmo. Ak máš namierené mimo EÚ alebo do sveta, tak si určite vybav komerčné cestovné poistenie liečebných nákladov.

Čo je EPZP?

EPZP – Európsky preukaz zdravotného poistenia je doklad, ktorý oprávňuje klienta slovenskej zdravotnej poisťovne čerpať potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktoré sa stanú z lekárskeho hľadiska potrebnými počas pobytu na území iného členského štátu EÚ a to v zdravotníckych zariadeniach, ktoré majú zmluvu s niektorou zdravotnou poisťovňou v danom štáte. Viac... 

Kde všade môžem európsky preukaz využiť a na čo ma oprávňuje?

Na základe európskeho preukazu máš právo na potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských štátoch EÚ, EHP a vo Švajčiarsku. Viac... EPZP Ťa oprávňuje k čerpaniu potrebnej zdravotnej starostlivosti. Potrebná zdravotná starostlivosť je taká, ktorú vyžaduje aktuálny zdravotný stav pacienta s ohľadom na očakávanú dĺžku jeho pobytu v danom členskom štáte EÚ a nemožno jej poskytnutie odložiť do doby návratu poistenca domov.

Platí európsky preukaz aj mimo členských štátov EÚ, EHP a Švajčiarska?

Nie, neplatí. Do nečlenských štátov EÚ a do všetkých mimoeurópskych krajín je naďalej potrebné uzavrieť si komerčné cestovné poistenie.

Mám sa pri cestách do EÚ pre istotu ešte pripoistiť aj v komerčnej poisťovni?

Najvýhodnejšia je kombinácia európskeho preukazu a komerčného cestovného poistenia liečebných nákladov v zahraničí. Každá má svoje výhody a nevýhody, preto je na klientovi, pre ktorú formu sa rozhodne, resp. či si vybaví obe a použije tú, ktorá sa mu v danej situácii viac hodí. Aspoň v krátkosti uvádzame rozdiely.

Európsky preukaz zdravotného poistenia:

 • územná platnosť je ohraničená na členské štáty EÚ, EHP a Švajčiarsko
 • pokrýva potrebnú a nie iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť
 • kryje náklady v neobmedzenom finančnom rozsahu
 • vzťahuje sa na všetky vekové skupiny
 • pokrýva aj chronické ochorenia
 • platí len vo verejnom systéme (v zmluvných zdrav. zariadeniach, nevzťahuje sa na ošetrenie u súkromných lekárov)
 • poistenec si musí uhradiť spoluúčasť v rovnakej výške ako platia poistenci danej krajiny
 • nekryje repatriáciu a asistenčné služby
 • vystavenie je bezplatné

Komerčné cestovné poistenie:

 • územná platnosť podľa voľby klienta
 • kryje náklady na zdravotnú starostlivosť u zmluvných aj súkromných lekárov
 • kryje úhradu spoluúčasti
 • kryje repatriáciu a asistenčné služby
 • kryje len neodkladnú zdravotnú starostlivosť (čiže akútnu a nie potrebnú)
 • nevzťahuje sa na chronické ochorenia (tie sú vo výlukách)
 • obmedzuje niektoré zo skupín poistných osôb, ľudí s vekom nad 65rokov,atď.
 • má limitované finančné krytie
 • uzavretie je za úhradu

Odkedy sa EPZP vydáva?

Európsky preukaz zdravotného poistenia začala Všeobecná zdravotná poisťovňa vydávať svojim poistencom 1. januára 2006 a nahrádza formulár E111. Na základe európskeho preukazu má poistenec nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských štátoch EÚ. EPZP je určený pre dočasné pobyty (napr. dovolenka, štúdium a iné).

Ako sa európsky preukaz vybavuje?

Ak si naším poistencom, potom stačí, ak si žiadosť stiahneš, vyplníš, vytlačíš, podpíšeš ju a doručíš do ktorejkoľvek pobočky (expozitúry) VšZP. Na podanie žiadosti môžeš využiť aj elektronické služby Internetového portálu VšZP, ak máš túto službu aktivovanú. Ďalšia možnosť, ako požiadať o preukaz EPZP je, že jednoducho prídeš do pobočky (expozitúry), vypýtaš si Žiadosť o vydanie EPZP a vyplnenú a podpísanú ju odovzdáš zamestnancovi VšZP. A ak ti vyhovuje, možeš žiadosť vyplniť aj priamo na internete cez formulár žiadosti. Vo formulári vyplníš kontaktné pracovisko, kde si preukaz chceš prevziať. 

Kde si môžem EPZP vyzdvihnúť? Bude mi doručený poštou alebo si ho mám prevziať osobne v pobočke VšZP?

Súčasťou žiadosti je aj uvedenie spôsobu prevzatia európskeho preukazu. Môžeš si ho prevziať osobne v ktorejkoľvek pobočke alebo expozitúre VšZP, ktorú uvedieš v žiadosti.

VšZP ti môže doručiť európsky preukaz aj poštou na aktuálnu adresu, uvedenú v databáze poisťovne.

Keď si vybavím európsky preukaz, kedy s ním môžem vycestovať a dokedy ho môžem využívať?

Európsky preukaz vystavíme do 30 dní odo dňa podania žiadosti a platí maximálne 10 rokov.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.