Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Odmietnutie návrhu

Zdravotná poisťovňa odmietne návrh na plánovanú zdravotnú starostlivosť, ak:

  • poistenec nie je poistený v danej zdravotnej poisťovni (t. j. nejde o príslušnú zdravotnú poisťovňu):
  • PZS nemá povolenie poskytovať medicínsku službu alebo s ním zdravotná poisťovňa nemá uzatvorenú zmluvu na danú medicínsku službu,
  • PZS nedoplnil návrh na plánovanú zdravotnú starostlivosť do 10 dní od výzvy na doplnenie.

Ak PZS zašle neúplný návrh na plánovanú zdravotnú starostlivosť, zdravotná poisťovňa vyzve PZS na doplnenie návrhu v lehote 10 dní. Ak v stanovenej lehote PZS návrh nedoplní, zdravotná poisťovňa takýto návrh odmietne.

Ak využívate mobilnú aplikáciu VšZP alebo ePobočku, informácie o odmietnutí návrhu nájdete v sekcii Moje zdravie, v časti Čakacie listiny. Ak nevyužívate eSlužby, informácie o odmietnutí návrhu obdržíte písomne na kontaktnú adresu.