Táto webová stránka používa cookies

Cookies pomáhajú zlepšovať služby, ktoré vám poskytujeme. Prečítajte si informácie o tom, ako ich používame a ako nastavením svojho prehliadača môžete cookies prípadne odmietnuť.

Zatvoriť

Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Bez týchto cookies nemôže webová stránka správne fungovať.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
JSESSIONID www.vszp.sk Identifikuje každú jedinečnú návštevnícku session (návštevu stránky)pomocou náhodnevygenerovaného kódu. session http
lng www.vszp.sk Určuje jazyk naposledy zobrazenej stránky. 30 dní http
_ga www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
_gat www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utmt www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utma www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
__utmb www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 30 minut http
__utmc www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
__utmz www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 6 měsíců http
__utmv www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
enableCookieCategory www.vszp.sk Ukladá informáciu aká kategória cookies je povolená. 1 rok http
cookies-gdpr-policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
GPS youtube.com GPS data for mobile users 30 minut http
PREF youtube.com Unique session Id to identify the client displaying a YouTube video 10 rokov http
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Remebers YouTube player settings and style 240 dní http
YSC youtube.com Unique session id for that visitor session http
cookies_policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
inquiry www.vszp.sk Identifikuje hlasovanie v ankete. ID číslo ankety je súčasťou názvu cookie. Až do vypršania platnosti nemôže návštevník opätovne zahlasovať. 24 hodín http
click_storage www.vszp.sk Cookie nastavovaná aplikáciou Mapa kliknutí. Identifikuje docid stránky a pozície kliknutí. session http
isUnsupportedView www.vszp.sk Aplikácia identifikuje podporované prehliadače, ak skript nastaví hodnotu na true, tak sa návštevníkovi zobrazí info obrazovka pre inštaláciu validného prehliadača. session http

Štatistické cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby porozumeli, ako návštevníci tieto webové stránky používajú. Umožňujú anonymne zbierať a spracovávať informácie pre štatistické analýzy.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
fr facebook.com Contains a unique browser and user ID, used for targeted advertising. 90 dní http
_fbp www.vszp.sk Facebook Pixel Code 70 minut http

Marketingové cookies sa používajú ako nástroj na sledovanie správania návštevníkov na webových stránkach. Zámerom týchto cookies je zobraziť reklamu, ktorá môže byť relevantná a zaujímavá pre konkrétneho používateľa, a tým hodnotnejšia pre vydavateľov a inzerentov tretích strán. Úlohou marketingových cookies je zvýšiť atraktívnosť reklamy pre návštevníkov webstránok.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
IDE doubleclick.net Used to make ads more attractive. 1 rok http
Akceptovať

Cookies su malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení (počítač, mobil a pod.) pri prezeraní webovej stránky. Webové stránky ich využívajú s cieľom zvýšiť efektívnosť zážitku používateľa z návštevy webstránok.

Platná legislatíva nám umožňuje ukladať cookies vo vašom zariadení len na prevádzkovanie tejto stránky (nutné cookies). Na ukladanie ostatných cookies (markteingových, štatistických) potrebujeme váš súhlas. Táto stránka používa rôzne druhy cookies. Na našich webových stránkach sú umiestnené aj cookies tretích strán (napr. Youtube, Facebook...).

Viac o cookies

Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Pridajte sa k nám

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Čestné vyhlásenie – uplatňovanie právnych predpisov SR-EÚ, EHP, CH

Popis

Tlačivo Čestné vyhlásenie – uplatňovanie právnych predpisov SR/EÚ, EHP, CH predkladajú tie osoby, ktoré sa od určitého  okamihu nachádzajú vo vzťahu nielen k Slovenskej republike, ale tiež k inému členskému štátu Európskej únie*, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska (ďalej „EÚ,EHP a CH“). * Zahrňuje aj Veľkú Britániu.

Týmto čestným vyhlásením dotknutá osoba vyhlasuje, že sa nachádza/la, resp. nenachádza/la v niektorej zo situácií uvedených v časti Čestne vyhlasujem, a to za účelom vzniku verejného zdravotného poistenia v SR, zániku verejného zdravotného poistenia v SR, ak žiada o vystavenie bydliskového formulára, ak predkladá bydliskový formulár vystavený v niektorom štáte EÚ, EHP a CH k registrácii vo VšZP, prípadne v iných špecifických prípadoch.

V prípade vzniku verejného zdravotného poistenia v SR resp. jeho zániku, môže byť toto tlačivo jedným z dokladov priložených k Prihláške poistenca/Odhláške poistenca, resp. Oznámenie poistenca/platiteľa poistného.

Ak poistenec predloží k vyššie spomenutým tlačivám iné relevantné doklady preukazujúce danú skutočnosť, toto čestné vyhlásenie nie je vyžadované.

V prípade vzniku verejného zdravotného poistenia, môžu toto tlačivo predložiť osoby, ktoré:

  • ukončili zamestnanie, alebo samostatnú zárobkovú činnosť v inom štáte EÚ, EHP a CH a vracajú sa späť do štátu bydliska – Slovenská republika,
  • majú bydlisko v inom štáte EÚ,EHP a CH a začali poberať niektorý druh dôchodku výlučne zo SR, pričom doteraz neboli v SR verejne zdravotne poistené a nevykonávajú žiadnu zárobkovú činnosť,
  • okrem dôchodku zo SR poberajú aj dôchodok z iného štátu EÚ,EHP a CH a zároveň ich bydlisko sa nachádza v SR.

V prípade zániku verejného zdravotného poistenia, môžu toto tlačivo predložiť osoby, ktoré:

  • vykonávajú zárobkovú činnosť (zamestnanie, samostatná zárobková činnosť)  výlučne v inom štáte EÚ, EHP a CH a ich bydlisko sa nachádza v SR,
  • majú bydlisko v SR a poberajú dôchodok výlučne z iného štátu EÚ, EHP a CH, pričom v SR nevykonávajú žiadnu zárobkovú činnosť.

Ako tlačivo vyplniť
Každá osoba, ktorá sa nachádza v niektorej z vyššie popísaných situácií, vyplní farebnú časť svojimi osobnými údajmi. Tlačivo môže vyplniť a podať za osobu aj jej zákonný zástupca, alebo splnomocnená osoba.

V časti Čestne vyhlasujem je potrebné vybrať situáciu, ktorá sa na dotknutú osobu vzťahuje.

Príklady, ako tlačivo správne vyplniť:

Časť zamestnanci a SZČO

Pri zániku verejného zdravotného poistenia v SR z dôvodu vzniku zárobkovej činnosti na území niektorého zo štátov EÚ, EHP a CH

príklad_1-zamestnanec_szčo

Osoba, ktorá má v SR otvorené oprávnenie na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, ktorú však z dôvodu vzniku zárobkovej činnosti v inom štáte EÚ, EHP a CH nevykonáva, uvedie túto skutočnosť v bode 2. 

Príklad_2

UPOZORNENIE
Ak má osoba, ktorej zaniká verejné zdravotné poistenie na území SR z dôvodu vzniku zárobkovej činnosti na území niektorého zo štátov EÚ, EHP a CH, alebo z dôvodu vzniku nároku na akýkoľvek druh dôchodku zo systému sociálneho zabezpečenia výlučne zo štátov EÚ, EHP a CH, rodinných príslušníkov – manžela/manželku a deti, ktorí majú bydlisko v SR a ktorí sú v súlade so zákonom č. 580/2004 o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov považovaní za nezaopatrených rodinných príslušníkov, týchto rodinných príslušníkov uvedie v bode 3. Takýmto rodinným príslušníkom taktiež zaniká verejné zdravotné poistenie na území SR a je potrebné vyplniť tlačivo Odhláška poistenca, alebo Oznámenie poistenca/platiteľa aj pre tieto osoby.

príklad 3

Časť dôchodcovia

Pri vzniku verejného zdravotného poistenia z dôvodu poberania dôchodku výlučne zo slovenského systému sociálneho zabezpečenia, alebo pri žiadosti o vydanie bydliskového formulára pre dôchodcov (osoba nevykonáva činnosť zamestnanca alebo SZČO v žiadnom štáte)

príklad 4 - časť dôchodcovia

Pri zániku verejného zdravotného poistenia z dôvodu poberania dôchodku výlučne z iného štátu EÚ, EHP a CH (osoba nevykonáva činnosť zamestnanca alebo SZČO v SR) 

príklad 5 - časť dôchodcovia

Všetky doklady označené, resp. doplnené v časti K vyhláseniu prikladám nasledovné doklady, sú len uvedené ako príklady. Ak disponujete inými dokladmi, na základe ktorých je Vaša situácia zrejmá, môžete k tlačivám Prihláška poistenca/Odhláška poistenca, resp. Oznámenie poistenca/platiteľa poistného priložiť len tieto doklady.

Tlačivo je možné vyplniť v počítači, vytlačiť, podpísať a spolu s ostatnými dokladmi zaslať, alebo osobne doručiť do VšZP na ktorékoľvek jej kontaktné miesto.