Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Logo VšZP

Logo a jeho významová symbolika

Hodnoty VšZP, ako sú spolupatričnosť, starostlivosť, transparentnosť a permanentná blízkosť, sa odrážajú aj v tvare a kompozícii jej loga.

Dominantou časťou kompozície je obraz srdca. Tento výrazný, no krehký symbol dopĺňajú štylizované listy, ktoré vyjadrujú život, rast i neustálu blízkosť. Srdce v strede ukrývajú a chránia.

Logo súčasne uvádza aj výrazný a nezameniteľný farebný kód. Zelená farba jemne inklinujúca k modrej je symbolikou života na zemi. Zvolená farebnosť súčasne oddeľuje komunikáciu VšZP od komunikácie konkurenčných poisťovní a predchádza náhodným asociáciám.

Základná konfigurácia loga

Najčastejšie používanou konfiguráciou loga VšZP je základná trojriadková, s textom pod pavézou loga.

V mnohých prípadoch BTL-kových alebo ATL-kových nosičov (letáky, plagáty), keď je podklad plnofarebný alebo s použitím fotografií, využívame logo na bielom podklade (oválnom alebo stuhovom).

Verzia loga s claimom je preferovaná vo všetkých nadlinkových nosičoch – statických i audiovizuálnych.

Zakázané konfigurácie

Akékoľvek deformovanie loga alebo zmena veľkosti pomerov logotypu a značky nie je povolené.

Ochranná zóna loga

Ochranná zóna loga je optimálny priestor okolo loga. Táto zóna slúži na zachovanie osobitného charakteru loga a zabraňuje iným prvkom, napríklad textu, rušiť vnímanie jedinečnosti loga.

Tento optimálny priestor je hodnotou A, ktorá sa rovná výške prvku loga. Na stránkach venovaných ochrannej zóne je uvedená minimálna ochranná zóna loga, avšak na voľnej ploche sa rozsah (veľkosť) zóny prispôsobuje konkrétnemu použitiu za predpokladu zachovania osobitného charakteru loga.

 

Logo na stiahnutie v rôznych formátoch

Logo VšZP

Logo VšZP