Táto webová stránka používa cookies

Cookies pomáhajú zlepšovať služby, ktoré vám poskytujeme. Prečítajte si informácie o tom, ako ich používame a ako nastavením svojho prehliadača môžete cookies prípadne odmietnuť.

Zatvoriť

Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Bez týchto cookies nemôže webová stránka správne fungovať.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
JSESSIONID www.vszp.sk Identifikuje každú jedinečnú návštevnícku session (návštevu stránky)pomocou náhodnevygenerovaného kódu. session http
lng www.vszp.sk Určuje jazyk naposledy zobrazenej stránky. 30 dní http
_ga www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
_gat www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utmt www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utma www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
__utmb www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 30 minut http
__utmc www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
__utmz www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 6 měsíců http
__utmv www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
enableCookieCategory www.vszp.sk Ukladá informáciu aká kategória cookies je povolená. 1 rok http
cookies-gdpr-policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
GPS youtube.com GPS data for mobile users 30 minut http
PREF youtube.com Unique session Id to identify the client displaying a YouTube video 10 rokov http
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Remebers YouTube player settings and style 240 dní http
YSC youtube.com Unique session id for that visitor session http
cookies_policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
inquiry www.vszp.sk Identifikuje hlasovanie v ankete. ID číslo ankety je súčasťou názvu cookie. Až do vypršania platnosti nemôže návštevník opätovne zahlasovať. 24 hodín http
click_storage www.vszp.sk Cookie nastavovaná aplikáciou Mapa kliknutí. Identifikuje docid stránky a pozície kliknutí. session http
isUnsupportedView www.vszp.sk Aplikácia identifikuje podporované prehliadače, ak skript nastaví hodnotu na true, tak sa návštevníkovi zobrazí info obrazovka pre inštaláciu validného prehliadača. session http

Štatistické cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby porozumeli, ako návštevníci tieto webové stránky používajú. Umožňujú anonymne zbierať a spracovávať informácie pre štatistické analýzy.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
fr facebook.com Contains a unique browser and user ID, used for targeted advertising. 90 dní http
_fbp www.vszp.sk Facebook Pixel Code 70 minut http

Marketingové cookies sa používajú ako nástroj na sledovanie správania návštevníkov na webových stránkach. Zámerom týchto cookies je zobraziť reklamu, ktorá môže byť relevantná a zaujímavá pre konkrétneho používateľa, a tým hodnotnejšia pre vydavateľov a inzerentov tretích strán. Úlohou marketingových cookies je zvýšiť atraktívnosť reklamy pre návštevníkov webstránok.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
IDE doubleclick.net Used to make ads more attractive. 1 rok http
Akceptovať

Cookies su malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení (počítač, mobil a pod.) pri prezeraní webovej stránky. Webové stránky ich využívajú s cieľom zvýšiť efektívnosť zážitku používateľa z návštevy webstránok.

Platná legislatíva nám umožňuje ukladať cookies vo vašom zariadení len na prevádzkovanie tejto stránky (nutné cookies). Na ukladanie ostatných cookies (markteingových, štatistických) potrebujeme váš súhlas. Táto stránka používa rôzne druhy cookies. Na našich webových stránkach sú umiestnené aj cookies tretích strán (napr. Youtube, Facebook...).

Viac o cookies

Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Pridajte sa k nám

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Zastavenie starých exekúcii

Dňa 1. 1. 2020 nadobúda účinnosť zákon č. 233/2019 Z. z. o zastavení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 233/2019 Z. z.“), ktorým budú zastavené niektoré exekučné konania začaté pred 1. 4. 2017.

Zákon č. 233/2019 Z. z. stanovuje podmienky, za ktorých má dôjsť k zastaveniu exekúcií starších ako 5 rokov, v ktorých nebol v posledných 18 mesiacoch pred dňom zastavenia exekúcie dosiahnutý celkový výťažok aspoň 15 eur. 

Zákon sleduje urýchlené zastavenie nemajetných exekúcií bez potreby rozhodnutia súdu o ich zastavení. Zároveň zavádza paušálne trovy exekútora vo výške 35 eur (s DPH 42 eur).

Vzhľadom na to, že nejde o exekučnú amnestiu, právny nárok veriteľa zostáva zachovaný a veriteľ je oprávnený v zákonom stanovenej lehote podať opätovný návrh na vykonanie exekúcie.

Napriek tomu, že sa exekučné konanie zo zákona zastaví,  klient naďalej zostáva evidovaný v zozname dlžníkov a má nárok len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

V zmysle zákonnej lehoty môže byť opätovný návrh na vykonanie exekúcie podaný najneskôr do jedného roka odo dňa ukončenia exekučného konania.

Podaním opätovného návrhu na vykonanie exekúcie si VšZP bude okrem pôvodnej pohľadávky uplatňovať aj trovy spojené so zastavením starej exekúcie. Pohľadávka sa môže  klientovi navýšiť o ďalšie trovy exekúcie, ktoré si uplatní VšZP ako oprávnený, ako aj exekútor.

Odporúčame preto klientom, aby si záväzky vyplývajúce zo zdravotného poistenia uhradili a zbavili sa tak tohto bremena raz a navždy.

Ak chce klient predísť ďalšiemu navyšovaniu dlhu, má možnosť požiadať o uzavretie splátkového kalendára. So žiadosťou sa obráti na príslušnú pobočku, ktorá mu poskytne presné informácie o výške dlhu a spôsobe jeho úhrady.

Podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 580/2004 o zdravotnom poistení má poistenec právo na úhradu plnej zdravotnej starostlivosti, ak dodržiava všetky podmienky, ku ktorým sa zaviazal v dohode o splátkach. Uzavretím splátkového kalendára mu vzniká nárok na  úhradu plnej zdravotnej starostlivosti. V zozname dlžníkov však zostáva až do úplného zaplatenia dlhu.

Ak má klient záujem uhradiť celý dlh naraz, sumu záväzku môže poslať na účet VšZP, alebo ju zaplatiť v hotovosti priamo v pokladni VšZP. Informácie o identifikačných údajoch platby mu poskytnú  v príslušnej pobočke.

Ak chce klient uhradiť pohľadávku po podaní opätovného návrhu na vykonanie exekúcie, mal by vedieť,  že úhradou pohľadávky na účet VšZP sa nezbavuje povinnosti uhradiť aj trovy exekúcie. V súvislosti s úhradou trov je potrebné, aby kontaktoval exekútora, ktorý v jeho veci koná. Pre klienta sa exekučné konanie končí až uhradením pohľadávky a trov exekúcie.