Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Dôležité informácie pre poistencov zaradených na čakacie listiny

  • Čakacie listiny predstavujú zoznam poistencov, ktorí sú zaradení do zoznamu čakajúcich poistencov na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti.
  • Zaradenie do zoznamu zabezpečuje zdravotná poisťovňa.
  • Vedenie zoznamu čakajúcich poistencov prebieha v súlade so zákonom č. 540/2021 Z.z. o kategorizácii ústavnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Dôležité pojmy, ktoré súvisia so zaradením na čakacie listiny

PZS je skratka, ktorú v tejto informácii pre poistencov zaradených do zoznamu čakajúcich poistencov používame na označenie poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť, pre ktorú bola kategorizáciou ústavnej starostlivosti ustanovená časová dostupnosť ústavnej starostlivosti.

Plánovaná zdravotná starostlivosť je poskytnutie medicínskej služby, pre ktorú je kategorizáciou ústavnej starostlivosti ustanovená časová dostupnosť ústavnej starostlivosti, v lehote plánovanej starostlivosti určenej PZS. Pre plánovanú zdravotnú starostlivosť je potrebné viesť zoznam čakajúcich poistencov.

Pod plánovanou zdravotnou starostlivosťou sa rozumejú nie len výkony ústavnej zdravotnej starostlivosti, kde je poistenec prijatý do nemocnice na operáciu, ale aj jednoduchšie výkony v rámci jednodňovej ústavnej starostlivosti, ako sú napríklad endoskopické zákroky, odstránenie myómov maternice, podanie terapeutických liečiv do oka, výkony na koži a podkoží, patria sem aj nechirurgické výkony ako napríklad chemoterapia, rádionuklidová liečba, podporná liečba Alzheimerovej choroby, rehabilitačná starostlivosť a iné.

Zoznam čakajúcich poistencov je zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej starostlivosti.

Lehota časovej dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti je maximálny čas ustanovený kategorizáciou ústavnej starostlivosti medzi indikáciou poskytnutia medicínskej služby lekárom PZS a poskytnutím medicínskej služby u PZS pre medicínsku službu, ktorej poskytnutie je z dôvodu verejného záujmu potrebné plánovať tak, aby poistencom k nej bol zabezpečený dostatočný, trvalý a včasný prístup.

Návrh na plánovanú zdravotnú starostlivosť vytvára PZS na základe súhlasu poistenca s návrhom na plánovanú starostlivosť, ktorá má kategorizáciou určenú lehotu časovej dostupnosti a pacient nie je indikovaný na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Na základe návrhu na plánovanú starostlivosť zdravotné poisťovne zaradia poistenca na zoznam čakajúcich poistencov.

Počas jednej liečby môže byť vystavený jeden alebo viacero návrhov. Viacero návrhov sa vystavuje napríklad pri chemoterapii, alebo pri podaní liečiva do oka, kde je potrebné podať medikamenty opakovane v určitých intervaloch.

Predpokladaný dátum poskytnutia plánovanej starostlivosti je dátum naplánovaný na poskytnutie plánovanej starostlivosti lekárom PZS. Lehota plánovanej starostlivosti začína plynúť dňom vyhotovenia návrhu na plánovanú starostlivosť lekárom PZS. Lekár nemôže odmietnuť vystaviť osobe návrh na plánovanú starostlivosť iba na základe dôvodu, že predpokladaný dátum poskytnutia plánovanej starostlivosti by prekročil časovú dostupnosť ústavnej starostlivosti.