Preskočiť na obsah

DRG - Diagnoses Related Groups (skupiny súvisiacich diagnóz)

DRG systém je klasifikačný systém, ktorý umožňuje zaradiť hospitalizačné prípady podľa diagnóz, diagnostických a liečebných výkonov do skupín s podobným klinickým priebehom a s podobnými ekonomickými nákladmi.

DRG umožňuje merať a porovnávať výkonnosť a kvalitu nemocníc a vytvára predpoklady pre spravodlivé a transparentné odmeňovanie za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

S implementáciou úhradového mechanizmu DRG (Diagnoses Related Groups) do zmlúv s poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti začala VšZP 1. 1. 2017.  Cieľom zavedenia tohto systému, ktorý sa vo svete považuje za jeden z najobjektívnejších, je postupne dospieť k spravodlivejšiemu a reálnejšiemu prerozdeleniu finančných zdrojov v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti. Výhodou DRG je, že dokáže diferencovať úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa jej medicínsko-ekonomickej náročnosti, čo VšZP umožní smerovať viac finančných prostriedkov do zdravotníckych zariadení poskytujúcich medicínsky náročnejšiu zdravotnú starostlivosť,  s ktorou sú spojené vyššie náklady. V ústavných zdravotníckych zariadeniach zapojených do DRG sa zdravotná starostlivosť uhrádza formou hospitalizačného prípadu. Ide o zdravotnú starostlivosť poskytnutú  pacientovi počas hospitalizácie, t. j. od dátumu jeho prijatia do nemocnice do dátumu jeho prepustenia z nemocnice (hospitalizácie).

Od 1. 1. 2021 prešli kompetencie Centra pre klasifikačný systém DRG z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na Ministerstvo zdravotníctva SR.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.