Preskočiť na obsah

DRG

VšZP je pripravená implementovať úhradový mechanizmus podľa DRG od 1.1.2017.

Úhradový mechanizmus je nastavený tak, že v roku 2017 finančný dopad na poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti bude neutrálny, tzn., že úhrada podľa DRG nebude mať negatívny finančný dopad v porovnaní s úhradou za ústavnú zdravotnú starostlivosť podľa doterajšieho úhradového mechanizmu.

Súčasťou úhrady podľa DRG je aj taká zdravotná starostlivosť poskytovaná hospitalizovanému pacientovi, ktorá bola doposiaľ nad rámec ústavnej zdravotnej starostlivosti hradená samostatne v inom type zdravotnej starostlivosti (napr. spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky alebo špecializovaná ambulantná starostlivosť). Mesačná úhrada poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa DRG bude preto na základe zmluvného dojednania navýšená o objem zdrojov, ktorý zodpovedá tejto zdravotnej starostlivosti vypočítaný na základe vykázanej a uhradenej zdravotnej starostlivosti v roku 2016. To znamená, že ak popri úhrade podľa DRG uhradí VšZP hospitalizovanému pacientovi poskytnutú aj inú ako ústavnú zdravotnú starostlivosť (napr. spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky alebo špecializovanú ambulantnú starostlivosť), tak túto si bude následne refundovať od poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti.

V praxi to teda znamená, že ak poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti bude aj v rámci úhradového mechanizmu podľa DRG objednávať rovnaký objem spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre hospitalizovaných pacientov, tak výsledný objem finančných prostriedkov za poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti bude rovnaký v porovnaní s objemom finančných prostriedkov získaných za poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti hradenej podľa doterajšieho úhradového mechanizmu.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.