Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

DRG - Diagnoses Related Groups (skupiny súvisiacich diagnóz)

DRG systém je klasifikačný systém, ktorý umožňuje zaradiť hospitalizačné prípady podľa diagnóz, diagnostických a liečebných výkonov do skupín s podobným klinickým priebehom a s podobnými ekonomickými nákladmi.

DRG umožňuje merať a porovnávať výkonnosť a kvalitu nemocníc a vytvára predpoklady pre spravodlivé a transparentné odmeňovanie za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

S implementáciou úhradového mechanizmu DRG (Diagnoses Related Groups) do zmlúv s poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti začala VšZP 1. 1. 2017.  Cieľom zavedenia tohto systému, ktorý sa vo svete považuje za jeden z najobjektívnejších, je postupne dospieť k spravodlivejšiemu a reálnejšiemu prerozdeleniu finančných zdrojov v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti. Výhodou DRG je, že dokáže diferencovať úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa jej medicínsko-ekonomickej náročnosti, čo VšZP umožní smerovať viac finančných prostriedkov do zdravotníckych zariadení poskytujúcich medicínsky náročnejšiu zdravotnú starostlivosť,  s ktorou sú spojené vyššie náklady. V ústavných zdravotníckych zariadeniach zapojených do DRG sa zdravotná starostlivosť uhrádza formou hospitalizačného prípadu. Ide o zdravotnú starostlivosť poskytnutú  pacientovi počas hospitalizácie, t. j. od dátumu jeho prijatia do nemocnice do dátumu jeho prepustenia z nemocnice (hospitalizácie).

Od 1. 1. 2021 prešli kompetencie Centra pre klasifikačný systém DRG z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na Ministerstvo zdravotníctva SR.