Preskočiť na obsah

Preukaz poistenca

Vážení klienti, uprednostňujete pri vybavovaní písomný kontakt pred osobnou návštevou pobočky?

V záujme skvalitňovania a rozširovania služieb vám prostredníctvom call centra ponúkame:

1. Vydávanie preukazov poistenca

  1. pri strate,
  2. krádeži,
  3. poškodení,
  4. výmene za obojstranný preukaz

Od 1. júla 2018 už zdravotné poisťovne držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom nevydávajú nové preukazy zdravotného poistenia. Zdravotná poisťovňa im vydáva už len Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Na preukazovanie sa u lekára či v lekárni týmto poistencom slúži občiansky preukaz prípadne EPZP. Zmeny sa týkajú iba žiadostí o nové preukazy, vydané preukazy možno používať až do skončenia doby platnosti.

Požiadať o vydanie nového preukazu poistenca je možné:

Žiadosť zaslaná poštou musí obsahovať údaje o mene, priezvisku, rodnom čísle, adrese a dôvode vydania nového preukazu poistenca a kontaktné údaje.
Na základe žiadosti vám poštou zašleme Náhradný certifikát preukazu poistenca verejného zdravotného poistenia, ktorý počas jeho platnosti plnohodnotne nahrádza preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia. Najneskôr do 30 dní vám bude doručený preukaz poistenca.

2. Žiadosť o Európsky preukaz zdravotného poistenia cez web, telefonicky alebo poštou

Viac o žiadosti EPZP cez web, telefonicky, poštou

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.