Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Preukaz poistenca

Obsahová navigácia

Zdravotná poisťovňa vydáva svojim poistencom preukaz poistenca, ktorým sa poistenci preukazujú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ak máte občiansky/pobytový preukaz s elektronickým čipom na území SR sa preukazujete týmto identifikačným dokladom.

Preukaz poistenca môže byť vyhotovený v dvoch formách:

  • kombinovaný preukaz, ktorého druhú stranu tvorí Európsky preukaz zdravotného poistenia,
  • Európsky preukaz zdravotného poistenia.

Vzory preukazov VšZP :

vzor preukazu 1

vzor preukazu 2 

Platnosť preukazu poistenca
Preukaz poistenca má platnosť rovnakú, ako má Európsky preukaz zdravotného poistenia. Najviac však 10 rokov. Po ukončení platnosti VšZP nevydáva automaticky nový preukaz. Je potrebné požiadať individuálne o vydanie nového preukazu. Možnosti vydania sú popísané v časti: „Ako požiadať o vydanie preukazu poistenca“.

Neplatný preukaz poistenca nie je potrebné vrátiť zdravotnej poisťovni. Pri jeho likvidácii majte na mysli, že obsahuje Vaše osobné údaje a preto Vám odporúčame, aby ste takýto preukaz dostatočne znehodnotili.

Náš tip
Prihláste sa jednoducho do mobilnej aplikácie VšZP a v časti Preukazy vyplňte formulár Vydanie preukazu..

Platnosť preukaz je možné overiť cez ePobočku

Ste držiteľ občianskeho preukazu s elektronickým čipom?

Od 1. júla 2018 všetky zdravotné poisťovne držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom nevydávajú nové preukazy zdravotného poistenia.

Držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom sa vydáva už len Európsky preukaz zdravotného poistenia.

Pri zdravotnej starostlivosti u lekára, v lekárni a nemocniciach sa stačí preukázať občianskym preukazom s elektronickým čipom.

Nemáte občiansky preukaz s elektronickým čipom?

Pre klientov, ktorí nemajú vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom, bude vydaný  kombinovaný preukaz poistenca.  

Čo je Európsky preukaz zdravotného poistenia?

Európsky preukaz zdravotného poistenia je doklad, ktorý oprávňuje jeho vlastníka čerpať potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá sa stane z lekárskeho hľadiska potrebnou počas pobytu na území iného členského štátu EÚ, EHP vo Švajčiarsku a Veľkej Británii v zdravotníckych zariadeniach, ktoré majú zmluvu s niektorou zdravotnou poisťovňou v danom štáte. 

Viac informácií nájdete na Zdravotnej starostlivosti v cudzine.

 vzor preukazu 3

 *Pokiaľ sa stanete poistenom inej poisťovne, iného štátu, preukaz VšZP nemôžete využívať a musíte požiadať o jeho vystavenie poisťovňu v štáte, v ktorom ste poistený. To platí aj v prípade vykonávania pracovnej činnosti v inom členskom štáte EU.

Aká je výhoda Európskeho preukazu zdravotného poistenia?

V prípade, že potrebujete zdravotnú starostlivosť v zahraničí, môžete ju čerpať na základe Európskeho preukazu zdravotného preukazu poistenia u zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a to za rovnakých podmienok ako domáci poistenec. Preukaz je možné využiť aj u súkromného poskytovateľa, pokiaľ má uzavretú zmluvu s niektorou zo zdravotných poisťovní uplatňujúcich európske nariadenia v štáte pobytu. To znamená, že je napojený na systém verejného zdravotného poistenia v krajine.

Pri akútnom ochorení alebo stave ohrozujúcom život je nárok aj na potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorej poskytnutie sa nedá vzhľadom na zdravotný stav poistenca odložiť do jeho návratu na Slovensko.  Ide o nevyhnutné ošetrenie v prípade úrazu, zlomeniny atď..

Zahŕňa aj starostlivosť napr. pri chronických ochorenia, ktorých príznaky sa môžu prejaviť náhle počas pobytu v zahraničí, ako napríklad v prípade zabezpečenia dialýzy. Jej poskytnutie, najmä termín a miesto je potrebné si vopred dohodnúť s lekárom alebo zariadením v štáte, kde má byť zdravotná starostlivosť poskytnutá.

Európsky preukaz zdravotného poistenia je určený pre dočasné pobyty v zahraničí, ako je napríklad dovolenka či štúdium. Za poskytnutú potrebnú zdravotnú starostlivosť poistenec neplatí, resp. ak by poskytovateľ úhradu žiadal, VšZP náklady spojené s jej poskytnutím pri splnení stanovených pravidiel spätne preplatí.

Je Európsky preukaz zdravotného poistenia akceptovaný vo všetkých krajinách?

Preukaz platí iba u lekárov a v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú v štátoch EÚ, EHP, Švajčiarsku, vo Veľkej Británii napojené na verejný systém zdravotného poistenia. Viac informácií o zdravotnej starostlivosti v cudzine

Platí Európsky preukaz zdravotného poistenia aj mimo členských štátov EÚ, EHP, Švajčiarska a Veľkej Británie?

Európsky preukaz zdravotného poistenia v tzv. tretích krajinách neplatí. Pri ceste do týchto krajín je naďalej potrebné uzavrieť komerčné cestovné poistenie.

Výnimkou je Srbsko, Macedónsko a Čierna Hora, kde je možné využiť Európsky preukaz zdravotného poistenia na čerpanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Ochráni Európsky preukaz zdravotného poistenia pred platením všetkých zdravotných nákladov alebo je potrebné sa pripoistiť ?

Preukaz zabezpečí rovnaké práva, ale aj povinnosti, aké majú obyvatelia krajiny, v ktorej je použitý. Pokiaľ obyvatelia danej krajiny znášajú spoluúčasť za zdravotnú starostlivosť, bude ju znášať aj predkladateľ európskeho preukazu.  

V niektorých krajinách sú doplatky vyššie ako na Slovensku, platí sa napríklad za lieky alebo pri hospitalizácii. Preto sa odporúča kombinácia Európskeho preukazu zdravotného poistenia a komerčného poistenia pri každej ceste do zahraničia.

Komerčné poistenie je vhodné mať aj z dôvodu, že Európsky preukaz zdravotného poistenia nepokrýva:

  • náklady za spoluúčasť poistenca,
  • náklady za prevoz do SR a repatriáciu,
  • náklady pri ošetrení v zdravotníckom zariadení a u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nie sú napojení na miestny systém verejného zdravotného poistenia. 

Ako požiadať o preukaz poistenca

O vydanie nového preukazu poistenca, Európskeho preukazu zdravotného poistenia alebo obojstranného preukazu je možné požiadať:

Preukaz poistenca je vydaný najneskôr do 30 dní od požiadania. Vyzdvihnutie je možné na ktorejkoľvek pobočke. V prípade vycestovania skôr ako 30 dní, je možné požiadať o vystavenie náhradného certifikátu.

Náhradný certifikát je vystavený na počkanie na ktorejkoľvek pobočke. Jeho platnosť je tri mesiace a je akceptovaný rovnako,  ako európsky preukaz zdravotného poistenia .

Deti a preukaz

Pre deti sa vystavuje taktiež preukaz poistenca. Rodičia môžu mať svoje preukazy a preukazy svojich detí na jednom mieste, a to v  mobilnej aplikácii VšzP.  Postup vystavenia preukazu pre deti a jeho platnosť je rovnaká, ako v prípade dospelých osôb.

Zmena osobných údajov

V prípade zmeny osobných údajov, ako sú meno a priezvisko, VšZP nevydáva preukaz poistenca s novými údajmi automaticky. Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob ako požiadať o nový preukaz poistenca je prostredníctvom mobilnej aplikácie VšZP.