Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Účely, právny základ, retenčná doba

V súlade so zásadami stanovenými nariadením, VšZP spracúva osobné údaje zákonným spôsobom založenom na vhodnom právnom základe, na nižšie uvedené účely a nespracúva ich spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. VšZP má pritom na vedomí dodržiavanie zásady minimalizácie uchovávania osobných údajov, ktorá stanovuje povinnosť zabezpečiť, aby boli osobné údaje spracúvané iba na nevyhnutnú dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Dokumenty na stiahnutie