Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Žiadosť o výpis z účtu poistenca

Vážení poistenci,
ak si chcete uplatniť svoje právo podieľať sa na kontrole hospodárneho využívania prostriedkov vynaložených na zdravotné poistenie (poskytnutie zdravotnej starostlivosti), je potrebné, aby ste požiadali o výpis z účtu poistenca.

Od 1. 1. 2005 je VšZP v súlade s § 15 odsek 1 písmena h) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov povinná viesť účty poistencov, sprístupňovať z nich údaje a na požiadanie posielať poistencom  aj výpisy z týchto účtov (§ 16 ods. 2 až 4).

Výpis z účtu poistenca obsahuje:

  • údaje o zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi,
  • údaje o predpísanom a uhradenom poistnom,
  • ostatné údaje o záväzkoch a pohľadávkach poistenca,
  • ďalšie údaje ako určenie platiteľa, zaradenie do dispenzarizácie, do čakacej listiny, výška prepočítaného doplatku poistenca za najlacnejší náhradný liek atď.

Písomnú žiadosť o výpis z účtu doručí poistenec osobne alebo poštou do pobočky VšZP, v ktorej zároveň uvedie, či si výpis prevezme osobne, alebo požaduje jeho zaslanie poštou. VšZP poskytne poistencovi údaje spätne dva mesiace dozadu k dátumu podania žiadosti.

Za vydanie výpisu sa poplatok neúčtuje.     

Výpis z účtu poistenca sa dá získať jednoducho a bezplatne aj v ePobočke VšZP .

Ak ešte nemáte prístup do ePobočky pre seba, prípadne pre svoje deti poistené vo VšZP, aktivujte si ho z pohodlia svojho domova kliknutím na tlačidlo Zaregistrujte sa.

Dokumenty na stiahnutie