Žiadosť o výpis z účtu poistenca

Vážení poistenci,
splnenie Vášho práva poistenca podieľať sa na kontrole hospodárneho využívania prostriedkov na zdravotné poistenie (poskytnutej zdravotnej starostlivosti atď.) je možné realizovať žiadosťou o vydanie výpisu z účtu poistenca.

Od 1.1.2005 v súlade s §15 odsek 1 písmena h) zákona č. 581/2004 Z .z v znení neskorších predpisov je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len VšZP)  povinná viesť účty poistencov, sprístupňovať údaje z nich a posielať poistencom na požiadanie výpisy z účtu poistencov (§16 ods2 až 4).

Výpis z účtu poistenca obsahuje nasledovné skupiny údajov:

  • údaje o zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi
  • údaje o predpísanom a uhradenom poistnom
  • ostatné údaje o záväzkoch a pohľadávkach, ktoré VšZP eviduje na poistenca
  • ďalšie údaje určenie platiteľa, zaradenie do dispenzarizácie, zaradenie do čakacej listiny

Výpis z účtu poistenca v papierovej forme VšZP vydáva a doručuje žiadateľovi na základe písomnej žiadosti a zaplatenia poplatku. Pre aktuálnosť a správnosť údajov na žiadosti pri zadávaní obdobia poistenca upozorňujeme, že dané údaje je možné získať s dvojmesačným oneskorením oproti aktuálnému dátumu podania žiadosti. Písomnú žiadosť možno doručiť do pobočky VšZP osobne i poštou. Rovnako i výpis z účtu poistenca si poistenec môže prevziať osobne v pobočke VšZP, alebo mu pobočka na základe jeho požiadavky  výpis doručí  poštou. Pri splnomocnení na prevzatie výpisu inou osobou je potrebné  v žiadosti uviesť identifikačné údaje tejto osoby.

Poplatok za vydanie výpisu z účtu poistenca je na základe zákona 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov stanovený vo výške 0,66 eura. Vzhľadom na výšku poplatkov pri bezhotovostných platbách odporúčame  za výpis zaplatiť v pokladni pobočky VšZP.  

Poplatok je možné uhradiť:

  1. v hotovosti v pokladni pobočky VšZP,
  2. bezhotovostným prevodom na účet VšZP do 15 dní od podania žiadosti o vydanie výpisu,
  3. poštovou poukážkou typu U na účet VšZP do 15 dní od podania žiadosti o vydanie výpisu.

Poplatok je potrebné uhradiť za každého poistenca individuálne na číslo účtu: IBAN SK76 8180 0000 0070 0018 2387.
Variabilný symbol (VS) je rodné číslo (bez lomítka) poistenca, pre každú osobu žiadajúcu o vydanie výpisu osobitne.
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 888

Výpis z účtu poistenca je možné získať jednoducho a bezplatne prostredníctvom našej ePobočky.

Do ePobočky sa môžete prihlásiť prihlasovacími údajmi pôvodných Elektronických služieb ( login, heslo a GRID karta). V prípade, že prístup do ePobočky pre seba, prípadne pre svoje deti poistenené vo VšZP doposiaľ nemáte, teraz je možné zaregistrovať sa kliknutím na tlačidlo Zaregistrujte sa aj bez návštevy pobočky, z pohodlia svojho domova.

Dokumenty na stiahnutie:

Formát rtf Žiadosť o výpis z účtu poistenca [66,15 kB]
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.