Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Faktúry za zdravotnú starostlivosť

V súlade s ustanovením §5b ods. 1 písmeno b) Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) je zdravotná poisťovňa ako povinná osoba s účinnosťou od 01.01.2012 povinná zverejňovať na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme informácie o faktúre za zdravotnú starostlivosť pre nezazmluvnených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, nakoľko ide v zmysle uvedeného zákona o faktúru za tovary, služby a práce. Informácie o zazmluvnených poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sú prístupné v záložke “ Zverejňovanie zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (PZS).“

Filter faktúr: