Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Vyslaní zamestnanci/SZČO

Vyslaným pracovníkom je vyslaný zamestnanec/SZČO, ktorý dočasne vykonáva prácu v inom členskom štáte  na obdobie kratšie ako 24 mesiacov

Vyslaným pracovníkom môže byť:

  • zamestnanec, ktorého zamestnávateľ dočasne poveril výkonom povolania v inom členskom štáte EÚ,
  • samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v jednom členskom štáte a ktorá chodieva do iného členského štátu vykonávať podobnú činnosť.

Ak má zamestnávateľ úmysel vyslať svojho zamestnanca/ak má SZČO úmysel „sa vyslať“ do iného členského štátu, musí ešte skôr, ako reálne začne prácu v inom členskom štáte vykonávať, požiadať inštitúciu sociálneho zabezpečenia v štáte vyslania o vystavenie tzv. prenosného dokumentu A1, na základe ktorého bude určená vaša uplatniteľná legislatíva.

Čo je dokument A1?

Je to potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia, ktoré sa vzťahujú na držiteľa dokumentu A1.
Dokument A1 s určenými slovenskými právnymi predpismi pre účel vyslaný zamestnanec/vyslaná SZČO potvrdí, že:

  • poistné na sociálne zabezpečenie (zahŕňa aj zdravotné poistenie) sa bude naďalej odvádzať na území Slovenska,
  • ako vyslaný pracovník (zamestnanec/SZČO) získavate v danom štáte EÚ nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť.

Prenosný dokument A1 predložte aj zdravotnej poisťovni.

Viac informácií nájdete v Praktickej príručke.