ePobočka

Vstup do ePobočky.

Vážení klienti,

v záujme skvalitňovania a rozširovania elektronických služieb (ďalej len eSlužieb) vám prostredníctvom Internetového portálu ponúkame nasledovné služby:

eSlužba Individuálny platiteľ – je určená pre platiteľov fyzické osoby (SZČO a samoplatitelia).Registráciou získate prehľad aj o stave vášho saldokonta, predpisoch a platbách, prehľad výsledkov ročného zúčtovania, možnosť podať otázku a námietku k ročnému zúčtovaniu a získať odpoveď. Popis a návod na registráciu v ePobočke je uvedený tu.

eSlužba Zamestnávateľ - možnosť plnenia si oznamovacích povinnosti a podávanie dávok. Získate prehľad aj o stave vášho saldokonta, predpisoch a platbách, prehľad výsledkov ročného zúčtovania, možnosť podať otázku a námietku k ročnému zúčtovaniu a získať odpoveď.

Plnenie oznamovacích povinnosti - umožňuje zamestnávateľom oznámiť nové, prípadne aktualizovať už oznámené údaje a to:

 • Názov platiteľa
 • Adresa sídla platiteľa, adresa prevádzky alebo korešpondenčná adresa
 • Bankové spojenie
 • Výplatný termín
 • Kontaktná osoba

Podávanie dávok obsahuje podacie miesto, ktoré zamestnávateľom umožňuje:

 • zasielať elektronicky, alebo typovať: mesačné výkazy preddavkov poistného – dávka 514, oznámenie zamestnávateľa o poistencoch – dávka 601, výkaz preddavkov platiteľa dividend – dávka 590;
 • prijímať chybové protokoly zo spracovania podaných dokumentov v informačnom systéme VšZP;

eSlužba Zamestnávateľ - Prehľady poskytuje okrem údajov zamestnávateľa evidovaných v informačnom systéme poisťovne (názov, IČO, VS, adresa, bankové spojenia, kontaktné osoby, výplatné termíny, informácie o kontách platiteľa, príslušnosť k pobočke) aj možnosť aktualizácie týchto údajov. Ďalej poskytuje možnosť zobraziť si údaje saldokonta, prehľady o platbách a predpisoch, o zamestnancoch prihlásených do VšZP, informácie o nedodaných mesačných výkazoch a súčasne možnosť zobrazenia chýb zo spracovania mesačných výkazov, spolu s popisom chyby a s uvedením spôsobu vykonania opravy, zobrazenie výsledkov ročného zúčtovania, možnosť podať otázku a námietku k ročnému zúčtovaniu a získať odpoveď a pod.

eSlužba Zamestnávateľ - Kompletný prístup obsahuje obe eSlužby Podávanie dávok aj Prehľady.

Registrovali ste si už v minulosti v pôvodných elektronických službách VšZP alebo v ePobočke svoje konto a máte na ňom aktivované elektronické služby? Do ePobočky sa môžete prihlasovať aj prostredníctvom tohto konta. O ďalšie eSlužby môžete požiadať aj dodatočne po prihlásení. Pre prihlásenie do ePobočky budete potrebovať GRID kartu.

Zabudli ste prihlasovacie heslo na svoje konto? Teraz si ho môžete zmeniť bez návštevy pobočky: kliknutím na „Nové heslo“ vám bude následne odoslané toto nové heslo na email vášho konta.

Registrácia nového používateľa v ePobočke - teraz aj bez návštevy pobočky!

Po vstupe do ePobočky kliknite na „Zaregistrujte sa“

Registrácia a žiadosť o novú eSlužbu prebehne v nasledujúcich krokoch:

 1. krok: vyplňte registračný formulár

 1. zvoľte možnosť „Zamestnávateľ“

 1. krok: vyplňte údaje zamestnávateľa a údaje štatutára tzv. žiadateľa a zvoľte požadované činnosti (Podávanie dávok, Prehľady) a stačte tlačidlo Ďalej (v tomto kroku môžete požiadať o ďalšie eSlužby na svojom konte)

 1. krok: zvoľte si spôsob doručenia grid karty – listom do vlastných rúk alebo osobne na kontaktnom mieste.

Postup pre aktiváciu novej eSlužby :

 • Žiadateľ o eSlužbu (štatutárny zástupca zamestnávateľa) sa osobne dostaví na ktorúkoľvek pobočku VšZP.
 • So sebou si prinesie občiansky preukaz.
 • Žiadosť o eSlužbu Vám bude doručená ako príloha notifikačného mailu, ktorá Vám po uložení žiadosti (tlačidlo „Dokončiť“) príde na mail uvedený v registrácii.
 • Ak je žiadateľ o eSlužbu (konateľ/štatutár) zároveň aj vlastník konta a pri registrácii svojho konta si požiadal o zaslanie GRID karty listom do vlastných rúk, je potrebné aby žiadosť o eSlužbu vytlačil a podpísanú poslal poštou, alebo osobne doniesol na ktorúkoľvek pobočku VšZP. V prípade zvolenia osobného prevzatia GRID karty na pobočke, žiadateľ podpíše žiadosť o eSlužbu pri osobnej návšteve pobočky.
 • Ak žiadateľ o eSlužbu (konateľ/štatutár) nie je zároveň aj vlastníkom konta, je potrebné, aby vlastník konta žiadosť o eSlužbu vytlačil, podpísal a odovzdal konateľovi/štatutárovi. Konateľ/štatutár sa so žiadosťou o eSlužbu a svojím občianskym preukazom osobne dostaví na ktorúkoľvek pobočku VšZP, kde žiadosť o eSlužbu podpíše.
 • V prípade, že namiesto konateľa/štatutára bude podpisovať a vybavovať žiadosť o eSlužbu ním splnomocnená osoba (splnomocnenec), tá si so sebou prinesie okrem vyššie uvedenej žiadosti úradne overenú plnú moc na podpisovanie medzi ňou a konateľom/štatutárom, kde je minimálne stanovený rozsah na zastupovanie v konaní s VšZP.
 • Zamestnanec VšZP overí totožnosť a údaje podľa občianskeho preukazu.
 • Žiadateľ o eSlužbu (alebo jeho splnomocnenec) podpíše Žiadosť o poskytnutie.

Využívanie ePobočky

Po úspešnej aktivácii požiadaných eSlužieb a obdržaní grid karty môžete plne využívať služby ePobočky.

 

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.