Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

ePobočka

 

Vážení klienti,

v záujme skvalitňovania a rozširovania elektronických služieb (ďalej len eSlužieb) vám prostredníctvom Internetového portálu ponúkame nasledovné služby:

eSlužba Individuálny platiteľ – je určená pre platiteľov fyzické osoby (SZČO a samoplatitelia). Registráciou získate prehľad aj o stave vášho saldokonta, predpisoch a platbách, prehľad výsledkov ročného zúčtovania, možnosť podať otázku a námietku k ročnému zúčtovaniu a získať odpoveď. Popis a návod na registráciu v ePobočke je uvedený tu.

eSlužba Zamestnávateľ Podávanie dávok, Prehľad, Komplet - možnosť plnenia si oznamovacích povinnosti a podávanie dávok. Získate prehľad aj o stave vášho saldokonta, predpisoch a platbách, prehľad výsledkov ročného zúčtovania, možnosť podať otázku a námietku k ročnému zúčtovaniu a získať odpoveď.

Plnenie oznamovacích povinnosti - umožňuje zamestnávateľom oznámiť nové, prípadne aktualizovať už oznámené údaje a to:

 • Názov platiteľa
 • Adresa sídla platiteľa, adresa prevádzky alebo korešpondenčná adresa
 • Bankové spojenie
 • Výplatný termín
 • Kontaktná osoba

Zároveň umožňuje nahlásiť ukončenie platiteľa z dôvodu zániku.

eSlužba Podávanie dávok obsahuje podacie miesto, ktoré zamestnávateľom umožňuje:

 • zasielať elektronicky, alebo typovať: mesačné výkazy preddavkov poistného – dávka 514, oznámenie zamestnávateľa o poistencoch – dávka 601, výkaz preddavkov platiteľa dividend – dávka 590;
 • prijímať chybové protokoly zo spracovania podaných dokumentov v informačnom systéme VšZP;

eSlužba Zamestnávateľ - Prehľady poskytuje okrem údajov zamestnávateľa evidovaných v informačnom systéme poisťovne (názov, IČO, VS, adresa, bankové spojenia, kontaktné osoby, výplatné termíny, informácie o kontách platiteľa) aj možnosť aktualizácie týchto údajov. Ďalej poskytuje možnosť zobraziť si údaje saldokonta, prehľady o platbách a predpisoch, o zamestnancoch prihlásených do VšZP, informácie o nedodaných mesačných výkazoch a súčasne možnosť zobrazenia chýb zo spracovania mesačných výkazov, spolu s popisom chyby a s uvedením spôsobu vykonania opravy, zobrazenie výsledkov ročného zúčtovania, možnosť podať otázku a námietku k ročnému zúčtovaniu a získať odpoveď a pod.

eSlužba Zamestnávateľ - Kompletný prístup obsahuje obe eSlužby Podávanie dávok aj Prehľady.

Registrovali ste si už v minulosti v pôvodných elektronických službách VšZP alebo v ePobočke svoje konto a máte na ňom aktivované elektronické služby? Do ePobočky sa môžete prihlasovať aj prostredníctvom tohto konta. O ďalšie eSlužby môžete požiadať aj dodatočne po prihlásení. Pre prihlásenie do ePobočky budete potrebovať GRID kartu alebo potvrdenie vstupu cez mobilnú aplikáciu.

Zabudli ste prihlasovacie heslo na svoje konto? Teraz si ho môžete zmeniť bez návštevy pobočky: kliknutím na „Zabudli ste heslo?“ vám bude následne odoslané toto nové heslo na email vášho konta.

Registrácia nového používateľa v ePobočke - teraz aj bez návštevy pobočky!

Navštívte stránku www.epobocka.com

Kliknite na zelené tlačidlo „Zaregistrujte sa“.

1. krok: vyplňte registračný formulár

vyplňte registračný formulár

 1. krok: Vyberte eSlužbu „Zamestnávateľ“.

Vyberte eSlužbu „Zamestnávateľ“

Vyplňte údaje zamestnávateľa a štatutára a vyberte si činnosť:

Vyplňte údaje zamestnávateľa a štatutára a vyberte si činnosť:

údaje štatutára

Využívať podacie miesto – umožňuje Vám elektronicky podávať, typovať a zasielať dávky 514, 590, 601 a prijímať chybové protokoly zo spracovania podaných dokumentov v informačnom systéme VšZP.

Prezerať prehľady – umožňuje Vám ako zamestnávateľovi plniť si oznamovacie povinnosti. K dispozícii máte prehľady z údajov saldokonta platiteľa, o platbách, predpisoch, zamestnancoch prihlásených do VšZP a pod.

Ak máte zaškrtnuté obe činnosti, máte kompletný prístup na konte.

Skontrolujte správnosť Vami zadaných údajov a pokračujte žiadosťou o bezpečnostný predmet, ktorý chráni Vaše údaje alebo pridaním ďalšej eSlužby za iný subjekt. V tomto kroku si môžete stiahnuť a vytlačiť žiadosť o eSlužbu.

Potvrdenie evidovaných eSlužieb

 1. krok: Ak ste alebo ste boli poistencom VšZP, môžete si vybrať jeden z bezpečnostných predmetov GRID alebo Mobilná aplikácia.

Výber bezpečnostného predmetu

Ak ste nikdy neboli poistencom VšZP, pokračujte výberom spôsobu doručenia GRID karty „Listom do vlastných rúk“ alebo „Osobne na kontaktnom mieste“.

Bezpečnostný predmet

*Po dokončení registrácie Vám pošleme notifikačný email o úspešnej registrácii do ePobocky.

Postup pre aktiváciu novej eSlužby:

 • Žiadosť o eSlužbu bude po stačení tlačidla Dokončiť doručená  elektronicky na adresu uvedenú v registrácii konta ako príloha notifikačného e-mailu.
 • Ak žiadateľ o eSlužbu (konateľ/štatutár) nie je zároveň  vlastníkom konta, je potrebné, aby vlastník konta žiadosť o eSlužbu vytlačil, podpísal a odovzdal ju konateľovi/štatutárovi, ktorý žiadosť osobne predloží  a po overení totožnosti podpíše v ktorejkoľvek pobočke VšZP. V prípade, že žiadosť o eSlužbu bude do VšZP doručená poštou, resp. inou osobou, štatutár zabezpečí  úradné overenie svojho podpisu na žiadosti o eSlužbu.
 • Ak je žiadateľ o eSlužbu (konateľ/štatutár)  aj vlastníkom konta a pri jeho registrácii požiadal písomne o zaslanie GRID karty do vlastných rúk, žiadosť o eSlužbu nie je potrebné do VšZP doručiť.   Ak sa žiadateľ rozhodol, že GRID kartu si osobne prevezme v pobočke, žiadosť o eSlužbu podpíše po overení totožnosti počas návštevy pobočky. Ak bola ako bezpečnostný predmet zvolená Mobilná aplikácia, po inštalácii si ju vlastník konta môže aktivovať na ktoromkoľvek kontaktnom mieste VšZP alebo v lekárni.
 • Konateľ/štatutár môže aktivovaním eSlužby poveriť aj inú osobu. V takomto prípade splnomocnenec konateľa/štatutára predloží v pobočke VšZP okrem  žiadosti o eSlužbu aj plnú moc s úradne overeným podpisom konateľa/štatutára a presne stanoveným rozsahom kompetencií splnomocnenca v konaní s VšZP.
 • VšZP aktivuje eSlužbu aj na základe žiadosti doručenej poštou, ak je opatrená úradne overeným podpisom konateľa/štatutára, resp. plná moc s úradne overeným podpisom konateľa/štatutára je súčasťou žiadosti. 
 • Zahraničný zamestnávateľ - Poštové doručenie GRID karty doporučenou zásielkou „do vlastných rúk“ je možné na území Slovenskej republiky. Osobne môže GRID kartu prevziať splnomocnenec konateľa/štatutára na základe plnej moci s úradne overeným podpisom konateľa/štatutára.

Využívanie ePobočky

Po úspešnej aktivácii požiadaných eSlužieb a obdržaní GRID karty alebo aktivácii Mobilnej aplikácie môžete plne využívať služby ePobočky.

Po overení totožnosti (pri preberaní GRID karty na pošte, pobočke VšZP, alebo pri aktivovaní mobilnej aplikácie prostredníctvom tvárovej biometrie, v lekárni, alebo na pobočke VšZP) môžete mobilnú aplikáciu VšZP aktivovať pomocou sms.

 

Dokumenty na stiahnutie