Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Informácie pre nezmluvných PZS

Súčasťou národného riešenia eZdravia je elektronická preskripcia  eRecept. Vo VšZP neustále pracujeme na zvyšovaní zdravotnej starostlivosti všetkých pacientov.  Preto prichádzame s možnosťou pripojenia sa na službu eRecept  aj pre Vás,  nezmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (NPZS).

Ako sa môžete pripojiť?

Pripojenie na službu eRecept je jednoduché a rýchle. Stačí ak nám:

  • vyplníte žiadosť o registráciu, ktorú nájdete v Dokumentoch na stiahnutie,
  • doložíte k žiadosti všetky doklady (scen) podľa Zoznamu potrebných príloh,
  • zašlete kompletnú žiadosť spolu s dokladmi na: podporapzs@vszp.sk,
  • a my Vás budeme kontaktovať o vytvorení účtu v elektronickej pobočke VšZP a zriadení prístupov do eReceptu.

Zoznam potrebných príloh:

  • rozhodnutie (MZ SR, VÚC) o povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe.
  • Výpis z Obchodného registra/ Živnostenský list/ Doklad o pridelení IČO u fyzických osôb; výpis z Obchodného registra v prípade právnickej osoby nesmie byť starší ako 3 mesiace a bude v ňom uvedené už aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo predloženie návrhu na zápis do Obchodného registra s tým, že aktuálny výpis predloží do 10 dní od jeho doručenia.
  • Kódy lekárov a kódy PZS pridelené Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
  • Fotokópia dokladu o dosiahnutej špecializácii, resp. certifikácii PZS.
  • Doklad o zdravotnej spôsobilosti u zdravotníckych pracovníkov po dovŕšení 65 rokov veku v zmysle § 32 ods.5 zákona NR SR č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.