Preskočiť na obsah

Zmeny od 30. 12. 2018

Novelou zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov nastali od 30. 12. 2018 zmeny v plnení oznamovacích povinností:  

  • osôb, ktoré sa celodenne a riadne starajú o dieťa do šiestich rokov,
  • osôb, ktoré opatrujú inú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.  

Štát platí poistné za osobu, ktorá sa celodenne a riadne stará o dieťa do šiestich rokov za predpokladu, že nie je platiteľom poistného za inú osobu z dôvodu poberania rodičovského príspevku, rodičovského príspevku z iného členského štátu alebo materského na to isté dieťa, resp. z dôvodu celodennej a riadnej starostlivosti o to isté dieťa.

Ak za vás platí poistné štát z dôvodu, že opatrujete fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na základe posudku vydaného podľa osobitného predpisu, alebo opatrujete blízku osobu staršiu ako 80 rokov, ktorá nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení, po novom už štát nie je  platiteľom poistného za inú osobu z dôvodu opatrovania tej istej osoby.

Ak na základe zmeny legislatívy už nespĺňate podmienky na to, aby odvody na zdravotné poistenie za vás platil štát, je potrebné, aby ste to zdravotnej poisťovni oznámili prostredníctvom tlačiva Oznámenie poistenca/platiteľa poistného.

Ak podmienky na to, aby bol za vás platiteľom poistného štát, naďalej spĺňate, môžete túto skutočnosť oznámiť  čestným vyhlásením.

Čestné vyhlásenie pre osoby, ktoré sa celodenne a riadne starajú o dieťa do šiestich rokov nájdete tu.

Poistenci, ktorí opatrujú inú fyzickú osobu, nájdu čestné vyhlásenie tu.

Vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie, resp. Oznámenie poistenca/platiteľa poistného môžete doručiť:

  • osobne na ktorékoľvek kontaktné miesto VšZP,
  • poštou,
  • elektronicky na adresu infolinka@vszp.sk.

Dokumenty na stiahnutie:

Čestné vyhlásenie [100,18 kB]
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.