Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Oznamovacie povinnosti

Staráte sa o svoje dieťatko spolu s manželom alebo inou osobou? Pozor, je možné, že od 30. 12. 2018 už  poistné za vás neplatí štát. 

Štát platí poistné za osobu, ktorá sa celodenne a riadne stará o dieťa do šiestich rokov za predpokladu, že nie je platiteľom poistného za inú osobu z dôvodu poberania rodičovského príspevku, rodičovského príspevku z iného členského štátu alebo materského na to isté dieťa, resp. z dôvodu celodennej a riadnej starostlivosti o to isté dieťa.

Ak na základe zmeny legislatívy nespĺňate podmienky, aby odvody na zdravotné poistenie za vás platil štát, je potrebné, aby ste to zdravotnej poisťovni oznámili na tlačive Oznámenie poistenca/platiteľa poistného s priložením Čestného vyhlásenia.

Vyplnené a podpísané tlačivá môžete doručiť: