Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie (zamestnávatelia)

Vyplňovanie tlačiva – všeobecné zásady:

V zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) je platiteľ poistného povinný vykazovať preddavky na poistné za každý mesiac, za ktorý odvádza poistné.

Forma, vzory a štruktúra výkazov preddavkov pre vykazovanie preddavkov na poistné zverejnené na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva v časti Legislatíva a financovanie – Zdravotné poistenie.

Vykazovanie preddavkov

Povinnosť zamestnávateľov elektronicky vykazovať preddavky na verejné zdravotné poistenie je stanovená nasledovne:

  • s počtom 20 (vrátane) a viac zamestnancov v období do 31. 12. 2008,
  • s počtom 9 (vrátane) a viac zamestnancov v období od 01.01.2009,
  • s počtom 5 (vrátane) a viac zamestnancov v období od 01. 10. 2009.
  • s počtom 3 (vrátane) a viac zamestnancov v období od 01. 01. 2011.
  • s počtom 1 (vrátane) a viac zamestnancov v období od 01. 01. 2021.

Termín predkladania:
Zamestnávateľ je povinný doručiť pobočke VšZP výkaz preddavku na poistné za príslušný kalendárny mesiac do troch dní od dňa splatnosti ním odvádzaného preddavku poistného.

Spôsob vykazovania:
Mesačné výkazy sa podávajú v elektronickej forme. Aby bolo možné podávať mesačné výkazy elektronicky, je potrebné si zriadiť elektronické služby. Viac...

Zasielanie výkazov pomocou e-mailu nie je povolené a VšZP ho neakceptuje.