Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Aktuálne

Obsahová navigácia

1.4.2024 - Aktualizácia verejného prísľubu od 1.4.2024 – pokračovanie v úhrade očkovania proti COVID-19

1.  4. 2024 - Verejný prísľub (.pdf) 

12.1.2024 - Zmeny v metodických usmerneniach č. 5/9/2015
a č.4/2/2016 a odklad účinnosti vybraných položiek v dátových rozhraniach

Usmernenie UDZS (.pdf)

1.1.2024 - Podmienky pre uzatvorenie alebo rozšírenie zmluvy o nepovinné programy

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. stanovuje podmienky a proces uzatvárania zmlúv na nepovinné programy s prevádzkovateľom nemocnice podľa § 38 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podmienky pre uzatvorenie alebo rozšírenie zmluvy o nepovinné programy (.pdf)

9.11.2023 - Verejný prísľub VšZP

Verejný prísľub (.pdf)
Archív verejných prísľubov s ukončenou platnosťou

8.11.2023 - Odvolanie verejného prísľubu

Odvolanie verejného prísľubu

29.06.2023 - Pravidlá uznávania a uhrádzania vykázaných zdravotných výkonov

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Vám dáva do pozornosti Pravidlá uznávania a uhrádzania vykázaných zdravotných výkonov, ktoré uplatňuje pri svojej kontrolnej činnosti. Veríme, že transparentné pravidlá pripravené v spolupráci s odbornými spoločnosťami a združeniami prispejú k našej ďalšej vzájomnej korektnej spolupráci.  

Viac informácií nájdete na našej stránke Revízne pravidlá.

28.02.2023 - Zmena v procese schvaľovania zdravotníckych pomôcok

Aktualizácia 01.03.2023
Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
Oznamujeme Vám, že Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., s účinnosťou od 1. 1. 2023 pristúpila k zmenám v procese schvaľovania zdravotníckych pomôcok

Zmena v procese schvaľovania zdravotníckych pomôcok (.pdf)

13.02.2023 - Digitalizácia žiadostí zdravotníckych pomôcok

Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,

zdravotnícke pomôcky tvoria vo VšZP veľkú oblasť schvaľovacej činnosti. Ide o množstvo prijatých žiadostí na zdravotnícke pomôcky v papierovej forme, ktoré podliehajú procesu schvaľovania. Aby procesy fungovali kvalitne, je nevyhnutné nasadzovať aj inovácie a procesy zdigitalizovať. Mnohí z Vás už využívajú elektronické podávanie žiadostí na lieky a dietetické potraviny.

V 2. etape digitalizácie k nim pridávame eŽiadosti na zdravotnícke pomôcky, nový Protokol o kontrole liečby pacienta s DM pri používaní systémov CGM / FGM.

V tejto kategórii nájdete aj žiadosti:

 • Žiadosť o schválenie úhrady zdravotníckej pomôcky uvedenej v Zozname ( ZR)
 • Žiadosť o schválenie úhrady registrovanej zdravotníckej pomôcky neuvedenej v Zozname ( ZN)
 • Žiadosť o úhradu zdravotníckej pomôcky pri nesplnení indikačných alebo preskripčných obmedzení (ZO)
 • Žiadosť o úhradu nadlimitného množstva a finančného limitu zdravotníckej pomôcky uvedenej v Zozname ZP (ZL)
 • Žiadosť o úhradu liečby pomocou inzulínovej pumpy (IP)
 • Žiadosť na opakované - pokračujúce schválenie liečby pomocou inzulínovej pumpy (IP)
 • Protokol o kontrole liečby pacienta s DM pri používaní systémov CGM / FGM

Náš nový portál je schopný automatického napojenia na Váš medicínsky informačný systém, umožní Vám požiadať o schválenie úhrady rýchlo, jednoducho a efektívne.
Zasielanie žiadostí elektronicky má pre Vás mnoho výhod ako je úspora času v porovnaní s vypisovaním papierovej formy, ušetrenie nákladov na lekárske poukazy, papier, toner, poštovné a v konečnom dôsledku zefektívnenie potrieb pacientov.

Ak Vaše zdravotnícke zariadenie ešte nevyužíva službu eŽiadostí, je potrebné čo najskôr kontaktovať dodávateľa Vášho medicínskeho informačného systému a informovať ho o Vašom záujme nového pripojenia priamo z Vášho informačného systému na našu novú službu - Portál pre PZS. Dodávateľ medicínskeho informačného systému, ktorý ešte nie je na danú službu pripojený, môže kontaktovať VšZP mailom portalprepzs@vszp.sk a obratom dostane technické podklady pre integráciu spomínaných systémov.

Sme radi, že digitalizácia slovenského zdravotníctva postupne napreduje a tešíme sa na hojnú spoluúčasť našich zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Sme tu pre Vás na podporapzs@vszp.sk

25.11.2022 - Plánovaná odstávka služby eRecept

Vážení poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,

dovoľte, aby sme Vás informovali o plánovanej odstávke služby eRecept, ktorá bude v sobotu 3.decembra 2022 od 20:00 do 06:00 4.decembra 2022. Počas nej bude VŠZP inovovať pôvodnú verziu eReceptu. Cieľom je predovšetkým skvalitniť služby poskytované v rámci eReceptu, ktoré využívajú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Funkčnosti eReceptu VŠZP sa uvedenou inováciou nebudú meniť, t.j. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú aj naďalej postupovať pri eRecepte tak ako doteraz. Pokiaľ sa po spustení novej verzie služby eRecept vyskytnú prípadné komplikácie, radi Vám poskytneme informácie na telefónnom čísle 02 208 244 28.

Ďakujeme za pochopenie

13.10.2022 - Aktualizácia Verejného prísľubu VšZP

Obsahom úpravy verejného prísľubu je úprava spôsobu vykazovania očkovacích látok v súlade s platnými usmerneniami MZ SR.
Verejný prísľub (.pdf)
Archív verejných prísľubov s ukončenou platnosťou

30.9.2022 - Verejný prísľub v súvislosti s podporou očkovania proti chrípke

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 937 874, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 3602/B (ďalej len „VšZP“), zastúpená Ing. Richardom Strapkom, predsedom predstavenstva a MUDr. Beatou Havelkovou, MPH, MBA podpredsedníčkou predstavenstva, v súvislosti s podporou očkovania proti chrípke, ktoré je považované za najúčinnejšiu prevenciu tohto vysoko nákazlivého vírusového ochorenia týmto dáva v záujme, aby bola pre dotknutých poistencov nižšie uvedená vakcína bez doplatku verejný prísľub všetkým poskytovateľom lekárenskej starostlivosti, že za každú nazálnu vakcínu 6372B Fluenz Tetra nosová suspenzná aerodisperzia, vydanú v období od 1.10.2022 do 28.02.2023. poistencom VšZP vo veku od 6 do 12 rokov a poistencom z iného členského štátu Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska, registrovaných vo VšZP s nárokom na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu vo veku od 2 do 12 rokov, uhradí, okrem sumy stanovenej ako úhrada zdravotnou poisťovňou v súlade s účinným zoznamom kategorizovaných liekov aj sumu zodpovedajúcu sume doplatku pacienta vo výške stanovenej v súlade s účinným zoznamom kategorizovaných liekov.

Verejný prísľub poskytovateľom lekárenskej starotlivosti (.pdf)
Verejný prísľub poistencom VšZP (.pdf)

22.9.2022 - Novinka – eŽiadosti na lieky a dietetické potraviny

Vážení poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,

projekt plošného spustenia eŽiadostí je v plnom prúde a každým dňom pribúdajú poskytovatelia, ktorí sa do projektu zapájajú. 

eŽiadosti sú novou elektronickou službou VšZP, ktorá Vám umožní podať žiadosť o úhradu liekov a dietetických potravín pre Vašich pacientov rýchlo, jednoducho, efektívne a  postupne sa stane neoddeliteľnou súčasťou ambulancií lekárov na Slovensku.

Poskytovatelia, ktorí eŽiadosti už dnes využívajú, oceňujú predovšetkým  zefektívnenie liečby pacientov a, samozrejme, aj zníženie nákladov na papier, toner a poštovné.

Využite eŽiadosti aj vy. Ako na to?

Základom je čo najskôr osloviť dodávateľa Vášho medicínskeho informačného systému, teda vendora, a informovať ho o Vašom záujme o nové pripojenie do eŽiadosti (Portál pre PZS) priamo z Vášho informačného systému PZS. Dodávateľ medicínskeho informačného systému, ktorý ešte nie je na danú službu pripojený, môže kontaktovať VšZP e-mailom portalprepzs@vszp.sk a obratom dostane technické podklady pre integráciu spomínaných systémov.

Veríme, že onedlho sa aj Vy stanete súčasťou projektu a prispejete tak spolu s nami k budovaniu moderného digitálneho slovenského zdravotníctva.

26.4.2022 - Vypnutie starších služieb eReceptu VšZP

Vážený dodávateľ informačného systému, chceli by sme Vás upozornili na vypnutie všetkých (starších) verzií služieb eRecept-u na strane VšZP. 

Konkrétne sa jedna o služby a verzie: 

V01.OverPoistenca
V01.Lieky.OverInterakciePacienta
V01.DajLiekovuKartu
V01.DajStavSystemu
V01.Lieky.NajdiGenerika
V01.DajInterakciePoistenca
V01.OverLekaraPZS
V01.OverNizsiuZlozku
V01.OverUvazokLekara

V04.Lieky.OverInterakciePacienta
V04.OverLekaraPZS
V04.Lieky.NajdiLieky
V04.OverNizsiuZlozku
V04.OverUvazokLekara
V04.Lieky.NajdiGenerika
V04.OverPoistenca
V04.DajStavSystemu
V04.StornujPreskripcnyZaznam

Uvedené služby budú podporované zo strany VšZP len do 30.4.2022.  
Od 1.5.2022 budú dostupné a podporované na strane VšZP len najnovšie služby vo verzii V05 v rámci eRepcet-u.

20.4.2022 - Preukazovania sa osôb a spôsob úhrady výkonu očkovania proti COVID-19

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. prináša bližšie informácie týkajúce sa preukazovania sa osôb a spôsoby úhrady výkonu očkovania proti COVID-19. 
Preukazovanie sa osôb a a spôsoby úhrady výkonu očkovania proti COVID-19 (.pdf)

20.4.2022 - Vypnutie starších služieb eReceptu VšZP

Chceli by sme Vás upozorniť na vypnutie starších verzií služieb eRecept-u na strane VšZP. Uvedené služby budú podporované zo strany VšZP len do 15.4.2022, túto skutočnosť sme komunikovali s dodávateľmi informačných systémov viac ako mesiac.

Konkrétne sa jedna o služby a verzie:

 • V02.OverPoistenca
 • V02.DajInterakciePoistenca
 • V02.DajLiekovuKartu

3.3.2022 - Aktuálne informácie v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Všetky aktuálne informácie týkajúce sa vojnového konfliktu na Ukrajine nájdete na našej stránke v časti www.vszp.sk/ukrajina.

02.12.2021 - Register partnerov verejného sektora

Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod  4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon“), ak v odsekoch 2 až 4 nie je ustanovené inak,  partnerom verejného sektora sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

V zmysle § 2 ods. 1 písm. b) zákona na účely tohto zákona sa rozumie oprávnenou osobou advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.
V zmysle § 2 ods. 2 zákona partnerom verejného sektora podľa ods. 1 písm. a) štvrtého bodu (okrem iných bodov) nie je ten, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 eur alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie.

Na základe vyššie uvedeného je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PZS“) partnerom verejného sektora a je povinný sa zapísať do registra partnerov verejného sektora len v prípade, ak prevyšuje finančné limity uvedené v § 2 ods. 2 zákona. V zmysle § 17 zákona je možné sa zapísať do registra partnerov verejného sektora aj dobrovoľne, a teda aj vtedy, ak nie sú naplnené uvedené finančné limity.

V prípade, ak je PZS povinný sa registrovať do registra partnerov verejného sektora, oprávnená osoba PZS a PZS ako partner verejného sektora sú zodpovední za zápis, úplnosť a správnosť údajov zapísaných do registra partnerov verejného sektora.

VšZP zároveň upozorňuje PZS, že ak si zákonnú povinnosť do určeného termínu nesplní, s poukazom na § 23 zákona, je VšZP oprávnená odstúpiť od zmluvy o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti, resp. lekárenskej starostlivosti, a zároveň neuhradiť, čo jej ukladá príslušná zmluva, pričom VšZP sa nedostane do omeškania.
Z dôvodu predchádzania možných nepriaznivých dopadov na zmluvný vzťah s VšZP Vám preto dávame vyššie uvedenú povinnosť do pozornosti.

1.10.2021 - Verejný prísľub podľa § 850 zákona č. 40/1964 Zb.  Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 937 874, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 3602/B (ďalej len „VšZP“), zastúpená Ing. Richardom Strapkom, predsedom predstavenstva a MUDr. Beatou Havelkovou, MPH, podpredsedníčkou predstavenstva, v súvislosti s podporou očkovania proti chrípke, ktoré je považované za najúčinnejšiu prevenciu tohto vysoko nákazlivého vírusového ochorenia týmto dáva v záujme, aby bola pre dotknutých poistencov nižšie uvedená vakcína bez doplatku verejný prísľub všetkým poskytovateľom lekárenskej starostlivosti, že za každú nazálnu vakcínu 6372B Fluenz Tetra nosová suspenzná aerodisperzia, vydanú v období od 11.10.2021 do 28.02.2022 poistencom VšZP vo veku od 6 do 12 rokov a poistencom z iného členského štátu Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska, registrovaných vo VšZP s nárokom na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu vo veku od 2 do 12 rokov, uhradí, okrem sumy stanovenej ako úhrada zdravotnou poisťovňou v súlade s účinným zoznamom kategorizovaných liekov aj sumu zodpovedajúcu sume doplatku pacienta vo výške stanovenej v súlade s účinným zoznamom kategorizovaných liekov.

21.9.2021 - Aktuálne informácie – očkovanie chrípka sezóna 2021/2022:

V sezóne 2021/2022 VšZP plne uhrádza vakcíny proti chrípke - INFLUVAC TETRA (kód 6347C) a VAXIGRIP TETRA (kód 1224C) v plnej výške ich ceny, bez indikačných a preskripčných obmedzení. Novinkou je, že od 1.10.2021 do 28.2.2022 VšZP plne, bez doplatku uhradí aj nazálnu vakcínu deťom od 2 do 12 rokov: C6372B Fluenz Tetra nosová suspenzná aerodisperzia aer nau 10x0,2 ml - vykazované množstvo 0,1 ks na 1 pacienta. Táto vakcína bude k dispozícii v distribučnom reťazi od 41. kalendárneho týždňa, t.j. od 11.10.2021.

Očkovanie - chrípka (.pdf)

16.9.2021 - Vyšetrenie liquid-based cytology (LBC)

Zoznam zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. hradí vyšetrenie liquid-based cytology (LBC).

Zoznam zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti LBC (.pdf)

10.8.2021 - Kúpeľná liečba postcovidových pacientov

Aktuálne informácie o možnostiach kúpeľnej liečby postcovidových pacientov.

Kúpeľná liečba postcovidových pacientov (.pdf)

30.7.2021 - Zamestnanci Európskeho úradu práce a ich rodinní príslušníci budú poistení v spoločnom systéme zdravotného poistenia inštitúcií

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. prináša bližšie informácie týkajúce sa poistenia zamestnancov Európskeho úradu práce a ich rodinných príslušníkov v spoločnom systéme zdravotného poistenia inštitúcií.

5.5.2021 - Rozšírenie okruhu osôb - očkovanie

Zmenou legislatívy sa rozširuje okruh osôb, ktorým bude uhrádzaný výkon očkovania proti ochoreniu COVID-19

Rozšírenie okruhu osôb - očkovanie (pdf)

13.11.2020 - Zmeny v module eRecept – vypnutie protokolu TLS 1.1

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) oznamuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, že s účinnosťou od 01. 12. 2020 vypína protokol TLS 1.1.

Cieľom tohto rozhodnutia je dosiahnuť lepšie zabezpečenie komunikácie medzi VšZP a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ako aj vyššiu úroveň jej ochrany proti prípadným útokom. Informáciu o vypnutí spomínaného protokolu sme už niekoľkokrát komunikovali.  

VšZP je pri ochrane svojich aktív a informačných systémov viazaná zákonom  č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výnosom MF SR zo 4. 3. 2014 o štandardoch pre informačné systémy. Z platnej legislatívy jej o. i. vyplýva povinnosť zabezpečovať a aktualizovať bezpečnostné a operačné systémy, chrániť ich pred škodlivým kódom a udržiavať sieťovú bezpečnosť.

VšZP o tomto zámere už informovala aj dodávateľov informačných systémov pre lekárne, ambulancie a nemocnice, aby si poskytovatelia zdravotnej starostlivosti včas stihli nainštalovať do počítačov aktuálne protokoly, ktoré im umožnia plynulú bezpečnú komunikáciu s eReceptom aj po plánovaných zmenách.

6.10.2020 - Predpis liekov – usmernenie pre lekárov a farmaceutov

Na základe súhlasných stanovísk MZ SR, ŠÚKL, SLEK, jednotlivých VÚC a zdravotných poisťovní vás informujeme o alternatívnom postupe predpisu liekov na lekársky predpis so šikmým modrým pruhom v čase mimoriadnej situácie súvisiacej s epidémiou COVID-19, keď je potrebné minimalizovať trasovanie ťažko chorých pacientov.

 1. Lekár namiesto lekárskeho predpisu so šikmým modrým pruhom vytvorí elektronický preskripčný záznam, ktorý musí podpísať ePZP kartou, inak liek nebude možné v lekárni vydať. Počas mimoriadnej situácie môže byť vo výnimočnom prípade vystavený elektronický predpis na množstvo lieku s obsahom OPL až na 60 dní liečby.
 2. Farmaceut na základe takto predpísaného lieku vytvorí elektronický dispenzačný záznam a dvakrát vytlačí údaje z preskripčného záznamu spôsobom, ktorý umožňuje lekárňou používaný informačný systém:
 • náhľad preskripčného záznamu,
 • printscreen obrazovky preskripčného záznamu,
 • vytvorená zostava preskripčného záznamu  atď.,
  pričom buď elektronicky, alebo ručne doplní údaje o osobe preberajúcej liek s obsahom OPL (meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu) a pridelené poradové číslo zdravotnou poisťovňou ( SK/../xy ), ktoré by inak uvádzal na lekárskom predpise so šikmým modrým pruhom v listinnej podobe. Takto vytlačený záznam, podpísaný farmaceutom a opečiatkovaný pečiatkou lekárne, bude slúžiť pre potreby kontroly a doloženia k vystavenej faktúre.
 1. Všetky ostatné úkony súvisiace s narábaním s omamnými a psychotropnými látkami II. skupiny ostávajú nezmenené

17.09.2020 - Usmernenie - očkovanie chrípka sezóna 2020/2021

VšZP v sezóne 2020/2021 plne uhrádza vakcíny proti chrípke - INFLUVAC TETRA (kód 6345C) a VAXIGRIP TETRA (kód 1224C) v plnej výške ich ceny, bez indikačných a preskripčných obmedzení.

Všetci poistenci VšZP majú možnosť dať sa bezplatne zaočkovať. Ak majú poistenci o očkovanie proti chrípke záujem, kontaktujú všeobecného lekára alebo gynekológa, s ktorým majú podpísanú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a dohodnú si s ním termín očkovania. Poskytovateľom lekárenskej starostlivosti uhradíme vakcínu v plnej výške.

U detí vo veku menej ako 9 rokov, ktoré predtým neboli očkované sezónnou očkovacou látkou proti chrípke, je možné uhradiť dvojdávkovú očkovaciu schému, nakoľko u nich sa v zmysle SPC podáva druhá dávka 0,5 ml po dobe najmenej 4 týždňov.

Výkon očkovania proti chrípke uhradí VšZP u všetkých poistencov nad rámec kapitácie, ak očkovanie indikoval všeobecný lekár poistenca, resp. gynekológ a vakcínu predpísal na lekársky predpis. Tehotná poistenka sa môže dať zaočkovať proti chrípke aj u svojho gynekológa.

Vakcínu proti chrípke je možné predpísať formou elektronického lekárskeho predpisu podľa zákonných podmienok elektronickej preskripcie a dispenzácie.

Vyšetrenie poistenca pred vakcináciou bude uhradené v rámci kapitácie. Výkon očkovania sa vykáže poisťovni ako výkon 252b s diagnózou Z25.1.

Usmernenie chrípka (.pdf)

10.09.2020 - Zmeny v module eRecept – vypnutie protokolu TLS 1.0

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) oznamuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, že s účinnosťou od 2. 10. 2020 vypína protokol TLS 1.0.

Cieľom tohto rozhodnutia je dosiahnuť lepšie zabezpečenie komunikácie medzi VšZP a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ako aj vyššiu úroveň jej ochrany proti prípadným útokom. Informáciu o vypnutí spomínaného protokolu sme už niekoľkokrát komunikovali.  

VšZP je pri ochrane svojich aktív a informačných systémov viazaná zákonom  č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výnosom MF SR zo 4. 3. 2014 o štandardoch pre informačné systémy. Z platnej legislatívy jej o. i. vyplýva povinnosť zabezpečovať a aktualizovať bezpečnostné a operačné systémy, chrániť ich pred škodlivým kódom a udržiavať sieťovú bezpečnosť.

Predbežne informujeme, že k termínu 1. 12. 2020 VšZP vypne aj protokol TLS 1.1, ktorý odporúčame nahradiť protokolom TLS 1.2. VšZP o tomto zámere už informovala aj dodávateľov informačných systémov pre lekárne, ambulancie a nemocnice, aby si poskytovatelia zdravotnej starostlivosti včas stihli nainštalovať do počítačov aktuálne protokoly, ktoré im umožnia plynulú bezpečnú komunikáciu s eReceptom aj po plánovaných zmenách.

05.06.2020 - Aktualizácia usmernenia z 06.04.2020 Predpis liekov – usmernenie pre lekárov a farmaceutov

Platnosť alternatívneho postupu pre lieky s obsahom OPL II. platí pre výdaj lieku do 30.6.2020.
Na základe súhlasných stanovísk MZ SR, ŠÚKL, SLEK, jednotlivých VÚC a zdravotných poisťovní vás informujeme o alternatívnom postupe predpisu liekov na lekársky predpis so šikmým modrým pruhom v čase mimoriadnej situácie súvisiacej s epidémiou COVID-19, keď je potrebné minimalizovať trasovanie ťažko chorých pacientov.

 1. Lekár namiesto lekárskeho predpisu so šikmým modrým pruhom vytvorí elektronický preskripčný záznam, ktorý musí podpísať ePZP kartou, inak liek nebude možné v lekárni vydať. Počas mimoriadnej situácie môže byť vo výnimočnom prípade vystavený elektronický predpis na množstvo lieku s obsahom OPL až na 60 dní liečby.
 2. Farmaceut na základe takto predpísaného lieku vytvorí elektronický dispenzačný záznam a dvakrát vytlačí údaje z preskripčného záznamu spôsobom, ktorý umožňuje lekárňou používaný informačný systém:
 • náhľad preskripčného záznamu,
 • printscreen obrazovky preskripčného záznamu,
 • vytvorená zostava preskripčného záznamu  atď.,
  pričom buď elektronicky, alebo ručne doplní údaje o osobe preberajúcej liek s obsahom OPL (meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu) a pridelené poradové číslo zdravotnou poisťovňou ( SK/../xy ), ktoré by inak uvádzal na lekárskom predpise so šikmým modrým pruhom v listinnej podobe. Takto vytlačený záznam, podpísaný farmaceutom a opečiatkovaný pečiatkou lekárne, bude slúžiť pre potreby kontroly a doloženia k vystavenej faktúre.
 1. Všetky ostatné úkony súvisiace s narábaním s omamnými a psychotropnými látkami II. skupiny ostávajú nezmenené.

02.06.2020 - Predchádzajúci súhlas lieku C14682 Plaquenil 200mg tbl flm 60x200 mg

Dňa 1.6.2020 bol vydaný predchádzajúci súhlas na úhradu lieku C14682 Plaquenil za podmienky dodržania preskripčných a indikačných obmedzení pri predpisovaní lieku v súlade s jeho SPC.

 • Platnosť: od 1.6.2020 do odvolania.
 • Preskripčné obmedenie: „DER, INF, REU“
 • Výška úhrady VšZP  je v zmysle aktuálne platného Zoznamu kategorizovaných liekov.
 • Na základe tohto predchádzajúceho súhlasu je možné predpísať poistencovi maximálne jedno balenie lieku na jeden mesiac.

Predchádzajúci súhlas na úhradu lieku C14682 Plaquenil (.pdf)

29.05.2020 - Informácia k zmene v preskripcii všeobecnými lekármi

Vážení poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,

dovoľujeme si informovať Vás, že Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s (ďalej len „VšZP“) s účinnosťou od 1.6.2020 odvoláva vo verejnom prísľube bod „V ústrety pacientom i lekárnikom.“

Od uvedeného dátumu VšZP uhrádza lieky, dietetické potraviny (ďalej len „DP“) a zdravotnícke pomôcky (ďalej len „ZP“) v súlade so zákonom 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ZP a DP na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú lieky, ZP alebo DP, ktoré sú zaradené v Zozname kategorizovaných liekov, ZP alebo DP (ďalej len „Zoznam“) a sú poskytované v súlade s indikačnými, preskripčnými, množstvovými, časovými, finančnými limitmi a obmedzeniami úhrady zdravotnej poisťovne na jej predchádzajúci súhlas uvedený v Zozname. Výnimky z týchto pravidiel môžu byť udelené na predchádzajúcu žiadosť ošetrujúceho lekára v ojedinelých, medicínsky dôkladne odôvodnených prípadoch podľa § 88 ods.7 zákona č.363/2011 Z.z.

Pri revízii vykázanej zdravotnej starostlivosti sa zároveň bude postupovať v súlade so zákonným ustanovením Zákona 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 119 odsek 26 a 27.

26.05.2020 - Usmernenie k vydávaniu stanovísk k úhrade liekov a dietetických potravín zo dňa 6. 4. 2020 bolo dňa 26. 5. 2020 zrušené, týmto dňom končí aj jeho platnosť.

 

06.04.2020 - Predpis liekov – usmernenie pre lekárov a farmaceutov

Na základe súhlasných stanovísk MZ SR, ŠÚKL, SLEK, jednotlivých VÚC a zdravotných poisťovní vás informujeme o alternatívnom postupe predpisu liekov na lekársky predpis so šikmým modrým pruhom v čase mimoriadnej situácie súvisiacej s epidémiou COVID-19, keď je potrebné minimalizovať trasovanie ťažko chorých pacientov.

 1. Lekár namiesto lekárskeho predpisu so šikmým modrým pruhom vytvorí elektronický preskripčný záznam, ktorý musí podpísať ePZP kartou, inak liek nebude možné v lekárni vydať. Počas mimoriadnej situácie môže byť vo výnimočnom prípade vystavený elektronický predpis na množstvo lieku s obsahom OPL až na 60 dní liečby.
 2. Farmaceut na základe takto predpísaného lieku vytvorí elektronický dispenzačný záznam a dvakrát vytlačí údaje z preskripčného záznamu spôsobom, ktorý umožňuje lekárňou používaný informačný systém:
 • náhľad preskripčného záznamu,
 • printscreen obrazovky preskripčného záznamu,
 • vytvorená zostava preskripčného záznamu  atď.,
  pričom buď elektronicky, alebo ručne doplní údaje o osobe preberajúcej liek s obsahom OPL (meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu) a pridelené poradové číslo zdravotnou poisťovňou ( SK/../xy ), ktoré by inak uvádzal na lekárskom predpise so šikmým modrým pruhom v listinnej podobe. Takto vytlačený záznam, podpísaný farmaceutom a opečiatkovaný pečiatkou lekárne, bude slúžiť pre potreby kontroly a doloženia k vystavenej faktúre.
 1. Všetky ostatné úkony súvisiace s narábaním s omamnými a psychotropnými látkami II. skupiny ostávajú nezmenené.

26.03.2020 - Opakovaný eRecept je účinnou ochranou pred koronavírusom

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) apeluje na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby v súčasnej mimoriadnej epidemiologickej situácii využívali na predpis liekov a zdravotníckych pomôcok opakovaný eRecept.

Opakovaný eRecept je určený pacientom s chronickými ochoreniami a poistencom, ktorí dlhodobo potrebujú zdravotnícku pomôcku alebo dlhodobo užívajú predpísaný humánny liek. Správne vystavený opakovaný eRecept dokáže efektívne obmedziť návštevnosť  v ambulanciách i počet telefonátov pri zachovaní kvality poskytnutej zdravotnej starostlivosti.   Opakovaný eRecept teda znižuje zaťaženosť lekárov a prispieva aj k zvýšeniu nielen ich zdravia, ale aj zdravia jednej z najohrozenejších skupín pacientov.

Platnosť opakovaného eReceptu môže lekár nastaviť až na 365 dní (12 mesiacov). Na využitie tejto služby stačí zadať do systému:

 • periódu výberu (počet dní, ktorý môže uplynúť medzi dvoma výbermi),
 • počet možných výberov (minimálne 2),
 • predpísané množstvo lieku na jeden výber,
 • počet zdravotníckych pomôcok na jeden výber.

VšZP odporúča poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby upozornili pacientov, že na aktiváciu opakovaného eReceptu je potrebné, aby si prvýkrát vybrali lieky do 7 dní zdravotnícke pomôcky do 30 dní od jeho vystavenia. Inak opakovaný eRecept prepadne.

Viac informácií o opakovanom eRecepte nájdete na https://www.ezdravotnictvo.sk/sk/-/opakovany-erecept.

VšZP v tejto súvislosti upozorňuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na:

Prípadné otázky alebo problémy so službou opakovaný eRecept riešte priamo s dodávateľom vášho informačného systému.   

06.02.2020 - Montrealský kognitívny test (MoCA)

Od 1. 1. 2020 pristúpila VšZP u všeobecných lekárov pre dospelých k uhrádzaniu výkonu č. 163 – Vyšetrenie a včasné rozpoznanie hroziacej straty sebestačnosti u starých ľudí. Podrobnosti o podmienkach úhrady tohto výkonu sú súčasťou zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. MoCa test v slovenskej verzii aj s inštrukciami je zverejnený na oficiálnej stránke https://www.mocatest.org/paper-tests/moca-test-full/

Test si môžete stiahnuť: Montrealský kognitívny test (MoCA)    

11.04.2017 - Chcete sa prihlásiť do eReceptu?

Dodávatelia ambulantných, nemocničných a lekárenských informačných systémov môžu v prípade záujmu o integrovanie služby eRecept do svojich informačných systémov kontaktovať Všeobecnú zdravotnú poisťovňu na adrese eRecept@vszp.sk. Viac informácii o službe eRecept.

13.02.2017 - Informácia k preukazom poistencov vydávaných VšZP

VšZP bude od 15.3.2017 vydávať 2 typy preukazov poistenca s novým dizajnom.

 1. Preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia – obojstranný plastový, na jednej strane preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia a na druhej strane Európsky preukaz zdravotného poistenia. Zmena oproti doposiaľ vydávanému obojstrannému plastovému preukazu je na národnej strane – došlo k miernemupresunu jednotlivých položiek a pribudol dátum platnosti do. Na základe predmetného preukazu má poistenec nárok na plnú ZS v SR (potrebnú ZS v ostatných členských štátoch EU)
  Obojstranný preukaz
 2. Preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia P – obojstranný plastový, na jednej strane preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia s označením P a na druhej strane Európsky preukaz zdravotného poistenia. Jeho vzhľad je rovnaký ako vzhľad štandardného preukazu poistenca, ale v pravom hornom rohu je označenie P. Na základe predmetného preukazu má poistenec nárok len na potrebnú ZS v SR (potrebnú ZS aj v ostatných členských štátoch EU). Tento preukaz nahrádza doterajšie papierové preukazy s označením Potrebná ZS.
  Obojstranný preukaz P

Všetky doposiaľ vydané preukazy sú naďalej v platnosti. Nové preukazy sa budú vydávať postupne len v prípadoch nového vzniku zdravotného poistenia, alebo v iných prípadoch, ktoré vyžadujú vydanie nového preukazu (napr. poškodenie, odcudzenie, skončenie platnosti EPZP a pod.)

23.8.2016 - Uverejnenie Protokolu o začatí a kontrole non biologickej perorálnej liečby psoriázy - č. 19A.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme uverejnili vzor Protokolu o začatí a kontrole non biologickej perorálnej liečby psoriázy, č. 19A.

20.6.2016 - Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 3.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 3 - Protokol o začatí a kontrole liečby karcinómu pľúc.

06.06.2016 - Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby - č. 8 a č. 10.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 8 - Protokol o začatí a kontrole liečby chronickej lymfoblastovej leukémie (CLL) a Non Hodgkinovho lymfómu (NHL) a protokolu o začatí a kontrole liečby č. 10 - Protokolu o začatí a kontrole liečby mnohopočetného myelómu.

31.3.2016 - Zmena vo vykazovaní inkontinencie.

Národné centrum zdravotníckych informácii doplnilo do číselníka diagnóz medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH-10-2016 diagnózy pre inkontinenciu nasledovne:

U99.0- Inkontinencia moču a stolice, klasifikovaná pre osobitné administratívne účely
U99.01 Inkontinencia moču, 2.stupeň
U99.02 Inkontinencia moču a stolice, 3.stupeň, trvalá
U99.03 Inkontinencia moču a stolice, 3.stupeň, trvalá a nezvratná

Tieto kódy diagnóz nahrádzajú pôvodné kódy (R32.1-R32.3) a je potrebné ich vykazovať v súlade s indikačným obmedzením pre inkontinenčné pomôcky skupiny B.
Poskytovateľ od 1.4.2016 (dátum predpisu lekárskeho predpisu alebo poukazu je 1.4.2016 a neskôr) používa nové kódy diagnóz v súlade s MKCH-10-2016 pri predpise lekárskych predpisov a poukazov, ako aj pri vykazovaní lekárenskej starostlivosti.
Používanie pôvodných kódov diagnóz R32.1, R32.2 a R32.3 od 1.4.2016 už nebude akceptované.
V prípade ak predpisujúci lekár uvedie na lekárskom predpise alebo poukaze „starý“ kód diagnózy pre inkontinenciu, žiadame poskytovateľov lekárenskej starostlivosti o vykázanie diagnózy v dávke už podľa aktuálne platného číselníka diagnóz MKCH-10-2016, a to nasledovne:

 

Kód diagnózy uvedená na lekárskom predpise alebo poukaze do 31.3.2016 Kód diagnózy uvedená na lekárskom predpise alebo poukaze od 1.4.2016
R32.1 U99.01
R32.2 U99.02
R32.3 U99.03

 

24.2.2016 - Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 29A.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 29A - Protokol o začatí a kontrole liečby symptomatických kostných metastáz kastračne rezistentného karcinómu prostaty.

5.2.2016 - Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 10.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 10 - Protokol o začatí a kontrole liečby mnohopočetného myelómu.

2.2.2016 - Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby - č. 3 a č. 8.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 3 - Protokol o začatí a kontrole liečby karcinómu pľúc a protokolu o začatí a kontrole liečby č. 8 - Protokol o začatí a kontrole liečby chronickej lymfoblastovej leukémie (CLL) a Non Hodgkinovho lymfómu (NHL) .

22.12.2015 - Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 8.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 8 - Protokol o začatí a kontrole liečby chronickej lymfoblastovej leukémie (CLL) a Non Hodgkinovho lymfómu (NHL) .

23.11.2015 - Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby - č. 19 a č. 10.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 19 - Protokol o začatí a kontrole liečby psoriázy a vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 10 - Protokol o začatí a kontrole liečby mnohopočetného myelómu.

10.11.2015 - Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 29.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 29 - Protokol o začatí a kontrole liečby metastázujúceho kastračne rezistentného karcinómu prostaty.

09.11.2015 - Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 10.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby a č. 10 - Protokol o začatí a kontrole liečby mnohopočetného myelómu.

21.8.2015 - Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 8.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 8 - Protokol o začatí a kontrole liečby Chronickej lymfoblastovej leukémie (CLL) a Non Hodgkinovho lymfómu (NHL).

22.7.2015 - Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby - č. 22 a 24.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí, kontrole a zmene liečby č. 22 - Protokol o začatí, kontrole a zmene liečby psoriatickej artritídy a vzor protokolu o začatí, kontrole a zmene liečby č. 24 - Protokol o začatí, kontrole a zmene liečby ankylozujúcej spondylitídy.

25.6.2015 - Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby - č. 14 a 13.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 14 - Protokol o začatí a kontrole anti VEGF liečby DEM a vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 13 - Protokol o začatí a kontrole anti VEGF liečby VPDM.

9.6.2015 - Zaradenie protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 29 A.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme zaradili vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 29 A - Protokol o začatí a kontrole liečby symptomatických kostných metastáz kastračne rezistentného karcinómu prostaty.

22.5.2015 - Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 13.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 13 - Protokol o začatí a kontrole anti VEGF liečby.

23.3.2015 - Aktualizácia protokolu o začatí, kontrole a zmene liečby - č. 22.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí, kontrole a zmene liečby č. 22 - Protokol o začatí, kontrole a zmene liečby psoriatickej artritídy.

10.3.2015 - Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 8.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 8 - Protokol o začatí a kontrole liečby chronickej lymfoblastovej leukémie (CLL) a Non Hodgkinovho lymfómu (NHL).

2.2.2015 - Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 18.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 18 - Protokol o začatí a kontrole liečby sklerózy multiplex.

19.12.2014 - Zaradenie protokolu o začatí a kontrole liečby chronickej spontánnej urtikárie - Protokol č. 30.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme zaradili vzor nového protokolu - Protokol o začatí a kontrole liečby chronickej spontánnej urtikárie - Protokol č. 30.

25.9.2014 - Zaradenie protokolu o začatí a kontrole liečby metastázujúceho kastračne rezistentného karcinómu prostaty - Protokol č. 29.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme zaradili vzor nového protokolu - Protokol o začatí a kontrole liečby metastázujúceho kastračne rezistentného karcinómu prostaty - Protokol č. 29.

21.8.2014 - Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 11.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby  č. 11 - Protokol o začatí a kontrole liečby závažnej astmy.

1.8.2014 - Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 4.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 4 - Protokol o začatí a kontrole liečby karcinómu hrubého čreva.

28.4.2014 - Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby - č. 2 a č. 4.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolov o začatí a kontrole liečby č. 2 - Protokol o začatí a kontrole liečby karcinómu prsníka a č. 4 - Protokol o začatí a kontrole liečby karcinómu hrubého čreva.

28.3.2014 - Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 2.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 2 - Protokol o začatí a kontrole liečby karcinómu prsníka.

Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby č. 19, 20, 21, 22 a 24.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzory protokolov o začatí a kontrole liečby:

 • č. 19: Protokol o začatí a kontrole liečby psoriázy
 • č. 20: Protokol o začatí a kontrole liečby Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy
 • č. 21: Protokol o začatí, kontrole a zmene liečby reumatoidnej artritídy
 • č. 22: Protokol o začatí, kontrole a zmene liečby psoriatickej artritídy
 • č. 24: Protokol o začatí, kontrole a zmene liečby ankylozujúcej spondylitídy/axiálnej spondyloartritídy

Tlačivá nájdete na "Tlačivá"

Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby č. 25 a 13.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzory protokolov o začatí a kontrole liečby č. 25 – Protokol na zaradenie do imunoprofylaxie RSV infekcie a č. 13 – Protokol o začatí a kontrole liečby vekom podmienenej degenerácie makuly.

Tlačivá nájdete na "Tlačivá"

Nová služba pre zahraničných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Požiadajte o náhradný certifikát k EPZP elektronicky!

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. ponúka zahraničným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti rýchly a spoľahlivý spôsob ako môžu požiadať o vystavenie Náhradného certifikátu k EPZP za poistenca našej zdravotnej poisťovne. Túto službu ocenia v prípadoch, ak je náš poistenec ošetrený v zahraničí a nemá pri sebe EPZP alebo náhradný certifikát k EPZP. Stačí, ak ošetrujúci lekár alebo zdravotnícke zariadenie vyplní žiadosť o vystavenie NC k EPZP prostredníctvom nižšie uvedeného formulára.

Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby č. 02

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzory protokolov o začatí a kontrole liečby č. 02

Tlačivá nájdete na "Tlačivá"

Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby - č. 11

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 11. - Protokol o začatí a kontrole liečby závažnej astmy liekom.

Tlačivo protokolu: 11. Protokol o začatí a kontrole liečby závažnej astmy liekom

Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby č. 21 až 24

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzory protokolov o začatí a kontrole liečby č. 21; 22; 23; 24.
Tlačivá nájdete na "Tlačivá"

Protokol pre liek SYNAGIS
Synagis je indikovaný na prevenciu závažného ochorenia dolných dýchacích ciest vyžadujúceho hospitalizáciu, ktoré je vyvolané respiračným syncyciálnym vírusom (RSV) u detí s vysokým rizikom ochorenia RSV.
Tlačivo protokolu: PROTOKOL na zaradenie do imunoprofylaxie RSV infekcie 

Pravidlá vykazovania laboratórnych výkonov

V záujme účelného, efektívneho a hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia v prospech poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., bude poisťovňa pri revíznych kontrolách postupovať podľa pravidiel uznávania laboratórnych výkonov uvedených v tabuľke pod názvom „Pravidlá uznávania laboratórnych výkonov“.
Poskytovateľ bude doteraz vykazované „podobné vyšetrenia“ vykazovať pod novými kódmi podľa tabuľky uvedenej v tabuľke uvedené pod názvom „Pravidlá uznávania podobných vyšetrení“

Informácia k uznávaniu laboratórnych vyšetrení od 1.1.2013

VšZP na základe pripomienok poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aktualizovala dodatok č. 1 k Všeobecným zmluvným podmienkam „Pravidlá uznávania laboratórnych výkonov“ (ďalej len „dodatok VZP“), ktorý je zverejnený na webovom sídle poisťovne. Poisťovňa bude od 1.1.2013 postupovať pri vykazovaní SVLZ výkonov v zmysle platnej zmluvy. To znamená, že vykazované laboratórne výkony musia byť v súlade s odbornosťami uvedeným v stĺpci pod názvom „odbornosť laboratória“ a „odbornosť lekára“ (vysokoškolský pracovník v laboratóriu). V prípade, ak odbornosť indikujúceho lekára nebude v súlade s dodatkom zmluvy, revízny pracovník VšZP bude následne nad otvorenou faktúrou posudzovať opodstatnenosť vykázanej zdravotnej starostlivosti.

Náhradný certifikát preukazu poistenca

V súlade s článkom 5 (Náhradný certifikát) MU ÚDZS 4/2011 Forma a náležitosti preukazu poistenca na verejné zdravotné poistenie k vydávaniu obojstranných plastových preukazov  je zavedený doklad Náhradný certifikát preukazu poistenca verejného zdravotného poistenia (príloha č.3 predmetného MU), ktorý sa vydáva poistencom do doby, kým im bude vytlačený plastový obojstranný preukaz.
VšZP žiada poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti poistencom AKCEPTOVALI doklad Náhradný certifikát preukazu poistenca verejného zdravotného poistenia do doby vydania obojstranného preukazu 

EPZP slúži už aj ako preukaz poistenca

V súlade s §22, ods.2, písm. j) zákona č.580/2004 Z. z. sa môže poistenec pred každým poskytnutím zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti preukazovať buď preukazom poistenca (klasickým papierovým, obojstranným plastovým), alebo Európskym preukazom zdravotného poistenia (ďalej len „EPZP“). EPZP vydaný slovenskou zdravotnou poisťovňou teda slúži aj na identifikáciu poistenca pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Slovenský EPZP sa líši od EPZP vydaných v ostatných štátoch EU hlavne označením v pravom hornom rohu SK a slovenským textom preukazu. V sekcii 7 je uvedené Identifikačné číslo inštitúcie, t. z. poisťovne v SR, ktorá preukaz vydala.

Europsky preukaz zdravotneho poistenia

Dôležitá informácia pre PZS:

Výkony za poskytnutú zdravotnú starostlivosť poistencom, ktorí sa preukážu Slovenským EPZP (SK) je potrebné vykazovať v dávke za poistencov VšZP (NIE dávka za EU poistencov).