Poradňa pre študenta o zdravotnom poistení

Ak si študentom strednej alebo vysokej školy, a nevieš o tom, že v prípade prerušenia alebo ukončenia školy už neplatí za teba poistné štát, tak nasledujúce riadky sú určené priamo pre teba. 

Ukončil si strednú školu?

Za ukončenie strednej školy sa považuje deň zloženia maturitnej skúšky, a to na gymnáziách, stredných odborných školách, stredných odborných učilištiach a nadstavbových štúdiách. Poistné za teba platí štát najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium ukončené (do 31.8.)

Ak nastúpiš do zamestnania po maturite je povinný zamestnávateľ za teba splniť oznamovaciu povinnosť pri zmene platiteľa poistného a to do 8 dní od nástupu do zamestnania. Nie je však povinný oznámiť ukončenie štúdia.

Ukončil si vysokú školu? Máš pred štátnicami?

Vieš, že študentom prestávaš byť už v deň zloženia štátnej záverečnej skúšky, teda nie v deň promócie?

Od 1.1.2013 už nemajú študenti povinnosť oznamovať zdravotnej poisťovni vznik a zánik štúdia ako to bolo doposiaľ

Vieš kedy si musíš platiť zdravotné poistenie sám?

  • Ak si úspešne ukončil vysokú školu s titulom, tak ti zo zákona vyplýva povinnosť platiť si poistné. Zmenu musíš nahlásiť do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla skutočnosť platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 (samoplatca). Platí to však len vtedy, ak nie si zamestnaný, nie si samostatne zárobkovo činná osoba alebo za teba neplatí poistné štát z iného dôvodu.

Si doktorand a nevieš kto je za teba platiteľom poistného?

Štát za teba platí poistné na verejné zdravotné postenie v tom prípade, ak spĺňaš nasledovné podmienky:

  • ak študuješ doktorandský študijný program v dennej forme
  • ak tvoja celková dĺžka štúdia neprekročila štandard pre doktorandský študijný program v dennej forme
  • ak si už predtým nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  • ak si ešte nedovŕšil vek 30 rokov

Ak študent doktorandského štúdia jednu z uvedených podmienok nespĺňa, pre účely zdravotného poistenia, sa nepovažuje za osobu, za ktorú platí poistné štát a v takom prípade je povinný si platiť poistné sám ako samoplatiteľ, ak nie je zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou alebo osobou, za ktorú hradí poistné štát z iného dôvodu.

Máš prerušené štúdium?

Ak si prerušil štúdium v čase prerušenia neplatí poistné za teba štát. Od 1.1.2013 nemáš povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni prerušenie štúdia.

Ak si prerušil štúdium a nastúpil si do zamestnania, tak si povinný oznámiť zmenu platiteľa poistného (prerušenie štúdia) v ktorejkoľvek pobočke alebo expozitúre VšZP do 8 dní. Potrebuješ k tomu doklad o prerušení štúdia, ktorý ti vystaví vysoká škola.

Ak si prerušil štúdium na vysokej škole z iných dôvodov ako pracovných, je potrebné, aby si priniesol do zdravotnej poisťovne doklad o prerušení štúdia do 8 dní, pretože v čase prerušenia neplatí poistné za teba štát. Súčasne je potrebné oznámiť nového platiteľa poistného na obdobie prerušenia štúdia.

Tlačivo: Oznámenie poistenca/platiteľa poistného

Vieš ako podať doklady do poisťovne?

Jednoducho stačí, ak si tlačivo stiahneš z našej stránky, vyplníš, vytlačíš a podpíšeš. K podpísanému tlačivu prilož potrebné doklady (ich fotokópie) a všetko odnes na našu pobočku alebo zašli poštou na adresu tvojej pobočky.

Ak si nenašiel odpoveď na svoju otázku a nevieš si rady, tak nám napíš na infolinka@vszp.sk, alebo zavolaj do call centra - 0850 003 003.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.