Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra Všeobecnej zdravotnej poisťovne platná od 1. 2. 2022 (.pdf)

Predstavenstvo VšZP

Predseda predstavenstva

doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD.

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Michal Ďuriš je právnikom, manažérom a pedagógom. Má rozsiahle skúsenosti v rámci poskytovania právneho poradenstva v oblasti zdravotníctva či bankovníctva. Skúsenosti zbieral na Ministerstve zdravotníctva SR, ale aj v rámci spoluprác so spoločnosťami pôsobiacimi na finančnom trhu. Generálny riaditeľ už vo VšZP pôsobil aj v minulosti vo viacerých funkciách. Bol členom predstavenstva poisťovne (máj 2016 až máj 2020), vedúcim sekretariátu generálneho riaditeľa, riaditeľom sekcie stratégie a riadenia, či riaditeľom sekcie právnych služieb a služieb klientom. Dve desaťročia pracoval aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

podpredsa predstavenstva

Ing. Matej Fekete, MBA

podpredseda predstavenstva VšZP

Matej Fekete je skúsený manažér a ekonóm s bohatým pracovným pozadím. Svoju kariéru začal ako projektový manažér pre firmy zaoberajúce sa výrobou plastov pre automobilový priemysel. Vďaka jeho kritickému a analytickému mysleniu sa postupne prepracoval na vedúce pozície v oblasti riadenia obchodných činností a finančných stratégií. Donedávna zastával pozíciu vedúceho oddelenia investičného obstarávania Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Za zmienku stojí aj fakt, že okrem Ekonomickej univerzity v Bratislave absolvoval štúdium aj v zahraničí na Technickej univerzite vo Viedni.

Ing. Matúš Jurových, PhD. 

člen predstavenstva VšZP

Matúš Jurových je profesionál orientovaný na výsledky, s bohatými skúsenosťami v projektovom riadení, poradenstve, fúziách a akvizíciách. Absolvoval doktorandské a inžinierske štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Donedávna pracoval na pozícii vedúceho odboru nákupu v spoločnosti Nafta, a. s., kde bol zodpovedný za obstarávanie a správu majetku spoločnosti. Cenné skúsenosti získal tiež v poradenstve a audite – pracoval v spoločnostiach ako PwC Advisory a Ernst & Young, kde sa podieľal na realizácii optimalizačných projektov a vykonával audit v bankách a výrobných spoločnostiach.

Dozorná rada VšZP

Meno a priezvisko Funkcia
MUDr. Miroslav Kmeť, MBA, MPH predseda DR
MUDr. Ladislav Slobodník MBA podpredseda DR
Bc. Peter Prášek, MBA člen DR
Ing. Tomáš Malatinský, MBA  člen DR
Ing. Katarína Berová členka DR
Mgr. Juraj Pacher člen DR

kontakt