Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Najčastejšie otázky

Čo sú vlastne čakacie listiny ?

Čakacie listiny predstavujú zoznam poistencov, ktorí sú zaradení do zoznamu čakajúcich poistencov na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti. Zaradenie do zoznamu zabezpečuje zdravotná poisťovňa. Vedenie zoznamu čakajúcich poistencov prebieha v súlade so zákonom č. 540/2021 Z.z. o kategorizácii ústavnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Prečo musím byť na zozname čakacích listín?

Zaradenie do zoznamu čakacích listín je z dôvodu potreby plánovania zdravotnej starostlivosti tak, aby bol poistencom zabezpečený dostatočný a trvalý prístup na poskytnutie medicínskej služby.

Prečo nemôžem získať skorší termín operácie a musím čakať na poradie?

Poradie určuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, podľa závažnosti zdravotného stavu pacienta a operačných možností (kapacít) poskytovateľa.

Ako zistím, či som už na čakacej listine?

Po vytvorení návrhu na plánovanú zdravotnú starostlivosť, pošle poskytovateľ návrh do VšZP, ktorá návrh posúdi a do 10 dní návrh zaradí do zoznamu čakajúcich poistencov. O zaradení je poistenec informovaný prostredníctvom ePobočky alebo mobilnej aplikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne. V sekcii Moje zdravie, v časti Čakacie listiny sa nachádzajú všetky potrebné informácie, ako aj stav zaslaného návrhu na plánovanú ZS. Ak poistenec nemá aktivovanú ePobočku alebo mobilnú aplikáciu, informácia o zaradení je zaslaná poštou, na kontaktnú adresu.

Kto ma zaradí na zoznam čakajúcich poistencov ?

Zaradenie do zoznamu zabezpečuje zdravotná poisťovňa v súlade so zákonom č. 540/2021 Z.z. o kategorizácii ústavnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Ako sa dozviem o schválení termínu hospitalizácie?

Termín hospitalizácie určuje lekár, ktorý vystavil návrh na plánovanú zdravotnú starostlivosť. Tento termín je platný. Akékoľvek zmeny v termíne hospitalizácie komunikuje poskytovateľ priamo s poistencom.

Čo v prípade, ak budem potrebovať urgentne operáciu a som na zozname?

Pokiaľ si to závažnosť ochorenia vyžaduje, poskytne sa pacientovi neodkladná zdravotná starostlivosť, bez ohľadu na poradie v zozname čakajúcich poistencov. Po poskytnutí ZS sa poistenec zo zoznamu čakajúcich poistencov vyradí.

Čo v prípade, ak sa v zozname nenájdem?

Je potrebné kontaktovať lekára, ktorý návrh vystavil.

Je rozdiel medzi čakačkami do nemocnice a čakačkami na jednodňovú zdravotnú starostlivosť?

Nie.

Čo v prípade, ak z dôvodu neočakávanej situácie nenastúpim na plánovaný termín operácie?

Je potrebné bezodkladne informovať lekára, ktorý návrh vystavil, najneskôr 10 dní od vzniku neočakávanej situácie.