Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Asistovaná reprodukcia hradená na základe verejného zdravotného poistenia

Postup pri úhrade asistovanej reprodukcie (IVF)

pokiaľ ide o liečbu na Slovensku, od 01.04.2016 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. neudeľuje súhlas s úhradou výkonu IVF (z verejného zdravotného poistenia) vopred. To znamená, že poistenka na rozdiel od minulosti, nemusí žiadať VšZP o schválenie výkonu asistovanej reprodukcie, zdravotná poisťovňa ho uhradí v súlade s platnou legislatívou. Súhlas VšZP vopred sa od 01.08.2017 nevyžaduje ani pri liekoch, ktoré sú súčasťou liečby IVF (na základe rozhodnutia Kategorizačnej komisie MZ SR).

Podľa Nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z. z. (v zmysle § 3 ods. 10 cit. zákona č. 577/2004 Z. z, ktorým sa vydáva Zoznam chorôb) sa na základe verejného zdravotného poistenia uhrádzajú najviac tri cykly výkonov asistovanej reprodukcie ženám do dovŕšenia 39. roku veku života (t. j. do 39 rokov a 364 dní), ak ide o nasledovné príčiny neplodnosti (príloha č. 2. časť V. k cit. Nariadeniu vlády SR č. 777/2004 Z. z.):

  1. Chýbajúce vajcovody alebo nezvratné poškodenie vajcovodov diagnostikované laparoskopicky alebo laparotomicky, okrem stavov, ktoré vznikli ako následok predchádzajúcej sterilizácie alebo umelého prerušenia tehotenstva.
  2. Endometrióza ženy, ktorá je diagnostikovaná laparoskopicky alebo laparotomicky.
  3. Nezvratné poškodenie vaječníkov, ktoré je potvrdené biochemicky, laparoskopicky alebo laparotomicky, ak toto poškodenie nie je následkom umelého prerušenia tehotenstva.
  4. Idiopatická sterilita, ktorá je neúspešne liečená jeden rok v špecializovanom zdravotníckom zariadení.
  5. Mužský faktor sterility - azoospermia, astenospermia, ejakulačné dysfunkcie a ochorenia súvisiace s chemoterapiou alebo po úrazovými stavmi, ktoré sú overené andrológom.
  6. Imunologické príčiny sterility, ktoré sú overené laboratórne.
  7. Riziko dedičného ochorenia, v ktorého dôsledku nemôžu mať manželia zdravé potomstvo, ktoré je overené genetikom.
  8. Endokrinné príčiny sterility overené endokrinológom.

Podrobné informácie týkajúce sa nároku na úhradu výkonu asistovanej reprodukcie z verejného zdravotného poistenia na Slovensku, prípadne o doplatkoch, poskytnú poistencom aj jednotlivé centrá asistovanej reprodukcie.

Pri schvaľovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len „ČŠ EÚ“), si vyžaduje výkon asistovanej reprodukcie (IVF) predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne pred zahájením IVF. To znamená, že výkon IVF musí byť vopred schválený poisťovňou pred začiatkom cyklu, ešte pred začatím podávania liekov súvisiacich s IVF.
Súhlas sa vzťahuje  aj  na úhradu samotných liekov súvisiacich s cyklom IVF, ktoré poistenka uhradila v ČŠ EÚ až po udelení súhlasu zdravotnej poisťovne.
Podmienky úhrady a indikačné obmedzenia sú identické ako v SR, v zmysle nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z.

Bližšie informácie k plánovanej liečbe v cudzine.