Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Európsky preukaz zdravotného poistenia

Všeobecná zdravotná poisťovňa vydáva bezplatne európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Na základe EPZP má poistenec nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských štátoch EÚ, EHP a Švajčiarsku. Použiť ho je možné aj načerpanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v Srbsku, Macedónsku a Čiernej Hore. EPZP je určený pre dočasné pobyty (napr. dovolenka, štúdium a iné).

Európsky preukaz zdravotného poistenia sa vydáva bezplatne a môžete si ho vybaviť viacerými spôsobmi

Európsky preukaz zdravotného poistenia sa vydáva bezplatne a môžete si ho vybaviť viacerými spôsobmi

 

EPZP je vystavený do 30 dní odo dňa podania žiadosti a platí obvykle 10 rokov. V prípade, že žiadosť nestihnete podať 30 dní pred plánovaným odchodom do zahraničia, požiadajte o náhradný certifikát k EPZP, ktorý si vybavíte na počkanie na ktoromkoľvek kontaktnom mieste VšZP. Náhradný certifikát k EPZP vystavíme s platnosťou najviac na 3 mesiace.

Náhradný certifikát je iba náhradný, nie je alternatívny doklad k európskemu preukazu a mal by sa vydávať len v nevyhnutných prípadoch.

Výhody

pre držiteľov EPZP oproti nárokom na základe komerčnej poistky:

  • nárok rozsahu zdravotnej starostlivosti nie je obmedzený maximálnou finančnou čiastkou
  • nárok nie je obmedzený na choroby vyskytujúce sa u poistenca po prvý raz pri pobyte v inom ČŠ, vzťahuje sa aj na chronické ochorenia. Ak trpí osoba chronickým ochorením, vyžadujúcim pravidelnú starostlivosť napr. dialýza, je potrebné, aby si pacient pred vycestovaním dohodol jej poskytnutie so zahraničným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Poisťovňa mu môže byť pri tom nápomocná.
  • poskytovatelia napojení na verejný systém zdravotného poistenia v iných ČŠ sú povinní nárok na základe EPZP uznávať
  • nárok je vo väčšine prípadov uplatniteľný aj v prípade, že sa vyskytne pri rizikovej činnosti alebo pri výkone niektorých pracovných činností (napr. u vyslaných pracovníkov, vodičov medzinárodnej dopravy, brigádnikov bez poistenia v inom ČŠ a pod.)
  • v prípade existencie nároku poistenca je možné vydať nárokový doklad aj spätne

Nevýhody

nároku na základe EPZP oproti nároku z komerčnej poistky

  • nárok na základe EPZP nekryje náklady za spoluúčasť poistenca
  • nárok na základe EPZP nekryje náklady za prevoz do SR a repatriáciu
  • nárok na základe EPZP nekryje náklady pri ošetrení v zdravotníckom zariadení a u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nie sú napojení na miestny systém verejného zdravotného poistenia

Z uvedeného vyplýva, že najvýhodnejším krytím pre cesty do členských štátov EÚ je kombinácia EPZP a komerčného poistenia.

V prípade ďalších otázok o európskom preukaze zdravotného poistenia nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle call centra: 0850 003 003 (zo zahraničia +421220817003) v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.00 hod. Po tomto čase môžete nechať odkaz s vašou otázkou a my vás budeme spätne kontaktovať.