Preskočiť na obsah

Európsky preukaz zdravotného poistenia

Všeobecná zdravotná poisťovňa vydáva bezplatne európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Na základe EPZP má poistenec nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských štátoch EÚ, EHP a Švajčiarsku. Použiť ho je možné aj načerpanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v Srbsku, Macedónsku a Čiernej Hore. EPZP je určený pre dočasné pobyty (napr. dovolenka, štúdium a iné).

Európsky preukaz zdravotného poistenia sa vydáva bezplatne a môžete si ho vybaviť viacerými spôsobmi

 1. Elektronicky – vyplníte formulár Žiadosť o vydanie Európskeho preukazu zdravotného poistenia a zašlete kliknutím na tlačidlo Odoslať. Vaša žiadosť sa automaticky spracuje. 
  V žiadosti je potrebné uviesť spôsob prevzatia , t.z. osobne , kde si uvediete kontaktné pracovisko, na ktoré si EPZP prídete prevziať alebo poštou. Na podanie žiadosti je možné využiť elektronické služby Internetového portálu VšZP. Viac o používaní elektronických služieb.
   
 2. Telefonicky – zavoláte na call centrum 0850 003 003 a pracovníčka vyplní žiadosť o EPZP za Vás.
   
 3. Osobne – stačí, ak prídete na ktorékoľvek kontaktné miesto a zamestnancovi VšZP oznámite, že žiadate o vydanie EPZP. Súčasne uvediete aj spôsob prevzatia európskeho preukazu. Môže sa prevziať osobne, ale taktiež ho VšZP môže doručiť poštou na vašu aktuálnu adresu, ktorú máte uvedenú v databáze poistencov VšZP.

  Nezabudnite vyplniť telefonický príp. e-mailový kontakt, aby sme vás v prípade nezrovnalostí mohli kontaktovať.

EPZP je vystavený max. do 30 dní odo dňa podania žiadosti a platí 10 rokov. EPZP sa vydáva ako obojstranný preukaz, na jednej strane je EPZP, na druhej strane preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia. V prípade, že žiadosť nestihnete podať 30 dní pred plánovaným odchodom do zahraničia, treba zároveň žiadať o Náhradný certifikát k EPZP. Ten vám bude zaslaný obratom alebo vystavený na počkanie na ktoromkoľvek kontaktnom mieste VšZP. Náhradný certifikát má maximálnu platnosť 3 mesiace.

Náhradný certifikát je iba náhradný, nie je alternatívny doklad k európskemu preukazu a mal by sa vydávať len v nevyhnutných prípadoch.

Výhody

pre držiteľov EPZP oproti nárokom na základe komerčnej poistky:

 • nárok rozsahu zdravotnej starostlivosti nie je obmedzený maximálnou finančnou čiastkou
 • nárok nie je obmedzený na choroby vyskytujúce sa u poistenca po prvý raz pri pobyte v inom ČŠ, vzťahuje sa aj na chronické ochorenia. Ak trpí osoba chronickým ochorením, vyžadujúcim pravidelnú starostlivosť napr. dialýza, je potrebné, aby si pacient pred vycestovaním dohodol jej poskytnutie so zahraničným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Poisťovňa mu môže byť pri tom nápomocná.
 • poskytovatelia napojení na verejný systém zdravotného poistenia v iných ČŠ sú povinní nárok na základe EPZP uznávať
 • nárok je vo väčšine prípadov uplatniteľný aj v prípade, že sa vyskytne pri rizikovej činnosti alebo pri výkone niektorých pracovných činností (napr. u vyslaných pracovníkov, vodičov medzinárodnej dopravy, brigádnikov bez poistenia v inom ČŠ a pod.)
 • v prípade existencie nároku poistenca je možné vydať nárokový doklad aj spätne

Nevýhody

nároku na základe EPZP oproti nároku z komerčnej poistky

 • nárok na základe EPZP nekryje náklady za spoluúčasť poistenca
 • nárok na základe EPZP nekryje náklady za prevoz do SR a repatriáciu
 • nárok na základe EPZP nekryje náklady pri ošetrení v zdravotníckom zariadení a u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nie sú napojení na miestny systém verejného zdravotného poistenia

Z uvedeného vyplýva, že najvýhodnejším krytím pre cesty do členských štátov EÚ je kombinácia EPZP a komerčného poistenia.

V prípade ďalších otázok o európskom preukaze zdravotného poistenia nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle call centra: 0850 003 003 (zo zahraničia +421220817003) v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 18.00 hod. Po tomto čase môžete nechať odkaz s vašou otázkou a my vás budeme spätne kontaktovať. 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.