Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Zmena sadzby poistného a výšky preddavkov od 01.01.2024 do 31.12.2027

Od 01.01.2024 sa mení sadzba poistného

  • zamestnávateľ za poistencov bez zdravotného postihnutia z  pôvodných 10 % na 11 %
  • zamestnávateľ za poistencov so zdravotným postihnutím z pôvodných 5 % na 5,5 %
  • samostatne zárobkovo činná osoba  a samoplatiteľ bez zdravotného postihnutia z pôvodných 14 % na 15 %
  • samostatne zárobkovo činná osoba a samoplatiteľ so zdravotným postihnutím z pôvodných 7 % na 7,5 %.
  • zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, samoplatiteľ a poistenec štátu, bez zdravotného postihnutia, ktorý má príjem z kapitálového majetku a ostatných príjmov z pôvodných 14 % na 15 %
  • zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, samoplatiteľ a poistenec štátu, so zdravotným postihnutím,  ktorý má príjem z kapitálového majetku a ostatných príjmov z pôvodných 7 % na 7,5 %

1. Zmeny týkajúce sa zamestnávateľov

Nová sadzba poistného sa uplatní na príjem za obdobie od 1. januára 2024, t. j. za  mesiac január 2024 vyplatený vo februári 2024.  

Na príjem za mesiac december 2023 a nižšie sa uplatňuje pôvodná sadzba poistného, t. j. 14 % resp. 7 %.

2. Zmeny týkajúce sa SZČO a samoplatiteľov

Pre rok 2024 je minimálna výška preddavku:

  • 97,80 eur pre osoby bez zdravotného postihnutia, 
  • 48,90 eur pre osoby so zdravotným postihnutím. 

Preddavok  samostatne zárobkovo činnej osoby od  1. 1. 2024, ktorý vám bol oznámený vo výsledku ročného zúčtovania za rok 2022 sa zmenou sadzby poistného mení.

Novú výšku preddavku si môžete jednoducho prepočítať na našej kalkulačke.

Preddavok za január 2024 v novej výške je potrebné uhradiť najneskôr do  8. 2. 2024.

Aktuálna výška preddavku sa zobrazuje v mobilnej aplikácii VšZP,  spravidla k 4. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca. V mobilnej aplikácií si viete overiť aj aktuálny stav Vášho účtu či správnu výšku preddavku.

Pomocou mobilnej aplikácie VšZP môžete preddavky uhradiť aj jednoducho kartou v hlavnom menu aplikácie v časti Poistné. 

3. Zmeny týkajúce sa zamestnancov, samostatne zárobkovo činných osôb, samoplatiteľov a poistencov štátu

Nová sadzba poistného pri príjmoch z kapitálového majetku a ostatných príjmoch sa uplatní v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2024, ktoré VšZP vykoná v roku 2025.

Minimálne poistné a minimálny preddavok zamestnanca od 1. januára 2024

Suma mesačného životného minima je k 01. 01. 2024 vo výške 268,88 eur. Odvod zamestnanca predstavuje: 268,88 x 4 % = 10,7552. Po zaokrúhlení je to 10,75 eur.

Odvod zamestnávateľa predstavuje: 268,88 x 11 % = 29,5768 eur. Po zaokrúhlení je to 29,57 eur.

Minimálny preddavok je súčet týchto preddavkov, teda 10,75 + 29,57 = 40,32 eur.