Preskočiť na obsah

Táto webová stránka používa cookies

Cookies pomáhajú zlepšovať služby, ktoré vám poskytujeme. Prečítajte si informácie o tom, ako ich používame a ako nastavením svojho prehliadača môžete cookies prípadne odmietnuť.

Zatvoriť

Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Bez týchto cookies nemôže webová stránka správne fungovať.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
JSESSIONID www.vszp.sk Identifikuje každú jedinečnú návštevnícku session (návštevu stránky)pomocou náhodnevygenerovaného kódu. session http
lng www.vszp.sk Určuje jazyk naposledy zobrazenej stránky. 30 dní http
_ga www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
_gat www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utmt www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utma www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
__utmb www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 30 minut http
__utmc www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
__utmz www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 6 měsíců http
__utmv www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
enableCookieCategory www.vszp.sk Ukladá informáciu aká kategória cookies je povolená. 1 rok http
cookies-gdpr-policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
GPS youtube.com GPS data for mobile users 30 minut http
PREF youtube.com Unique session Id to identify the client displaying a YouTube video 10 rokov http
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Remebers YouTube player settings and style 240 dní http
YSC youtube.com Unique session id for that visitor session http
cookies_policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
inquiry www.vszp.sk Identifikuje hlasovanie v ankete. ID číslo ankety je súčasťou názvu cookie. Až do vypršania platnosti nemôže návštevník opätovne zahlasovať. 24 hodín http
click_storage www.vszp.sk Cookie nastavovaná aplikáciou Mapa kliknutí. Identifikuje docid stránky a pozície kliknutí. session http
isUnsupportedView www.vszp.sk Aplikácia identifikuje podporované prehliadače, ak skript nastaví hodnotu na true, tak sa návštevníkovi zobrazí info obrazovka pre inštaláciu validného prehliadača. session http

Štatistické cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby porozumeli, ako návštevníci tieto webové stránky používajú. Umožňujú anonymne zbierať a spracovávať informácie pre štatistické analýzy.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
fr facebook.com Contains a unique browser and user ID, used for targeted advertising. 90 dní http
_fbp www.vszp.sk Facebook Pixel Code 70 minut http

Marketingové cookies sa používajú ako nástroj na sledovanie správania návštevníkov na webových stránkach. Zámerom týchto cookies je zobraziť reklamu, ktorá môže byť relevantná a zaujímavá pre konkrétneho používateľa, a tým hodnotnejšia pre vydavateľov a inzerentov tretích strán. Úlohou marketingových cookies je zvýšiť atraktívnosť reklamy pre návštevníkov webstránok.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
IDE doubleclick.net Used to make ads more attractive. 1 rok http
Akceptovať

Cookies su malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení (počítač, mobil a pod.) pri prezeraní webovej stránky. Webové stránky ich využívajú s cieľom zvýšiť efektívnosť zážitku používateľa z návštevy webstránok.

Platná legislatíva nám umožňuje ukladať cookies vo vašom zariadení len na prevádzkovanie tejto stránky (nutné cookies). Na ukladanie ostatných cookies (markteingových, štatistických) potrebujeme váš súhlas. Táto stránka používa rôzne druhy cookies. Na našich webových stránkach sú umiestnené aj cookies tretích strán (napr. Youtube, Facebook...).

Viac o cookies

Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Pridajte sa k nám

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Minimálne poistné a minimálny preddavok zamestnanca od 1. januára 2023

S účinnosťou od 1. januára 2023 sa pri platení poistného a preddavkov na poistné uplatňuje inštitút tzv. minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca.

Minimálny preddavok na poistné sa uplatní na obdobie od 1. januára 2023. Teda na príjem za mesiac december 2022 (vyplatený v januári 2023) sa minimálny preddavok nevzťahuje. Na príjem za mesiac január 2023 (vyplatený vo februári 2023) a vyššie, sa minimálny preddavok vzťahuje.

Poistné a preddavok na poistné musia byť najmenej vo výške poistného a preddavku na poistné, ktoré by platil v súčte zamestnanec a zamestnávateľ zamestnanca vo výške životného minima, určeného pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platného k 1. januáru príslušného kalendárneho roka.

Ak je skutočné poistné a preddavok na poistné zamestnanca a zamestnávateľa v súčte nižšie, zamestnanec má povinnosť doplatiť odvody do tejto sumy. O tento doplatok sa zvyšuje poistné a preddavok na poistné zamestnanca.

Minimálne poistné sa nevzťahuje na určené skupiny zamestnancov, konkrétne:

 • zamestnanci, ktorí sú zároveň aj poistencami štátu (napr. pracujúci dôchodca, pracujúci študent a pod.),
 • zamestnanci so zdravotným postihnutím s nárokom na zníženú sadzbu poistného.

Títo zamestnanci naďalej platia odvody na zdravotné poistenie zo skutočného príjmu a to aj v prípade, ak je nižší ako životné minimum.

V prípade, ak je zamestnanec zamestnaný u viacerých zamestnávateľov, alebo ak je zároveň SZČO, môže si uplatniť výnimku z uplatňovania minimálneho preddavku (minimálne poistné sa u neho potom zohľadní až v ročnom zúčtovaní poistného). O uplatnení výnimky zamestnanec informuje zamestnávateľa predložením vyhlásenia, zverejneného na webovom sídle MZ SR. Rovnako postupuje zamestnanec aj v prípade, ak je poistencom štátu a zamestnávateľ doposiaľ nemá informáciu o tejto skutočnosti.

Na zamestnanca, ktorý si uplatnil výnimku podľa vyššie uvedeného, sa nebude vzťahovať ustanovenie o minimálnom preddavku a preddavok za takéhoto zamestnanca bude určovaný rovnako ako doposiaľ.

Odvodové zaťaženie zamestnávateľa sa nemení. Prípadný doplatok do sumy minimálneho preddavku a minimálneho poistného uhrádza v plnej výške zamestnanec.

Preddavok na poistné sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol. Minimálny preddavok zamestnanca je súčet preddavku na poistné zamestnanca určeného zo sumy životného minima, platného k prvému dňu kalendárneho roka a preddavku na poistné zamestnávateľa za takéhoto zamestnanca .

Suma mesačného životného minima je k 01. 01. 2023 vo výške 234,42 eur. Odvod zamestnanca predstavuje: 234,42 x 4 % = 9,3768. Po zaokrúhlení je to 9,37 eur.

Odvod zamestnávateľa predstavuje: 234,42 x 10 % = 23,442. Po zaokrúhlení je to 23,44 eur.

Minimálny preddavok je súčet týchto preddavkov, teda 9,37 + 23,44 = 32,81 eur.

Ak by bol skutočný súčet preddavku zamestnanca a zamestnávateľa za tohto zamestnanca nižší ako 32,81 eur, preddavok zamestnanca sa navýši o sumu rozdielu.

Ak zamestnanecký vzťah netrvá celý mesiac, výška minimálneho preddavku sa alikvotne znižuje, a teda minimálny preddavok predstavuje preddavok (fiktívneho) zamestnanca, ktorý by bol s príjmom vo výške životného minima zamestnaný u zamestnávateľa danú časť mesiaca.

V prípade, ak dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti predstavuje výkon zárobkovej činnosti a nie sú medzi výnimkami (ako napr. dohody, týkajúce sa dôchodcov), potom sa ustanovenia o minimálnom preddavku uplatňujú aj na tieto dohody. Samozrejme, stále platí pravidlo o alikvotnom znižovaní minimálneho preddavku, ak zamestnanie na základe dohody netrvá celý mesiac.

Minimálny preddavok a minimálne poistné sa vzťahuje aj na zmluvy o výkone činnosti konateľa a na pracovné pomery na čiastočný úväzok s tým, že v prípade, ak príjem z tohto pracovného pomeru, alebo zmluvy nedosiahne výšku životného minima určeného pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platného k 1. januáru príslušného kalendárneho roka, tak zamestnanec má povinnosť doplatiť odvody do sumy preddavkov (poistného), ktoré by platil v súčte zamestnanec a zamestnávateľ zamestnanca zo sumy životného minima.

Ak sa na odvod zamestnanca vzťahuje odpočítateľná položka, táto sa v procese výpočtu jeho preddavku na poistné uplatní rovnako, ako sa uplatňuje doposiaľ.

Následne, ak sa na zamestnanca nevzťahujú výnimky z uplatnenia minimálneho preddavku a ak skutočný súčet preddavku zamestnanca a zamestnávateľa za tohto zamestnanca je nižší ako minimálny preddavok, preddavok zamestnanca sa navýši o sumu rozdielu.

Príklady výpočtu preddavku na poistné s uplatneným minimálnym preddavkom na poistné

Príklad bez uplatnenia odpočítateľnej položky

Poistenec je zamestnaný na čiastočný pracovaný úväzok s celkovou výškou príjmu 20 eur mesačne. Pri výpočte mesačných preddavkov na poistné si poistenec neuplatňuje odpočítateľnú položku.

Príjem (za kalendárny mesiac): 20 eur
Odpočítateľná položka: 0 eur
Vymeriavací základ = Príjem – Odpočítateľná položka = 20 – 0 = 20 eur

Výpočet preddavku:

 1. zamestnávateľ 10 % z 20 eur = 2 eur
 2. zamestnanec 4 % z 20 eur = 0,80 eur
 3. minimálny preddavok na poistné: 32,81 eur
 4. dopočet do sumy minimálneho preddavku na poistné zamestnanca: minimálny preddavok – (preddavok zamestnávateľ + preddavok zamestnanec) = 32,81 eur – (2 eur + 0,80 eur) = 32,81 eur – 2,80 eur = 30,01 eur
 5. preddavok spolu: A + B + D = 2 eur + 0,80 eur + 30,01 eur = 32,81 eur

Za daný mesiac teda zamestnanec odvádza preddavok v sume 30,81 eur a zamestnávateľ v sume 2 eur.

Príklad s uplatnením odpočítateľnej položky

Poistenec je zamestnaný na čiastočný pracovaný úväzok s celkovou výškou príjmu 300 eur. Na mesačnej báze si uplatnil odpočítateľnú položku v sume 300 eur. Pri výpočte mesačných preddavkov na poistné si poistenec uplatňuje odpočítateľnú položku.

Príjem (za kalendárny mesiac): 300 eur
Odpočítateľná položka: 300 eur
Vymeriavací základ zamestnanca = Príjem – Odpočítateľná položka = 300 - 300 = 0 eur.

Výpočet preddavku:

 1. zamestnávateľ 10 % z 300 eur = 30 eur
 2. zamestnanec 4 % z 0 eur = 0 eur
 3. minimálny preddavok na poistné: 32,81 eur
 4. dopočet do sumy minimálneho preddavku na poistné zamestnanca: minimálny preddavok – (preddavok zamestnávateľ + preddavok zamestnanec) = 32,81 eur – (30 eur + 0 eur) = 32,81 eur – 30 eur = 2,81 eur
 5. preddavok spolu: A + B + D = 30 eur + 0 eur + 2,81 eur = 32,81 eur

Za daný mesiac teda zamestnanec odvádza preddavok v sume 2,81 eur a zamestnávateľ v sume 30 eur.

Príklady vykazovania v mesačnom výkaze

Uplatnenie minimálneho preddavku:

tabulka

Neuplatnenie minimálneho preddavku:

tabulka

Vysvetlivky:

* Ak má položka „Neuplatnenie minimálneho preddavku“ hodnotu 0, zamestnanec si uplatňuje minimálny preddavok, ak má položka „Neuplatnenie minimálneho preddavku“ hodnotu 1, zamestnanec si neuplatňuje minimálny preddavok.

** Ak má položka „Neuplatnenie minimálneho preddavku“ hodnotu 0, v položke „Preddavok zamestnanec-dopočet minimálneho preddavku“ sa uvádza suma kladného rozdielu medzi sumou minimálneho preddavku za tohto zamestnanca a súčtom položiek „Preddavok zamestnávateľa“ a „Preddavok zamestnanca“.  Ak je suma tohto rozdielu záporná, uvádza sa hodnota 0. Ak má položka „Neuplatnenie minimálneho preddavku“ hodnotu 1, v položke „Preddavok zamestnanec-dopočet minimálneho preddavku“  sa uvádza hodnota 0

*** Položka „Preddavok spolu“, uvádza sa celkový úhrn preddavkov ako súčet položiek „Preddavok zamestnávateľ“,„Preddavok zamestnanec“ a „Preddavok zamestnanec-dopočet minimálneho preddavku“.

Štruktúra dávky 514 platná od 01. 01. 2023 je zverejnená na webovom sídle MZ SR.