Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Zoznam príjemcov

VšZP pri svojej činnosti používa rôznych dodávateľov služieb a partnerov, ktorí nám pomáhajú zabezpečovať rôzne činnosti potrebné pre riadne fungovanie zdravotnej poisťovne. Títo príjemcovia osobných údajov pre nás spracúvajú vaše osobné údaje ako sprostredkovatelia, ale môžu byť aj v postavení samostatných prevádzkovateľov. Kategórie príjemcov vašich osobných údajov v závislosti od účelu spracúvania zabezpečujú najmä:

 • správu registratúrnych záznamov,
 • zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti
 • vyhotovenie preukazov poistenca
 • podpora informačných technológií a systémov
 • tlač a kompletizácia dokumentov
 • doručovanie
 • elektronické a komunikačné služby
 • stravovanie zamestnancov
 • poskytovanie služieb v mzdovej a personálnej oblasti
 • poskytovanie služieb call centra
 • prenos údajov medzi orgánmi verejnej moci
 • vymáhanie pohľadávok
 • zabezpečujúci ochranu osôb a majetku
 • poskytovatelia cloudových služieb,
 •  marketingové služby,
 • prevádzkovatelia sociálnych sietí.

Príjemcovia:

 • poskytovatelia benefitov
 • poskytovatelia poštových a doručovacích služieb
 • právni zástupcovia, exekútori, notári, audítori, súdy
 • subjekty platobného styku
 • poisťovne
 • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
 • platitelia poistného, ktorým sú postúpené pohľadávky VšZP
 • zdravotné poisťovne.