Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Sieť CT pracovísk

Geografická dostupnosť (čas dojazdu):

 • Dostupnosť obyvateľov obce je:
  • do 30 minút – 98,2 % obyvateľov
  • od 30 do 60 minút – 1,8 % obyvateľov
 • Kapacitná priepustnosť (kapacita/potreba):
  • kapacita prístrojového vybavenia pokrýva potrebu vyšetrení na 90 % a viac

Čas dojazdu z obcí SR k najbližšiemu miestu poskytovania CT vyšetreníMapa geografickej dostupnosti CT vyšetrení

Vysvetlivky k mape:

 • modré body sú miesta poskytovania CT vyšetrení

Kapacitná priepustnosť CT pracovísk (mapa platná na obdobie od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2024)
Mapa kapacitnej priepustnosti siete CT

Vysvetlivky k mape:

 • farebné kruhy predstavujú miesta poskytovania ZS indikujúcich lekárov
 • každý farebný kruh sa viaže len k jednému najbližšiemu miestu poskytovania CT – modrý bod
 • veľkosť kruhov predstavuje množstvo indikovaných vyšetrení
 • červená farba kruhov: kapacita je dostatočná alebo prevyšuje potrebu
 • zelená farba kruhov: potreba prevyšuje súčasnú kapacitu (priestor pre rozšírenie kapacity)

V miestach, kde je kapacitná priepustnosť pod úrovňou 90 %, je potenciálna možnosť rozšírenia kapacity. VšZP bude v tomto prípade prioritne podporovať intenzívnejšie využívanie jestvujúceho prístrojového vybavenia (napr. formou predĺženia ordinačných hodín pracoviska). Až následne, po vyčerpaní možnosti intenzívnejšieho využívania, bude zvažovať rozšírenie kapacity novým prístrojovým vybavením. VšZP bude sieť CT pracovísk minimálne raz ročne prehodnocovať s ohľadom na meniacu sa potrebu.